Od 19. januára uverejňuje Maj Gemer na pokračovanie Kútik citrusára, ktorý pripravuje Rudolf Pellionis
Námestie 1. mája v Štítniku. Foto: Dr. Ondrej Doboš

Viktorka všetkých svojich najbližších potešila, medzi nimi i prarodičov

Tesne pred koncom kalendárneho roku 2008 som obdŕžal od pána Ernesta Hausera z Revúcej milý obrázok. Je na ňom odfotografovaná jeho iba dvojdňová pravnučka Viktorka. Predstavila sa nám milými slovami, ktoré vám odporúčam prečítať. Vítame ju medzi nami a na prahu jej života i nového roku 2009 želáme jej, rodičom, starým rodičom i prarodičom veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov. ... (Celý článok)

Silvestrovská poľovačka na Gemeri,
o ktorej nikdy nepísali noviny

Stalo sa to niekedy v druhej polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia. V čase plného rozkvetu minulého režimu. Viaceré podhorské obce na Gemeri sužoval veľký problém. Družstevné polia, záhumienky i záhradkárske osady boli od jari do jesene terčom čoraz odvážnejších a drzejších nájazdov veľkých čried diviakov. Spôsobovali obrovské ... (Celý článok)

Vianočné zastavenie sa s radostným posolstvom Dobrej noviny

Krásny kút Slovenska – Gemer ožíval počas tohtoročných Vianoc na mnohých miestach betlehemskou tradíciou. S radostným posolstvom Dobrej noviny sa predstavili v rímskokatolíckom kostole v Rakovnici Betlehemci z Rožňavy. Účinkovali: Kubo - Milan Valaštek, Stacho - Samko Rudnay, Fedor - Patrik Agócs, bača - Filip Koman a anjel - Paľo Piatrov. Počas polnočnej svätej omše (premiéra) a na sviatok ... (Celý článok)

S rokom 2008 sa ešte pred prázdninami pri jedličke rozlúčili aj v deti škole

Chcem vám napísať zopár riadkov o úspešnom zakončení roku 2008 slávnostným posedením pri jedličke v Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. Tak trochu netradične, ale krásne ukončili žiaci našej školy záver roku 2008. Príhovorom pani učiteľky Mgr. Alici Simonovej, ktorá veľmi pekne opísala atmosféru nadchádzajúcich sviatkov a zaželala krásne vianočné sviatky a veľa darčekov pod ... (Celý článok)

Vianočné pastorále v evanjelickom chráme v Čiernej Lehote siedmy krát

Posledný víkend pred Vianocami v Štítnickej doline patril 20.12 2008 podujatiu Vianočné pastorále, ktoré tohto roku slávilo už svoje siedme narodeniny. Tradične ho pripravuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a obce v povodí rieky Slaná (Štítnik, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce, Čierna Lehota) . Každý rok sa koná v inej obci, no a tento rok to bolo v obci Čierna Lehota. Prehliadku v Evanjelickom chráme Božom slávnostne ... (Celý článok)

Ernest Hauser
Model

V mojej mladosti - počas letných prázdnin - ma otec brával po nedeliach na potulky prírodou. On ako poľovník si išiel popozerať zverinu, stav krmelcov a všetko, čo predpisoval lesný poriadok. Mnohokrát sa stávalo, že sa ku nám pridal otcov priateľ - ujo Jožko, renomovaný akademický maliar z nášho mesta. Ja som mal vždy veľkú radosť, lebo som vždy počul rozličné zážitky z jeho „vandrovky“, ako on nazýval svoje štúdiá na výtvarnej akadémii v Budapešti ... (Celý článok)

Kľučka, ktorou dôchodcovia vchádzajú k nám, je stále teplá

Ružena Kostelníková, strieborný Senior roka 2008 V tento predvianočný čas slovenskými masmédia prebehla informácia o vyhodnotení celoslovenskej ankety Senior roka 2008, ktorej organizátorom je občianske združenie Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi. Slávnostný akt odovzdávania titulu Senior roka 2008 sa uskutočnil dňa 15.12.2008 v priestoroch Zlatej sály bojnického zámku. Do kroniky lásky, humanity a nezištnej pomoci zapísali pri tom 21 starších ľudí - poslov dobroty - ktorí zvíťazili v ankete ... (Celý článok)

Maľované kostoly - kultúrny fenomén priemyselnej konjunktúry stredovekého Gemera

Celkom výnimočným javom v dejinách Slovenska bol vznik stredovekého nástenného maliarstva na území Gemera a Malohontu, regiónu ležiaceho na rozhraní stredného a východného Slovenska. Územie regiónu v jeho severnej časti tvorí hornatý reliéf Slovenského rudohoria, juh charakterizujú úrodné roviny údolia rieky Slanej a Rimavskej kotliny. Popri dobrých predpokladoch pre poľnohospodársku činnosť na juhu územia, sa jeho severná... (Celý článok)

Otvorený list primátorky Revúcej Evy Cireňovej nielen Gemerčanom

Vážená pani,vážený pán, dovoľte mi, aby som Vás v tomto predvianočnom čase oslovila so žiadosťou o podporu myšlienky rekonštrukcie a modernizácie expozície pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky. Prvé Slovenské gymnázium v Revúcej bolo otvorené v roku 1862 a zohralo v dejinách slovenského národa významnú a nenahraditeľnú úlohu. Vzdelávalo sa tu, ako na prvej ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 42. časť - Salt Lake City (V.)

Nakoľko sa situácia nemenila, tak som sa rozhodol začať hľadať nejakú inú prácu. Rozhodol som sa urobiť si vodičský preukaz na nákladné automobily a rozšíriť si týmto zároveň možnosť robiť niečo iné. Do práce som naďalej chodieval, hoci som vedel, že mienim zmeniť zamestnávateľa čo najskôr. Ani nie dlho na to som si pozeral reklamnú časť novín a objavil som, že robia nábor na modelov účesovej tvorby. Tu to bola väčšia ..." (Celý článok)

Spomienkou na staré zašlé časy cez výstavené exponáty až k Vianociam

Remeslo má zlaté dno. Porekadlo, ktoré už v dnešnom modernom svete peňazí, obchodu a techniky stratilo svoj význam. Len málo kto ešte dokáže vyšívať, paličkovať, vypletať z prútia alebo šúpolia, vyrezávať z dreva. Všetko, čo súčasný človek potrebuje, nájde v nákupných centrách. Tie sú teraz, v predvianočnom čase, až do ... (Celý článok + foto)

Pokoj a mier už o ihličie zvoní

Pokoj a mier už o ihličie zvoní,/do sŕdc sa vkráda láska, pohoda,/vo voze šťastia zapriahnutý koník/pricválal z diaľky ku nám do dvora.// Zmäkli ti oči, otepleli dlane,/ roztopiť súce všetky sveta ľady,/ kladiem si hlavu unavený na ne/ a mysľou doďaleka hľadím// V tej diaľke vidieť veľmi túžim,/ jak mier a pokoj o ihličie zvoní, /jak z našich chlapcov povyrástli muži, ... (Celá báseň)

Na vianočnom koncerte vystúpila aj americká speváčka McCloudová

Mladá americká speváčka Nicole J. McCloudová vystúpila s niekoľkými skladbami v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia panny Márie 11. decembra 2008 v takmer dvojhodinovom programe XII. vianočného ďakovného koncertu. Na tomto podujatí sa predstavil aj spevácky zbor z Českého Těšína a viaceré miestne hudobno-spevácke zoskupenia a zbory, ako napr. Mestský spevácky zbor P. J. Šafárika pod vedením ... (Celý článok)

Revúcki nohejbalisti juniori vybojovali na majstrovstvách sveta zlatú medailu

Málokto na Gemeri vie, že dvaja revúcki nohejbalisti juniori Ján Kilik a Peter Kozlík úspešne bojovali za Slovenskú republiku na 5. majstrovstvách sveta v nohejbale žien a juniorov, ktoré boli 7.-9. novembra 2008 v českom Přerove. Úspešných revúckych športovcov prijala na Mestskom úrade v Revúcej aj primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, ktorá sa im poďakovala za reprezentáciu nielen našej krajiny, ale aj mesta ... (Celý článok)

Keď prišla zima, ženy pohľadali kužele, navili na ne konope a išlo sa na priadky

Priadka z horného Gemera. Foto: Pavol Horváth Počas celej jesene ženy v druhej robote narábali s konopami. Vyčesali ich a poviazali do vencov, pripravili ich na pradenie. Keď prišla zima, pohľadali kužele, navili na nich konope a išlo sa na priadky. Najradšej chodili do domov, kde neboli doma chlapi a kde bola veľká kuchyňa. Ženy mohli voľnejšie pletkovať. Dievky chodili zvlášť na priadky, vždy ku druhej, kde za nimi prišli mládenci. My deti ... (Celý článok)

Otvoria stálu expozíciu protifašistického odboja a SNP v Gemeri a Malohonte

Vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote otvoria 19. decembra 2008 o 13.00 hod. stálu expozíciu, ktorá má názov Protifašistický odboj a SNP v Gemeri – Malohonte. Bude pozostávať z panelov, na ktorých bude umiestnený text a k nemu prislúchajúce fotografie a z trojrozmerných predmetov. Expozícia sa bude venovať obdobiu Viedenskej arbitráže, odbojovým skupinám, ktoré ... (Celý článok)

Na Ondreja v Gemerskej Polome spomínali, hoci olovo na neho neliali

Miestna odbočka Matice Slovenskej v Gemerskej Polome, ktorej predsedníčkou je pani Lýdia Sústriková, nezanedbáva ani dobré zvyky, ktoré sa ešte zachovali v tejto gemerskej obci. Jedným z takých zvykov bolo i posedenie Na Ondreja, kedy sa najmä mladší, ale i starší obyvatelia stretávali a vymýšľali všelijaké hry. Hoci sa doteraz tieto zvyky udržali síce v trošku pozmenenej podobe, predsa ... (Celý článok)

Na prvých poštových známkach roku 2009 bude tiež Šivetická rotunda

Gemer sa hneď v prvých dňoch roku 2009 aktívne bude prezentovať a to prostredníctvom sveta poštových známok. Príležitosť k tomu dostala nová euroznámka v hodnote 0,05 €, ktorú vydá 2.1.2009 Slovenská pošta. Zobrazený na nej bude Kostol sv. Margity v Šiveticiach, ako príklad románskej stavby s centrálnou dispozíciou rotundy. Autorom výtvarného návrhu známky je Igor Benca, o grafickú úprava sa postarali Peter Augustovič a Peter Biľak... (Celý článok)

Aj keď čižmičky v oknách nemal nik, Mikuláš si svoju úlohu splnil

„...a na noc dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom bývala táto rodina. Toto zopakoval aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na neznámeho počkal a keď dával mešec na okno spoznal ho a poďakoval sa mu, no Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo o ňom neprezradil.“ Toľko o človeku, ktorý žil veľmi dávno, ale jeho dobré skutky si pripomíname dodnes. Aj v Rožňavskom Bystrom sa v predvečer ... (Celý článok)

Za sto odberov krvi traja Rožňavčania obdržali medailu profesora Kňazovického

Neraz som si dal otázku, či darcovstvo krvi, ktoré v minulosti malo v Rožňavskom okrese vysokú úroveň, sa teší aj v týchto dňoch pozornosti občanov. Keď som sa dozvedel, že v uplynulých dňoch v Rožňave na stretnutí s ľuďmi, ktorí bez nároku na odmenu darovali krv, ocenili stovku žien i mužov bronzovými, striebornými i diamantovými Jánskeho plaketami, uznal som, že tento okres, ktorý i napriek tomu, že je ... (Celý článok)

Nadherné divadlo na oblohe, aké sa vidí raz za dvadsať rokov

Ani som nevedel, čo som odfotil, iba keď ma krajan z Košíc po zhliadnutí fotozáberu upozornil na nevídaný astronomický jav, ktorý sa udial na oblohe v pondelok 1. decembra 2008 večer a ja som ho fotografiou zvečnil. Na 4 roky nastal totiž posledný zákryt planéty Mesiacom. Keďže bola v Bratislave práve jasná obloha, išlo naozaj o nádherné divadlo. Mesiac vo fáze úzkeho kosáčika okolo 17:10 zakryl Venušu, v tej dobe po Mesiaci druhý najjasnejší objekt na oblohe ... (Celý článok)

Ladislav Malák:
V domove lesa, s bratmi stromami

Čo myslíš, ktorý strom v lese je najkrajší? – dal mi ako pätnásťročnému pred štyridsiatimi rokmi otázku náš chýrečný obecný lesník Jozef Jablonovský. Kráčali sme vtedy Rumanovou dolinou s nošou sadeničiek, ktoré som mal spolu s mamou, lesnou robotníčkou, v ten aprílový deň vysadiť na lesnom rúbanisku. Keď som váhal s odpoveďou, horár mi riekol, že predsa ten nevyrúbaný. Len nevyťatá jedľa, smrek, či buk ... (Celý článok)

Na Revúckom jarmoku ochutnáte aj vianočný punč od pani primátorky

V období adventu vás mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Quirinom, n.o., nábytkom Goliáš, evanjelickou a rímsko-katolíckou cirkvou všetkých srdečne pozýva na Revúcke Vianoce 2008. V rámci kultúrneho programu hneď v úvode 5. a 6. decembra bude Revúcky jarmok, v priebehu ktorého sa môžete v prvý deň pristaviť aj pri vianočnom punči pani primátorky ... (Celý článok)

Môj rodný Gemer má obrovskú klenotnicu ľudových tradícií, piesní a tancov

Slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu, v skrátenom názve pomenované ako Rok na Gemeri, si tohto roku pripísali už 14. ročník. Začali sa písať v Slavošovciach, ale už druhýkrát sa časť bohatého programu presunula aj do okresného mesta, do Rožňavy. Rok na Gemeri začal v piatok 28.12. v Kultúrnom dome v Slavošovciach programom Z kasny do ... (Celý článok + fotoalbum)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 41. časť - Salt Lake City (IV.)

Kožušinky natiahnuté na doske sa pomaly sušili a ja som si zaspomínal na časy, keď som dral učňovské lavice na celoslovenskom obuvníckom učilisti, ktoré bolo v malej dedinke pri Topoľčanoch. Bola to Nitrianska Streda, kde žilo len asi okolo päťsto obyvateľov, s dvomi kaštieľmi a taktiež s dvomi kostolmi - katolíckym i evanjelickým. V jednom z kaštieľov, v tom väčšom, sme mali internát a zároveň aj učilište ..." (Celý článok)

Fotoreportáž zo slávnostnej bohoslužby rožňavských evanjelikov

Z Rožňavy nám poslali fotoreportáž zo slávnostnej bohoslužby, ktorá sa udiala 30. novembra 2008 v evanjelickom kostole pri príležitosti 222. výročia posvätenia chrámu a 220. výročia posvätenia oltára. Fotografie, ktoré vyhotovil Marek Koltáš, si môžete pozrieť a byť dodatočne svedkami tejto slávnosti, o ktorej sme vás informovali v predchádzajúcom článku ... (Celý článok)

December bude tohto roku bohatý aj vďaka programu Revúckych Vianoc 2008

December je obyčajne mesiacom najkrajším, ale zároveň i najbohatším na rôzne podujatia a udalosti. Začína rozdávaním mikulášskych darčekov a končí Vianocami a najmä Silvestrovskou zábavou. Potvrdzuje to aj plagát, ktorý nám zaslali z Revúcej. Podujatiam dali názov Revúcke Vianoce 2008. Na ich obsahu sa podieľa mesto Revúca ... (Celý článok)

Pribudol decembrový kalendár významných osobností Gemera

Július Markovič Predložili sme vám decembrový kalendár, ktorý približuje 33 významných osobností Gemera. Prostredníctvom neho sa stretnete napríklad so Samuelom Pačenovským, Gustávom Lojkom, Jánom Slávikom, Rudolfom Homolom, Jozefom Bahérym, ale aj Jelou Mlčochovou, Viliamom Szontághom, Viktorom Madarászom, Júliusom Markovičom, či Júliusom Koššúthom. Spoznáte v ňom aj prvého misionára evanjelickej cirkvi a.v. zo Slovenska Kornela Ivana Haláta. (Celý článok)

Deti naplno prežívali natrénované „bitky“ a my dospelí sme sa príjemne pobavili

Po dlhšej pauzičke sa Vám znova hlásim zo Severného Írska. Mal som menšie problémy s počítačom, tak preto tá nútená pauza. Ale stránku som navštevoval každý deň, lebo už som sa nevedel dočkať, kedy bude nové číslo Rakovnických obecných novín, aby som si prečítal, čo sa udialo za ten čas, čo som nebol doma v rodnom GEMERI. Pozeral som, že sa Vám blíži krásne číslo návštevníkov ..." (Celý článok)

Cirkevný zbor ECAV v Rožňave oslávi 222 rokov od postavenia chrámu Božieho

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave si v týchto dňoch pripomína dve vzácne výročia. Tie budú príležitosťou pripomenúť si 222. výročie postavenia chrámu a 220. výročia posvätenia oltáru na zborovej slávnosti dňa 30. novembra 2008 so začiatkom o 10.00. Počas slávností vystúpia cirkevné spevokoly. Zborový farár z cirkevného zboru vo Vranove Mgr. Slavomír Gallo ..." (Celý článok)

„Naša macstará“ je tou nevyčerpateľnou studnicou nápadov, vravia Puškášovci

Mária Puškášová z Gemerskej Polomy Druhou z vybraných rodín, ktoré sa v rámci tohtoročného Roku na Gemeri 28. novembra predstavia v Slavošovciach, je rodina Puškášova. Prečítajme si, ako svoju rodinu predstavila jedna z jej členiek - Janka Puškášová: "Korene tejto rodiny môžete nájsť v obci Gemerská Poloma, ktorá leží 9 km od okresného mesta Rožňava. A čo spája túto rodinu s folklórom? Predovšetkým je to obdiv a úcta k ľudovým tradíciám, snaha o ich udržiavanie a..." (Celý článok)

Detská ľudová hudba Lúčka z Rožňavy oslavuje svoje 5. narodeniny

„Tetko! A viete, že Lúčka oslavuje 5. narodeniny ?“
„Ta dieuko moja, ja som ešte jakživ nepošula, že by lúška daš oslavovala. Tak ako to je, nolem mi vysvetli.“
„Tetko, vy neviate, že v Rožnave je Základná umelecká škola a tam majú detskú ľudovú hudbu?“
„Héj? A aj vedia zahrat?“
„Pravdaže – vyhrávajú odušu samie peknie pesnišky.“ ... (Celý článok)

Rodina Šimkovcov kráča vo folklórnych šľapajách svojich predchodcov

Mgr. Michal Šimko V prvej časti programu Rok na Gemeri, ktorý bude v piatok 28. novembra 2008, sa publiku v Slavošovciach predstaví aj známa rodina Šimkovcov z Revúcej. Predtým nám svoju rodinu a svoje kroky s ľudovou hudbou približuje „hlava“ rodiny Mgr. Michal Šimko: „Do programu Rok na Gemeri nás zaradila pani Božena Miháliková z Gemerského osvetového strediska v Rožňave (poznáme sa z účinkovania na festivale ..." (Celý článok)

Folklórna skupina Radzim Vyšná Slaná je pravidelným hosťom Roku na Gemeri

Na brehoch horného toku rieky Slaná v Rožňavskom okrese leží obec Vyšná Slaná. Z juhu sa nad obcou vypína takmer tisíc metrov vysoký kopec Radzim, ktorý bol za dlhé stáročia ospevovaný, ale aj zlorečený. Ak prichádzate k obci z ktorejkoľvek strany vidieť ho už zďaleka, a ten, kto má k tomuto kraju blízko má v srdci neopakovateľný pocit, že je už doma. Hádam aj preto bolo zložených toľko pesničiek ... (Celý článok)

Gemerčanka z Revúcej pred koncom roka a pred prvou dvadsiatkou

Je november a pred koncom roka sa zvykne bilancovať, čo prežitý rok priniesol. Čo dobré, ale aj ktoré veci sa nepodarili tak, ako sme si predstavovali. Dychová hudba Gemerčanka z Revúcej má za sebou rok pilnej práce na poli regionálnej kultúry. Počas roka to bolo niekoľko podujatí, na ktorých sme predstavili širokej verejnosti výsledky našej ... (Celý článok)

115. výročie železničnej trate Plešivec – Muráň v očakávaní ovenčeného vlaku

Z internetu som sa dozvedel, že naša železnica Plešivec – Muráň, tepna Muránskej doliny, bude v sobotu 22.11.2008 oslavovať 115. narodeniny. Toľko rokov uplynulo od tej doby, čo touto dolinou dymil ohnivý tátoš, ktorý sprostredkoval priemyselný rozmach tunajších tovární na výrobu železa a sivej liatiny a prepravu dreva z tunajších lesov a píl. V neposlednej ... (Celý článok)

Ernest Hauser: Muránsky expres - sci fi úvaha

Pri vychutnávaní voňavej čiernej kávy som začal premýšľať nad snom, ktorý sa mi zjavil pred chvíľou. Nebol nereálny a technicky nemožný. Teda pustil som svoju fantáziu na plné obrátky a uvažoval som nad technickým riešením projektu, ktorý by zviditeľnil a dokonale sprístupnil Muránsku dolinu podnikateľom s bohatým kapitálom, ktorý by sa mohol výhodne investovať do jestvujúceho a budúceho priemyslu ... (Celý článok)

Vysielame besedu so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave Vás 20.11.2008 pozýva od 10.00 hod. počúvať už tretie vysielanie, tentokrát besedu so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá je v súčasnosti jednou z najúspešnejších slovenských spisovateliek pre deti a mládež. Besedu bude viesť Natália Gyüréková, prítomní budú žiaci zo ZŠ Zlatej (p. Leštáková) a ZŠ akad. Jura Hronca (p. Molčanová) Vysielanie zachytíte na adrese http://radio.kniznica-rv.sk/ ... (Celý článok)

Lehoťanka z Čiernej Lehoty prispieva k oživovaniu tradícií a zvykov na Gemeri

Na úpätí Slovenského rudohoria, v mieste, kde sa spájajú Kohútska a Cigánska dolina, 25 km SZ od Rožňavy, sa nachádza dedina Čierna Lehota. Ako každá obec, založená kedysi dávno, mala svoje tradície, zvyky, piesne a obyčaje. V zádumčivých piesňach sa odzrkadľoval neľahký život ľudu, osobité boli zvyky "prstenkovašky", či svadby. V roku 1817 bola v Slavošovciach založená papiereň a s pribúdajúcou industrializáciou zanikali zvyky ... (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 40. časť - Salt Lake City (III.)

Ján Slovinec v roku 1973 Celý deň v Bratislave bol nádherný, plný aktivít, a tak navečer príjemne unavený som sa osviežil dobrou sprchou a menším odpočinkom, aby som trošku vychladol po horúcej sprche. Čakal ma ešte zajtrajší nedeľňajší účesový kolotoč a potom samozrejme aj ukončenie nekonečne dlhého a nádherného víkendu. S kolegom sme zbehli do reštaurácie, kde nás už čakala večera a všetko čo k nej patrí. Dnes som si dal aj trošku červeného ..." (Celý článok)

Pozvánka pre turistov z Gemera na Silvestrovský výstup na Veľkú Vápenicu

Klub slovenských turistov Heľpa usporiada v stredu 31. decembra už 23. ročník Silvestrovského výstupu na Veľkú Vápenicu (1691 m.n.m., Nízke Tatry). Začiatok podujatia bude o 8.00 hod na námestí v Heľpe. Potom sa turisti vydajú na takmer 16 km trasu z námestia (664 m.n.m.), cez Jarmočisko (720 m.n.m.), údolnú stanicu lyžiarskeho vleku na Dolinkách (755 m.n.m.), do Kolesa ... (Celý článok)

V divadle Actores objavíte cestujúcich, ktorí stratili identitu a schopnosť reči

Čakali ste už na autobusovej zastávke? O štvrtej ráno? Nepríjemná predstava... No čo keby ste tam stretli svojho dvojníka? Nie, nemáme na mysli fyzickú podobnosť, ale skôr životný štýl, vyberané spôsoby ... a predovšetkým cítiť v tom druhom svoju dušu. Ešte sa Vám to nestalo? Tak neváhajte a vstúpte na našu zastávku ... Objavte troch cestujúcich, ktorí na chvíľu ... (Celý článok)

Študentka Monika Fabiánová z Rakovnice skúša, aké je to byť modelkou

Monika Fabiánová. Foto: Dr. Jozef Sabo Monika Fabiánová je študentkou Združenej strednej školy služieb v Rožňave. Doteraz pôsobila vo folklórnych skupinách Veršinok a Haviar. Absolvovala spoločenské tance v tanečnej škole v Rožňave. Po konkurze sa stala modelkou. Na tému castingu, či modelingu Rakovnické obecné noviny vo svojom 6. čísle, ktoré práve vyšlo, jej položili zopár otázok. Otázka: Kedy si sa rozhodla zúčastniť sa castingu? Odpoveď: Spočiatku som o tom ... (Celý článok)

Literárne dni P. Dobšinského vyhodnotia v knižnici poctenej jeho menom

Z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave mi poslali pozvanie na vyhodnotenie 9. ročníka autorskej súťaže pod názvom: Literárne dni Pavla Dobšinského 2008 a na stretnutie so spisovateľmi Gabrielou Futovou a Petrom Karpinským, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2008 o 14:00 hod. Predpokladám, že toto pozvanie využijú nielen súťažiaci. Súčasťou podujatia bude aj priamy prenos z besedy ... (Celý článok)

Rok na Gemeri sa po roku stretne v Slavošovciach i v Rožňave

Slávnosti zvykov a obyčají Rok na Gemeri, po vlaňajších pozitívnych skúsenostiach, sa aj v tomto 14. ročníku uskutočnia na dvoch miestach. Najprv v piatok 28. novembra 2008 v Kultúrnom dome v Slavošovciach a potom v sobotu 29. novembra 2008 v Obchodno - kultúrnom centre v Rožňave. Jeho organizátori - Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Obec Slavošovce a Mesto Rožňava ... (Celý článok)

Vážení cestujúci, na prvé nástupište práve prichádza "Muránsky expres"

Možno ste sa pri svojich prechádzkach mimochodom dostali na podozrivo upravenú poľnú cestu. Podobala sa na železničný násyp, ktorý sa vinie po vrstevnici, začínajúc v Revúcej. Miestami je tento násyp prerušený medzerou, v ktorej preteká potôčik, alebo je tam chodník, krížom na kopec do lesa. Je to tak pripravené, že chýba na tomto mieste položiť most a postupne prichádzate na to, že je ... (Celý článok + dodatok)

Artterapia Alžbety Zatrochovej ma priviedla na čas do zborovne

Alžbetu Zatrochovú som po prvýkrát stretol ako začínajúci učiteľ ešte na Základnej deväťročnej škole v Rožňave, na ulici Zeleného stromu. Živo si na ňu aj po rokoch spomínam už aj preto, že sme mali v zborovni takmer vedľa seba pracovné stolíky. Vo veľkej miestnosti zborovne nás bolo toľko učiteľov a učiteliek, že sa každému neušiel sólo stolík, tak sme sa museli my mladší oň deliť. Betka, tak sme ... (Celý článok)

Peter Szőllős: "My sme tiež závislí na divadle a slúžime mu ..."

Pri príležitosti predstavenia rožňavského Mestského divadla Actores, ktoré 4. novembra 2008 uviedlo v Leviciach autorskú rozprávkovú hru "Hugo a Oliver a ich veľké divadlo" (ktoré mimochodom už viackrát účinkovalo v Leviciach, naposledy v r. 2007 s rozprávkou Pipi Dlhá pančucha), sme sa porozprávali s protagonistom divadla Petrom Szőllősom. ... (Celý článok)

Mesto Jelšava už predá Coburgovský kaštieľ iba za jeden milión Sk

Kultúrna pamiatka na Gemeri Coburgovský kaštieľ zo 16. storočia v Jelšave, ktorý sa tamojšia samospráva už dlhší čas snaží predať, pravdepodobne už čoskoro zmení majiteľa. Mesto v uplynulých dňoch podpísalo zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou J.I.P. Steel Košice, ktorá prejavila záujem chátrajúcu pamiatku kúpiť za jeden milión Sk (33.192 eur). Kúpno-predajnú zmluvu by mesto s novým majiteľom mali podpísať do konca tohto roku ... (Celý článok)

Vyskúšajte do Vianoc mandľové sviečky, ktoré síce nehoria, ale výborne chutia

Od návštevníčky stránky Maj Gemer sme práve dostali nový recept, ktorý odporúčame vyskúšať ešte do Vianoc, aby ste túto dobrotu v dostatočnom množstve pripravili pre každého. Čo na prípravu mandľových sviečok potrebujeme? Dve tortové oblátky, jedno balenie piškót, 200 ml mlieka, jeden pudingový prášok s mandľovou príchuťou, 150 g práškového cukru, 250 g masla, čokoládovú polevu, mandle ..." (Celý článok)

Levickým deťom uvoľnili fantáziu moľa Oliver a blcha Hugo z rožňavského divadla

Na dvoch vypredaných predstaveniach sa malí diváci v Leviciach veselo zábavali s hercami rožňavského Mestského divadla Actores, ktoré 4. novembra 2008 vo veľkej sále Domu kultúry Družba uviedlo autorskú rozprávkovú hru "Hugo a Oliver a ich veľké divadlo". Rozprávka zaviedla deti do opusteného divadla, ktoré bez hercov už dávno zapadlo ..." (Celý článok + foto)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 39. časť - Salt Lake City (II.)

Ján Slovinec v roku 1973 Postupne som už nemal žiadnych nových emigrantov z Československa, ktorým by som mohol pomáhať, pretože spoločnosť sa začínala preorientovávať na krajiny Ázie, ako Vietnam, Laos, Kambodža a Kórea. Ojedinele to boli emigranti z Číny, Taiwanu alebo dokonca aj z Tibetu. Títo mali svojich sponzorov, ktorí im pomáhali pri ich začiatkoch v Amerike. Naviac boli skromnejší v požiadavkách na byt, prácu a finančnú podporu z organizácie. Táto začala ..." (Celý článok)

Stosedemnásť pohľadov na Vysoké Tatry v októbri 2008

Vysoké Tatry 2008 - Pohľad na Lomnický štít zo Skalnatého Plesa Naša už pravidelná prispievateľka fotografií z Vysokých Tatier - KIKA - nám umožnila tentokrát pozrieť sa prostredníctvom jej fotoaparátu na rôzne objekty v tohtoročnom októbri. Na stosedemnástich záberoch poniektorí zrejme budete poznať objekty, ktoré rada navštevuje. Lebo, ako ona vraví: "Strašne rada tam chodím. Po zdravotnej stránke mi Tatry ako vždy, aj teraz veľmi ..." (Celý článok)

Pribudol novembrový kalendár významných osobností Gemera

Oľga Textorisová Na stránku Maj Gemer pribudol novembrový kalendár významných osobností Gemera. V kalendári sú také mená ako: Gustáv Staník, Vojtech Lazár, Miloslav Krčméry, Marína Maliaková, Jozef Lipták, Ondrej Farkaš, Eliáš Láni, Svätopluk Kámen, Pavel Bohodar Tomášik, Vendelín Branský, Mária Basilidesová, Karol Terray a mnohé ďalšie známe i menej známe mená. Oboznámte sa s nimi ... (Celý článok)

Ladislav Malák: "Ach, Gemer ...! Moje radosti i smútky ..."

Ladislav Malák Ach, Gemer ...! Moje radosti i smútky. Radosti pri spomienkach na tento ľúbezný kraj, kde som dlhší čas žil a smútky, že mi osud nedožičil tam zostať. Radosti, že som tam stretol, žil a pracoval s dobrými, ba priam úžasnými ľuďmi a smútky, že s viacerými z nich sa už nebudem môcť nikdy stretnúť, lebo nás rozdelil ťažký val hliny... Radosti, že ako lesník na bývalom Lesnom závode v Krásnohorskom Podhradí som... (Celý článok)

Mnohí prišli do Starého Smokovca, aby videli a odfotili si aj kráľovnú Alžbetu II.

Nie každý, kto sa dozvedel o návšteve britskej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku sa uspokojil iba so strohou informáciou. Našlo sa nie málo ľudí, ktorí si prispôsobili svoj denný režim tak, aby ju videli na vlastné oči. Mnohí z nich cestovali pomerne dosť ďaleko na miesto stretnutia s ňou. Mnohí si odtiaľ priniesli pekné na zhliadnutie sa s nebývalým hosťom nášho prezidenta. Kráľovná Alžbeta II... (Celý článok + foto)

Šestnásty pozdrav zo Severného Írska prišiel k nám už aj so snehom

Od nášho krajana zo Severného Írska sme práve dostali jeho už 16 pozdrav. Prečítajte si, čo nám píše: "Posielam vám ďalší príspevok zo Severného Írska. No tentokrát netradičný pre túto krajinu a zvlášť v tomto období. Keďže sa nám za posledné dva dni výrazne ochladilo, tak nás dnes príroda a hlavne Ostrovanov (tak nazývame domácich) zaskočila. NAPADOL SNEH!..." (Celý článok)

Nie je tak veľa turistov, ktorí Národný park Muránska planina dôverne poznajú

Poznáte Národný park Muránska planina? Veru nie je až tak veľa turistov, ktorí by toto územie dôverne poznali. Napriek tomu, či skôr práve preto, je to prekrásny, stále zachovalý kút Slovenska, ktorý na svoje objavenie milovníkmi prírody ešte len čaká. Zbojská je horské sedlo, ktoré určite neminiete, ak budete prechádzať z Pohronskej... (Celý článok)

Známa rómska primáška Cinka Panna hrá už na plátnach slovenských kín
Džanľi romaňi primaška e Cinka Panna imar džal pro mozakre pochtana andro Slovakija

Gruzínska herečka Anna Gurji stvárňuje vo filme Cinka Panna hlavnú postavu Je nám dávno známe, že Cinka Panna je prvá známa rómska primáška, ktorá v 18. storočí žila na Gemeri. Slovenský filmový režisér Dušan Rapoš siahol po príbehu mladej huslistky, ktorej život sa odohráva na pozadí kuruckého povstania. V 43. týždni pripravil premiéru slovenského filmu s rovnomenným názvom, ktorý čerpá inšpiráciu zo známych faktov o jej živote. Vlani sme sa na stránke Maj Gemer mohli dočítať... (Celý článok + videofilm)

Dobšinský i Šafárik konečne už majú svoje pamätníky aj v Rožňave

Kultúrna obec na Slovensku si 22. októbra 2008 pripomína 123. výročie úmrtia slávneho slovenského rozprávkára, národovca a evanjelického kňaza Pavla Emanuela Dobšinského. Narodil sa v hornogemerskej obci Slavošovce 16. marca 1828. Miestom jeho večného odpočinku sa stala gemerská obec Drienčany. Rožňavská verejnosť v polovici októbra t.r. (17.10.) s úctou kvitovala odhalenie pamätníkov a to Pavlovi Dobšinskému a Pavlovi Jozefovi Šafárikovi... (Celý článok)

Úraz posunul premiéru hry "Stretnúť teba bolo krásne" v divadle Actores

V utorok 21.októbra 2008 som obdržal z Rožňavy mail tohto znenia: „Mestské divadlo Actores Vám nerado musí oznámiť, že plánovaná premiéra novej autorskej inscenácie „Stretnúť teba bolo krásne“ sa prekladá z dôvodu nešťastného úrazu jedného z hlavných protagonistov predstavenia. Preto sa na Vás budeme tešiť v novom termíne a týmto Vás pozývame do nášho divadla 28.11.2008 o 19.00hod... (Celý článok)

Obrázky nepochádzajú zo subtrópov, ale z košickej záhrady pána Pellionisa

Pán Rudolf Pellionis ma pred pár dňami potešil nezvyčajnými fotografiami. Žije vo východoslovenskej metropole v Košiciach, ale pochádza z Dobšinej, kde už v mladosti získal neobyčajný vzťah k prírode. Svojho koníčka využíva aj dnes, keď žije na dôchodku. Potešte sa s jeho každodenným rajom aspoň prostredníctvom fotografií. „Na snímke to nie je niekde v subtrópoch...(Celý článok + fotogaléria)

Rodičia známky svojich detí budú môcť sledovať aj internetovou žiackou knižkou

Riaditeľstvo Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej s cieľom ešte viac sa priblížiť požiadavkám rodičov, 3.10.2008 uverejnilo, že zavádza internetovú žiacku knižku. Cieľom je jej sprístupnenie od novembra 2008. Rodičia, ktorí majú prístup k internetu získajú možnosť prostredníctvom mena a hesla sa cez internetovú stránku školy prihlásiť... (Celý článok)

Jakubčáková z Košíc sa fotovýstavou "V odlúčení" prezentuje v Rožňave

Lena Jakubčáková Do konca októbra 2008 si v Galérii Gemerského osvetového strediska v Rožňave môžu návštevníci pozrieť inštalovanú výstavu fotografií mladej košickej autorky Lenky Jakubčákovej. Keďže jej fotografie predstavujú prostredie nie každému dôverné, ale prostredie väzníc v Prešove a v Sabinove a ľudí žijúcich v nich, výstava nesie názov "V odlúčení". Výstava v Rožňave je už štvrtou autorskou výstavou L. Jakubčákovej... (Celý článok + fotogaléria)

Takto zachytil majstrovstvo furmanov a ich koní Vlado Václavík z Dobšinej

Skvelou príležitosťou pre mnohých ľudí vidieť ťažné kone pri súťaži zblízka, boli nedávne II. Majstrovstvá Európy furmanov v Dobšinej. Keďže mi stále prichádzajú fotografie z tohto znamenitého podujatia, rozhodol som sa dať príležitosť každému z autorov na stránke Maj Gemer prezentovať sa s nimi a podeliť sa nielen so svojou pohotovosťou, ale i krásnymi koňmi, ktoré boli... (Celý článok + foto)

Dvadsať fotografií z MEF v Dobšinej od Ing. Jozefa Ropjaka zo Zborova

Majstrovstvá Európy furmanov, ktoré boli pred pár dňami v Dobšinej na hornom Gemeri, prilákali nevídaný počet divákov. Keď sa pozerám na fotografie, ktoré mi stále prichádzajú z tohto podujatia, nabádajú ma k tomu, že zrejme tam bola ďaleko viac zaujímavejšia i kultúrnejšia atmosféra, než na ktoromkoľvek futbalovom podujatí. Záujem o takýto program, ako boli spomínané... (Celý článok + foto)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 38.časť - Salt Lake City

Dobre sme sa vyspali, hoci sny som mal dosť silné a emotívne po nedopriatom spánku v posteli. Naviac matrace boli akési príliš mäkké a nezvyklé. Ale to už tak majú niektorí návštevníci radi, tak im vyhovejú podľa ich predstáv. Bezváhový stav mi ešte nejaký ten deň trval, až sa napokon celkom vytratil. Veľakrát som sa pristihol, že v spánku prudko tlačím nohami na brzdy, aby sme... (Celý článok)

Keď človek pomôže prírode, môže vzniknúť celkom zaujímavé dielo

Posielam už 15-ty príspevok z večne zelenej krajiny, ak samozrejme Severné Írsko môžem tak nazvať. Po zhliadnutí mojich fotografií mi to pravdepodobne potvrdíte aj vy. Zábery vznikli pri našich potulkách krajinou. Aj napriek zlému počasiu v ten deň som mal predsa len radosť z niečoho nevídaného, čo sa u nás každý deň nevidí. Je to len dôkaz toho, že keď človek ... (Celý článok)

Najlepším európskym furmanom sa v Dobšinej stal Čech Oskar Sněhota

Oskar Sněhota z Čiceh sa stal celkovým víťazom MEF v Dobšinej Druhé Majstrovstvá Európy furmanov sa uskutočnili v sobotu 11. októbra 2008 v priestoroch Žrebčína v Dobšinej. Nevídaný počet zvedavých divákov vytvoril opravdivú súťažiacu atmosféru trinástim furmanom a ich koníkom prihlásených do súťaží z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Víťazom sa stal Oskar Sněhota z Českej republiky , druhú priečku obsadil jeho krajan Jan Blizňák a na treťom mieste skončil Slovák Ján Debnár... (Celý článok + fotogaléria + výsledky)

Na Zbojskej otvorili už piatu informačnú kanceláriu NP Muránska planina

Koncom septembra 2008 - na Michala - v sedle Zbojská, ktoré sa nachádza medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom otvorili Turisticko-informačnú kanceláriu Národného parku Muránska planina. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Tisovec Ing. Peter Mináč, starostka obce Pohronská Polhora Hyacinta Tyčiaková a ďalší hostia zastupujúci Kanceláriu... (Celý článok)

Prečo Kostol Všetkých Svätých v Henckovciach neslúži svojmu účelu?

Hornogemerská obec Henckovce, ktorá sa nachádza v Slovenskom rudohorí v údolí rieky Slanej, 12 km severozápadne od Rožňavy, má tiež svoju kultúrnu históriu. Zaujímavosťou je nielen potočná radová zástavba a murované domy s valbovými strechami zo začiatku 20. storočia, ale najmä tri historické pamiatky: rímskokatolícky... (Celý článok)

Najlepších furmanov Európy na svojich majstrovstvách privíta Žrebčín Dobšiná

V priestoroch Žrebčína v Dobšinej dňa 11.10.2008 usporiada Odštepný závod štátneho podniku Lesy SR v Revúcej v spolupráci s ďalšími organizátormi medzinárodné Majstrovstvá Európy furmanov. Program: 9.00 hod. - Slávnostné otvorenie, 9.15 – Furmanský slalom, 11.00 – Práca s drevom, 13.00 – Silák – ťažký ťah, 15.00 – Vyhlásenie výsledkov. Sprievodný program: predstavenie regionálneho folklórneho súboru, ukážky sokoliarstva, lesná pedagogika pre deti, tombola, občerstvenie. Vstup voľný. (Celý článok)

Ján Slovinec: Ako sa zo šustra učiteľ stal - 37.časť - Odchod z New Yorku

Ján Slovinec Po dvojmesačnej odmlke pokračujeme v uverejňovaní spomienok Jána Slovinca pod názvom "Ako sa zo šustra učiteľ stal už 37. časťou. Autor ju nazval: Odchod z New Yorku. Na cestu sme už boli pekne pobalení, a tak nás nový taxikár Tito zviezol, ale s nami zároveň na hoteli pobudol aj posledné dva dni pred dlhou cestou na západ. Oslavovali sme od rána do večera, ale to neznamenalo, že sme len pili, hlavne oni dvaja, ale sme aj... (Celý článok)

Na dedinských pretekoch cestných automobilov, aké už bežne nejazdia

Prajem krásne nedeľné popoludnie na Slovensko. Po krátkej pauzičke sa znova hlásim s príspevkom zo Severného Írska. Tentokrát sme boli na akýchsi, dá sa povedať po našom, dedinských pretekoch cestných automobilov, ktoré už pravdepodobne bežne na cestách nejazdia. Predpokladám, že asi nie, no bolo to zaujímavé pozvanie od domáceho kamaráta ... (Celý článok)

Zlatá medaila pre hasičov zo Slovenska aj vďaka Revúčanovi Zacherovi

Od 24.8.2008 do 2.9.2008 sa v Liverpoole konali World firefighters games (WFG) – Svetové hasičské hry. Boli to desiate hry v poradí a len tretíkrát sa konali v Európe. Prvé hry boli v roku 1990 v Aucklande v Novom Zélande, o dva roky neskôr v Las Vegas USA, 1994 v Austrálii. Hry sa konajú každé dva roky. Posledné boli v Honkongu a v roku 2010 budú v Južnej Kórei. Na hrách... (Celý článok)

Či v zime, či v lete, vždy nádhernú prírodu tu nájdete.

Neďaleko svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne, v malebnom údolí Slovenského raja sa v najsevernejšej časti nášho Gemera nachádza osada Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Je zasadená do krásnej prírody, ktorá v každom ročnom období poskytuje možnosti na príjemné prechádzky, najmä do okolia Ostrej skaly... (Celý článok)

V sobotu na hubách, aby som v nedeľu mala čo s nimi robiť

V sobotu som bola na návšteve u jedných známych na ich chate. Pozvali ma na kotlíkový guláš, čo sa pekne varil vonku na ohni. Po poháriku ich špeciality - biele víno s niečím ako sladká sóda, čučoriedkami a ríbezľami - a po guláši s domácim chlebíkom sme mali tri možnosti: ísť si odpočinúť, zahrať si minigolf, alebo sa vybrať na huby. Už asi viete, čo som si ja vybrala. Nebolo to ale také ľahké rozhodnutie, pretože... (Celý článok)

Prospešné putovanie po Gotickej ceste s hudobným umením stredoveku až podnes

V dňoch 25.9. – 29.9.2008 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave už po siedmykrát pripravilo pre milovníkov starej hudby Medzinárodnú prehliadku historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA.Jej cieľom bola prezentácia hudobného umenie od stredoveku až po súčasnosť, ako aj spoznávanie diferencovaných kultúr... (Celý článok)

Pribudol októbrový kalendár významných osobností Gemera

Práve sa začínajúcim mesiacom pribudol na stránku Maj Gemer októbrový kalendár významných osobností Gemera. Tohto roku je to už po ôsmykrát, čo sa návštevníci tejto čoraz viac vyhľadávanej internetovej stránky môžu oboznámiť s postavami slávnych rodákov, alebo iných činiteľov pôsobiacich v tomto regióne. Niektorí z nich sa... (Celý článok)

Prečo sú návraty mladého sochára Ľuba Birku do rodnej obce také inšpirujúce

Sochár Ľubo Birka Rodnú obec Rakovnicu v hornom Gemeri toto leto navštívil jej rodák PaedDr. Ľubomír Birka, ktorý si druhý domov našiel v Snine na východnom Slovensku. Vyštudoval síce pedagogickú fakultu v Prešove, ale v súčasnosti svoj talent a nadanie využíva ako sochár. Svoju prítomnosť využil tradične pracovne. Pustil sa do obrovského kameňa, ktorému... (Celý článok)

Každým dňom pribúdajú ďalšie nové farby – zjesenieva sa

Foto: J. Sabo Pri pohľade na okolité kopce v Rakovnici ľahko zistíme, že už sa zjesenieva. Príroda vybrala štetce a paletu s najpestrejšími farbami. Rozšafne maľuje stromy, kríky, trávu. Dáva im pestrý šat, ktorý nenechá nikoho byť ľahostajným. Jesenné slnečné lúče vtláčajú farbám sýtosť, pestrosť a viditeľnosť všetkých odtieňov dúhy. Celý proces sa deje postupne. Pri... (Celý článok)

Váľok pani Pollákovej si po medailu zaletel z Revúcej až do Bardejova

Margita Polláková a Zuzana Homoliaková, úspešné seniorky z Revúcej Z Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej sa prostredníctvom Revúckych listov č. 15/2008 dozvedáme, že v dňoch 19.-21. augusta 2008 sa v Bardejove konal XI. ročník celoslovenských športových hier seniorov a turistický zraz seniorov. Na podujatí súťažilo 115 seniorov v 7 disciplínach (v behu, vrhu guľou, v hode váľkom a granátom, v plávaní... (Celý článok)

Za dva mesiace pribudlo na stránke Maj Gemer päťtisíc návštevníkov

V piatok 26. septembra 2008 o 12:58:09 hod. zavítal na webovú stránku Maj Gemer 35tisíci návštevník. Na osobnú stránku, ktorá existuje približne od roku 2002 to nie je zanedbateľný počet, najmä keď jej návštevnosť z roka na rok rastie. Stránka sa v ostatných rokoch venuje okrem Rožňavského Bystrého, rodiska majiteľa stránky, aj informáciám prevažne z Horného Gemera a je potešiteľné, že za obdobie od 13. júla 2008 ju doteraz navštívilo päťttisíc záujemcov... (Celý článok + komentár)

Tohtoročné unikátne pestovateľské rekordy záhradkárov z Rakovnice

Karol Kováč z Rakovnice so svojím tohtoročným pestovateľským unikátom - 54 kg tekvicou V obci Rakovnica pestovanie tekvíc má dlhoročnú tradíciu. V tomto roku najväčšia tekvica dosiahla hmotnosť 54 kg. Mala nasledujúce rozmery: výška 62 cm, šírka 60 cm, obvod 193 cm. Rekordná tekvica sa urodila pánovi Karolovi Kováčovi na jeho pozemku. Doteraz sa ešte taká tekvica v Rakovnici neurodila... (Celý článok)

Vysoké rezortné vyznamenanie udelili aj Pavlovi Gadušovi

Pavol Gaduš Pavol Gaduš, občan Rakovnice, bol poctený vysokým rezortným vyznamenaním. Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľ. Jahňátek mu udelil Čestný odznak ministra za pracovnú vernosť. Slávnostný akt odovzdania vyznamenania sa uskutočnil na celoštátnom Dni baníkov, energetikov, hutníkov a geológov v Banskej Štiavnici dňa 5.9.2008... (Celý článok)

Pripomenuli si Deň baníkov, zdôraznili význam a uchovávanie tradícií

Výbor Baníckeho spolku v Rakovnici oslávil Deň baníkov dňa 13.9.2008 v sále miestneho kultúrneho domu. Po oficiálnom otvorení moderátorka Katka Birková privítala vzácnych hostí: zástupcu za banícky spolok Bratstvo z Rožňavy Ing. Arpáda Kavečankyho, starostku obce Honce Moniku Paličkovú, univ. prof. Jána Fabiána, st.,riaditeľa pre rozvoj a stratégiu, podpredsedu Predstavenstva,zástupcu gen. riaditeľa OKD, a.s. v Ostrave Dr. Ing. Jána Fabiána, ml.,... (Celý článok)

Dôstojné oslavy 64. výročia SNP boli aj v Rakovnici

Dňa 28.8.2008 pri príležitosti osláv 64. výročia SNP zorganizoval Obecný úrad (OcÚ), Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) rozhlasové okienko a vzdanie úcty padlým pri pomníku SNP v Rakovnici. V rozhlasovom okienku o 15.30 hod. sa občanom prihovorili spomienkovými básňami Mgr. Marta Gadušová, Mgr. Mária Sabová,... (Celý článok)

Čo nevidieť, na hornom Gemeri začne druhá hubárska sezóna

Lesy v okolí obce Rakovnica sa vyznačujú tým, že huby tu rastú sezónne. Prvá hubárska žatva bola v lete, kedy sa hubárski znalci rozbehli po stráňach Plešiveckej planiny, alebo po svahoch Slovenského rudohoria a zbierali plody prírody. Tento rok bol na výskyt húb bohatý. Každý, kto išiel do lesa, našiel toľko, aby bol spokojný. Najviac sa zbierali hríby, kozáky a sem-tam sa... (Celý článok)

Gemerskia povedašky: "Šertó, ďäbló, deči chyce a dohán mi tam nahá"

Čas orechov. Foto: Ing. Ján Kekeňák Ední chudáci vyhoreli do tla. Darme pomáhalo, šva ruky nohy malo. Zmordovaný gazda si sednúl na dákú zretovanú stolišku a macal po miaškoch, že si aspom pípu zapálí. Koj nenajšól, volá na gazdinú: "Ženo, de mi dohán?!" Tá v tom trápenú mu daš ni bars peknia odvrkla a báši si zahundrali do bajúsa: "Šertó, ďäbló, deči chyce a dohán mi tam nahá ..." (Celý článok)

Kolaudácia mosta potvrdila, že alkohol je ľahší ako voda

iacerým poslancom sa dátum kolaudácie zrekonštruovaného mosta v našej obci v posledný deň roka, na Silvestra, nepozdával. Vraj si chlapi viac vypijú, môže sa prihodiť dačo nedobré. Ale novozložený obecný parlament na svojom prvom rokovaní po komunálnych voľbách silvestrovský dátum kolaudácie predsa len schválil. Bolo to vraj tiché želanie odchádzajúceho starostu Silvestra Jarinu, ktorý nechcel... (Celý článok)

Muránska únia pred 200 rokmi vznikla ako prvá účastinná spoločnosť v Uhorsku

Dnes už asanovaný dom - do roku 1820 sídlo Mestského úradu na Ormisovej ulici v Revúcej, v ktorom bola podpísaná zakladajúca listina Muránskej únie Historický Gemer, najmä jeho severná časť, sa stal súčasťou najpriemyselnejšieho územia Slovenska od dávnej minulosti až do polovice 19. storočia. Pomáhali k tomu ložiská železnej rudy vytvárajúce priaznivé podmienky pre železiarsku výrobu. Medzi hlavné centrá ťažby železnej rudy, výroby železa a jeho spracovanie patrila Muránska dolina. Najstaršie písomné dôkazy poznáme z 13. storočia... (Celý článok)

Už aby bol čo najrýchlejšie Prvý január 2009!


Pán Kekeňák, ktorý nám poslal uverejnený obrázok, neprezradil, kde sa mu podaril podarený záber. Zrejme nechcel zvýhodniť blízkosť stánku s uvedeným konverzným kurzom k najbližšej banke. Lebo veď taký kurz sa nevyskytne do konca tohto roku nikde inde na Slovensku. A banka by mohla prísť o všetky svoje zásoby peňazí. A tak si ostatní môžeme iba povzdychnúť: „Už aby bol konečne ten 1. január 2009 tu a kompletne i s ponukou mladej predavačky.“ (od) (Zväčšené foto)

Prečo si spraviť výlet na také niečo, ako sú pomaľované kamióny

Pripájam sľúbený príspevok z veľkej truck show v Belfaste, v Severnom Írsku, ktorá sa konala 13. a 14. 9. 2008 uplynulý víkend. Opäť nám niečo vyšlo. Keďže tu väčšinou prší, tak mimoriadne v sobotu bolo veľmi krásne a to bol jeden z dôvodov, prečo si spraviť výlet na také niečo, ako sú pomaľované kamióny. Veľmi sme sa na to tešili... (Celý článok)

Kto vie, čo je to kaligram, nech zdvihne ruku!

Opatrne dvíham prst, lebo to tuším, ale čo ak ma niekto požiada o vysvetlenie? Čo poviem? Že je to obrazová báseň? Že sú to slová, ktoré sú usporiadané do nejakého obrazca, ktorý dáva tušiť obsah tých slov? Že z prvého pohľadu na kaligram, teda z pohľadu na obrazový tvar textu hneď pochopíme o čo v básni ide? Každá báseň zvykne mať názov, ktorý nám možno napovie jej obsah. Ale kaligram ho napovie určite! To je zmysel formy kaligramu, jeho obsahom ... (Celý článok)

… čo ja už mnoho rokov tvrdím, moji milí!

Obrázok z internetu Nikdy mi nič nebolo, keď som sa na mojich mnohých čundroch naľôchal kravského mlieka, ešte teplého od cecka, alebo aj „sadnutého“ = kyslého, či cmaru, ktorým ma - dnes už vymierajúci – pohostinní slovenskí horali štedro ponúkali. A na chleba natrieť ich domáce, žltučké maslo. Posoliť a zapíjať hore spomenutými „mokmi“. Ale najviac mi rezala, a dodnes reže, žinčica. ... (Celý článok)

„Kríž je naša nádej ...“ zaznelo 14. septembra 2008 v Muránskej Zdychave

Po víre smutných udalostí v Rožňavskom Bystrom ma čas zavial domov, do rodnej dediny – do Muránskej Zdychavy. Tak, ako každý rok, aj v túto nedeľu sa na sviatok Povýšenia svätého kríža konala odpustová slávnosť. Obetovaná bola za všetkých prítomných veriacich a ich rodín, za všetkých živých i mŕtvych, ktorí sa podieľali na výstavbe miestneho kostola. Slávnostná homília odznela z úst pána farára Jozefa Bednárika z Kokavy ... (Celý článok)

ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA už po siedmykrát

Pre milovníkov starej hudby Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravuje už po siedmykrát Medzinárodnú prehliadku historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA. Bude sa konať v dňoch 25.–29. septembra 2008 a jej cieľom je prezentovať hudobné umenie na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť, ako aj spoznávať diferencované kultúry krajín Európskej únie. Podrobnejšie sa dozviete na priloženom plagáte. (Plagát)

Turisticko-informačné centrum v Revúcej navštívila aj prapravnučka Ivana B. Zocha

Začiatkom augusta otvorilo mesto Revúca v priestoroch budovy Prvého slovenského gymnázia Turisticko-informačné centrum, ktoré je v prevádzke sedem dní v týždni v čase od 9.00 do 18.00 hod. Pre návštevníkov poskytuje informačné služby v oblasti cestovného ruchu, ubytovania a stravovania a ponúka možnosť zakúpiť si rôzne turistické... (Celý článok)

Krásne svietilo slniečko, krásne sa nám prášilo, ale stálo to za to

V prvom rade chcem povedať, že ma šokovala smutná sprava o smrti starostu pána Babiča. Potom ďakujem za uverejnenie bublaniny. Viacerí sa ozvali, že by si znej dali, no bohužiaľ, lebo sa po nej len tak zaprášilo. Pravda, futbal som sledoval na internete v priamom prenose. To by som si predsa nemohol nechať ujsť taký zápas. No nechajme futbal. Posielam ďalší príspevok. Tentokrát sme boli dňa 31.8.08 v Dubline na Grand Prix MX1 v motokrose ... (Celý článok)

V nedeľu zomrel Ján Babič, starosta obce Rožňavské Bystré

Z Rožňavského Bystrého prichádza neuveriteľná, smutná a pre najbližšiu rodinu, spolupracovníkov i spoluobčanov bolestivá správa. Po krátkej, ale zákernej chorobe dňa 7.9. 2008 v ranných hodinách zomrel starosta obce Ján Babič. V októbri by sa bol dožil 61 rokov. Smútočný obrad bude v miestnom dome smútku v utorok 9. septembra 2008 o 15.00 hod. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Ako novou krčmou prispeli na čistejšie duše a bohatšiu oferu

Náš starosta je za vodou. Od mužskej časti osadenstva našej dedinky získal vlani doživotný mandát – za richtára ho budú voliť, kým nezomrie. Chlapom splnil želanie, že nevyužitú budovu málotriednej školy, kde sa už roky nevyučuje, obec prebuduje na krčmu. Keďže väčšina chlapov sa na brigádach pri rekonštrukcii budovy, akože na spoločenské centrum, do všetkých robôt riadne priprela, z peňazí... (Celý článok)

Na Slovensku sa hral futbal, v Severnom Írsku sa piekla bublanina

Aj tak nejako by sa dalo nielen napísať po tom, čo na stránku Maj Gemer poslal už náš verný čitateľ i prispievateľ Branko Pástor, ktorý žije i pracuje v Severnom Írsku, ďalší svoj príspevok. V sobotu 6. 9. 2008 sa hral v Bratislave medzištátny futbal a súperom Slovenska bolo práve Severné Írsko. Neviem, či Branko vedel, ako zápas dopadol, ale v nedeľu mi poslal tento príspevok... (Celý článok + foto)

Na záver úspešného 35. ročníka Gemerského folklórneho festivalu

Tridsiaty piaty ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2008 pripravovali organizátori už od januára tohto roka. Chceli, aby slávnosti boli veľkolepé s bohatým programom. Otvorením dvoch výstav - Slovenské insitné umenie z Galérie Babka Kovačica a Rejdová vo fotografii v piatok popoludnie sa odštartoval maratón festivalových programov... (Celý článok + foto)

Bol som prekvapený a aj rád, že aspoň niečo sa niekde prerobilo

Aby som neostal nič dlžný čitateľom stránky MAJ GEMER, tak pripájam do tretice ešte jeden príspevok z našej dovolenky, tentokrát z návštevy hradu Krásna Hôrka. Neviem presne, kedy som bol naposledy na hrade na prehliadke, môže tomu byť asi tak 10, možno 12 rokov, ale dole pod hradom naposledy pred piatimi rokmi. No teraz som ostal znechutený z toho, čo je pod hradom... (Celý článok + foto)

Imobilná Lucia Holienčíková z Dobšinej zdolala vrchol Kriváňa (2 494 m n.m.)

Televízia TA3 nám v nedeľnom spravodajstve priblížila zaujímavú udalosť. V predvečer Dňa Ústavy SR, t.j. 31. 8. 2008, zdolala 24-ročná imobilná Lucia Holienčíková z Dobšinej vrchol Kriváňa, ktorý sa nachádza vo výške 2 494 m nad morom. Splniť dlhoročný sen sestre odkázanej na invalidný vozík, sa podujal jej brat Stanislav zo Strediska vrcholového športu na Štrbskom Plese. Je to prvýkrát na Slovensku, keď sa imobilný človek ocitol... (Celý článok)

Pripomeňme si udalosti, ktoré v časoch Povstania zaduneli nielen Gemerom

V auguste sa uskutočnia oslavy 64. výročia Slovenského národného povstania, rok 2008 priniesol aj 63 rokov od oslobodenia Slovenska a obce Slavošovce. Vráťme sa aspoň nakrátko do rokov, ktoré sa zapísali do kroniky našich národov veľkými písmenami. Obyvateľstvo oblasti, ktorá zahŕňa Štítnickú, Slanskú, Dobšinskú, ale aj Revúcku dolinu, sa oddávna hlásilo... (Celý článok)

Rakovnické ženy si stredu a piatok vyhradili na aerobik

Jarka Ďurajová z Rakovnice Ženy a dievčatá v Rakovnici sa schádzajú v budove bývalej materskej školy. Pravidelne v stredu a v piatok o 18.00 hod. sa venujú aerobiku. V minulom období sa už podobné cvičenia v priestoroch školy realizovali. Po určitej odmlke prišla nová skupina s myšlienkou obnoviť pravidelné cvičenia. Fungujú od minulého roku. Myšlienka i jej realizácia oslovila redakciu RON, a preto sme ich navštívili. Z vchodu do budovy sme sa priamo dostali do... (Celý článok)

Rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému vzdali úctu aj vydaním poštovej známky

Priznám sa, že mi akosi ušla príležitosť prezentovať vám ešte v marci sľúbenú poštovú známku, ktorú Slovenská pošta vydala 29. mája 2008 pri príležitosti 180. výročia narodenia nášho rodáka, spisovateľa a kňaza Pavla Dobšinského. Obec Slavošovce a Slovenská pošta usporiadali posledný májový deň v rodnom dome P. Dobšinského slávnostné uvedenie známky „Známka deťom, Pavol Dobšinský“. V spomínaný deň bola k dispozícii filatelistom ... (Celý článok)

Boli sme veľmi prekvapení, ako to vypadá u našich susedov v Agteleku

Netrvalo dlho a Branko Pástor sa zo Severného Írska znovu ozval s novým príspevkom. Priblížme si ním, kde trávil na hornom Gemeri svoju dovolenku. "Pokračujem ďalším príspevkom z našej dovolenky na Gemeri. Tentokrát výletom do jaskyne DOMICA. Krásna vápencová jaskyňa. Ani nie ďaleko od Rakovnice. Niektoré jej útvary... (Celý článok)

Germánus sa z Nórska vrátil s titulom Majstra Európy a dvoma medailami

Ilustračné foto - internet Revúcke listy na dôstojnom mieste dvojtýždenníka uverejnili v 13. čísle fotografiu známeho hornogemerčana a revúckeho športovca Jána Germánusa, ktorý v dňoch 26. – 29. júna t.r. na Majstrovstvách Európy v nórskom Sarspsborgu v pretláčaní rukou získal v kategórii do 90 kg zlatú medailu i bronzovú medailu. Zlato získal v pretláčaní ľavou rukou a bronz v pretláčaní pravou rukou. Úspešného pretekára prijala a k zisku dvoch medailí i za vzornú reprezentáciu Revúcej i... (Celý článok)

Aký priliehavý názov dať folklórnemu programu v Rejdovej, vyriešila náhoda

Ilustračné foto - internet Asi pred ôsmimi rokmi sme v Poradnom zbore pre ľudové tance pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave uvažovali nad ďalšou koncepciou Gemerského folklórneho festivalu a okrem iného sme si položili dve zásadné otázky: ako osloviť diváka a zabrániť tomu, aby folklór v konkurencii rôznych populárnych festivalov, lacnej zábavy typu "plejbekšou" a silnej multimediálnej... (Celý článok)

V Ochtinskej aragonitovej jaskyni som bol naposledy pred 23 rokmi

Srdce Hrádku. Branko Pástor nás vo svojom maili informoval o svojom stretnutí s rodinou v Rakovnici na hornom Gemeri Vtedy sľúbil, že sa ešte ozve, aby svoju správu zo spomínaného pobytu rozšíril o malý výlet po okolí. Tak si chcel zároveň pripomenuť miesta, ktoré pre neho niečo znamenajú. K mailu priložil aj zopár fotografií. Tak si to pozrite a prečítajte aj vy: ... (Celý článok)

Päťdesiatpäť rokov príkladnej práce Folklórnej skupiny Hôra Rejdová

Ilustračné foto - internet V tomto roku si Folklórna skupina Hôra Rejdová pripomína 55. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 22. augusta 2008 o 18.00 hod. na námestí obce Rejdová slávnostná akadémia. Svojím programom spestria akciu FS Stromíš z Vlachova, FS Radzim z Vyšnej Slanej, FSk Hôra z Rejdovej a Ľudová hudba Muzička z Bratislavy. Súčasťou bude premietanie... (Celý článok)

Sestry Velďákové začínali s gymnastikou, aby presvedčili atletickými disciplínami

Na slávnostnom otvorení XXIX. letných olympijských hier v Pekingu 8. augusta 2008 ste medzi našou delegáciou márne hľadali slovenské dvojičky Danku a Janku Velďákové. Gemerčanky z Pače, obce neďaleko Rožňavy, spolu so skupinou slovenských atlétov a atlétok pred olympijskými pretekmi využili aklimatizačné sústredenie v Japonsku, aby sa tak lepšie pripravili na zápolenia na Národnom štadióne... (Celý článok)

Boli to neopísateľné dva týždne dovolenky na krásnom Gemeri

Po 17 dňoch prežitých v rodnom kraji na krásnom Gemeri sa vám opäť hlásim zo Severného Írska. Boli to neopísateľné dva týždne našej dovolenky spojené so starosťami, prácou, výletmi do blízkeho okolia a samozrejme aj zábavou. Po niekoľkých rokoch sa mi podarilo dať dokopy väčšiu časť najbližšej rodiny. Pripájam k tomu Pripájam k tomu i fotografie. Tí, čo tam... (Celý článok)

Do Rejdovej vás srdečne pozýva starosta jej obce Ing. Ján Valentík

Starosta Rejdovej Ing. Ján Valentík Každý rok koncom augusta ožije naša obec Rejdová ľudovými tradíciami i keď nemôžeme povedať, že by nimi nežila aj počas ostatných mesiacov v roku. Tohtoročný august je však predsa len výnimočnejší, pretože v tomto mesiaci sa koná už 35. ročník Gemerského folklórneho festivalu - Rejdová 2008 (GFF). Počas doterajších ročníkov sa naši občania zžili s organizovaním GFF a každoročne svojimi nápadmi.. (Celý článok)

Kazetové stropy vykántrili z obecného lesa čerešňu vtáčiu

Na kamenné domce s malými oknami, hlinenou podlahou a šindľovými strechami v našej dedinke pamätajú už iba tí najstarší žijúci kmeťovia. Väčšina osadníkov žije dnes v obydliach z druhej polovice minulého storočia, pričom najmä interiéry si ľudia vylepšili a zútulnili s drevom – obkladmi, schodišťami, ba aj dreveným stropom. V období po nežnej revolúcii našich ľudí doslova zachvátila mánia drevených kazetových stropov... (Celý článok)

Žil nenápadne, skromne, v ústraní, no nie odlúčený od ľudí

Gustáv Frák Revúca môže byť právom hrdá, že mala ľudí, ktorí v rôznych sférach života dokázali na malom priestore robiť veľké činy. K nim patril Gustáv Frák, historik, archivár, prekladateľ, publicista, znalec železiarstva a Muránskej únie, venujúci sa bádaniu a spracúvaniu histórie, aby pootvoril dvierka k poznaniu neznámeho. Gustáv Frák sa narodil pred 95 rokmi - 1. marca 1913 v Sirku, ktorého banícke prostredie... (Celý článok)

Predaná nevesta po gemersky

Ilustračné foto: Pavol Horváth Bola istá rúča a cnostná gemerská deva. O nápadníkov nemala núdzu, ale jej srdiečko bilo len pre jednoho jediného z nich. Ich vzájomná láska a príťažlivosť boli nerozbitné, ale jeden z radu tých bez šance to napriek jasnej situácii stále nechcel vzdať. Ponúkol teda šťastlivcovi kšeft. Namýšľal si, dobrák naivný, že za sedem dní jej srdce obráti naruby. Ako kompenzáciu za to, že ten milý sa celý jeden týždeň so svojou milou nestretne ponúkol fľašu slivovice.., (Celý článok)

Čo ponúka 35. ročník Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej?

Nosným programom, tak ako po iné roky, bude program gemerských folklórnych súborov a skupín pod názvom “Vôňa Gemera“. Na amfiteátri „ZA HÁMROM“ predstavia svoje programy folklórne súbory SZIVANVOLGY z Maďarska, ŠARIŠAN z Prešova, LIPA z Bratislavy, KRIVÁŇ z Východnej, ĽH Ďatelina so svojim sólistami a ĽH MUZIČKA z Bratislavy. Detské folklórne súbory sa predstavia „Na pľacu“,... (Celý článok)

Kobulinec, alebo: Lesné zvieratá nestačí poznať iba podľa parohov

Celé minulé leto i jeseň žila naša horská obec v nezvyčajnej atmosfére – v okolitých lesoch sa objavili medvede. Presnejšie – medvedica s mláďaťom. Prilákali ju zrejme včelstvá a vôňa medu v troch maringotkách, s ktorými košickí včelári prišli v júni kočovať na kvitnúce maliny, černice i vrbicu a zostali aj na jedľovú medovinu – až do augusta. K medovým plastom v úľoch v maringotkách sa chlpaňa nedostala, no v okolí mala... (Celý článok)

Ríbezľový lekvár, ovčí syr a bryndza chutia najlepšie doma na Gemeri

Počas mojej letnej návštevy v rodnom kraji sa konala naša najväčšia letná slávnosť "Magdoléna", čo je vlastne odpust pre katolíckych veriacich v kostolíku v lese na "Iváďove". Táto udalosť je stále spojená s ďalšími zábavnými podujatiami a športovými aktivitami pre občanov Rakovnice a širokého okolia. Tentokrát sa celé podujatie začalo v sobotu popoludní ... (Celý článok)

Podnikateľ Milan Elexa: Môžeme byť (Gemer) slovenskou perlou

Milan Elexa Kto je Milan Elexa. Narodil sa v Rožňave v roku 1961, študoval na gymnáziu v Rožňave a v Dobšinej, skončil zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, pracoval v zahraničnom obchode. V roku 1992 začal podnikať a založil so spolužiakom firmu Celltex. Z firmy s jedným strojom a pár ľuďmi vybudovali prosperujúcu spoločnosť, ktorá sa zaoberá produkciou dámskych... (Celý článok)

Na tridsaťpäť rokov života Gemerských folklórnych slávností spomína Ján Lipták

Mgr. Ján Lipták Dovoľte mi, aby som bol trošku osobný a týchto pár slov adresoval hlavne tým, ktorým ľudová pieseň, tanec a hudba prirástla k srdcu a nevedia si bez nej predstaviť život. Už po tridsiatypiatykrát sa predstavia gemerské folklórne kolektívy a jednotlivci na sviatku spevu, tanca a hudby v rázovitej Rejdovej. Mám to šťastie, že som tu nechýbal ani raz. Bolo to väčšinou v úlohe účinkujúceho a posledných 15 rokov ako jeden z organizátorov a režisér... (Celý článok)

Od stredy až do nedeli Rejdová vás rozveselí

Tak mi to nejako do rytmu vychádza pri čítaní tohtoročného programu 35. ročníka Gemerských folklórnych slávností, ktoré budú v rázovitej obci na hornom Gemeri v Rejdovej. Organizátori totiž rátajú s tým, že využijú aj teraz už vyskúšané pozvania divákov aj mimo túto obec a začnú už v stredu 20. augusta 2008 v Košiciach pri Dolnej bráne. Rožňavčanov pozvú na druhý deň na Námestí baníkov. Viac a podrobnejšie sa dozviete na priloženom plagáte. (Plagát Rejdovej 2008)

Už štyridsaťtri rokov sa venujem písaniu našej obecnej kroniky

Ladislav Malák Hoci vytrvalosť nepatrí medzi moje silné stránky, v jednej veci sa môžem popýšiť výnimkou - už 43 rokov sa venujem písaniu obecnej kroniky. Vo chvíľach tichej radosti, keď som pred pár dňami dokončil zápisy o roku 2007, sa mi žiadalo nahlas zvolať: Naša vieska má kroniku. Má dušu. Má svedomie. I vlastné zrkadlo života svojich obyvateľov a desiatok chatárov a chalupárov. A ešte by som mohol kroniku našej... (Celý článok)

Po Drienčanoch sa prechádza princezná Milica, ale Dobšinského fara chátra

„Evanjelická fara v Drienčanoch, kde žil a tvoril najväčší slovenský rozprávkar Pavol Dobšinský, chátra,“ – zaznelo v Novinách STV v nedeľu 27. júla. t.r. Zbystril som preto pozornosť a o to sústredenejšie sledujem spravodajstvo z Drienčan. Reportáž pokračuje ďalej: „Na jej obnovu chýbajú peniaze. Obec a miestny odbor Matice slovenskej vyhlásili... (Celý článok)

: Gemer je v závetrí veľkého cestovného ruchu

Gemer je pestrý a má mnoho podôb. Spája sa v ňom história s kultúrnym dedičstvom a unikátnymi prírodnými zákutiami. Okrem tradičných a roky známych turistických tromfov, ktorými sú jaskyne, hrady a kaštiele, skrýva však i doposiaľ málo objavené príležitosti. Jeho devízou je neporušená krajina, s výnimkou pár banských lokalít, a pokoj v závetrí ruchu veľkých turistických centier. ... (Celý článok)

Revúca platobným portálom zjednodušuje úhrady daní, poplatkov a faktúr

Dňa 21. júla 2008 odštartovalo mesto Revúca svoj platobný portál - e.pay, ktorý prináša revúcka samospráva svojim obyvateľom a partnerom v rámci projektu revuca.online. Portál zjednoduší úhrady daní, poplatkov a faktúr a zaručí pripísanie platby na správny účet a jej správnu identifikáciu. Používatelia budú môcť takto uhradiť svoje platby prostredníctvom... (Celý článok)

Vďaka odstreleniu vysokého komína na Ceste zarúbanej ožije okolie Dobšinej (?)

Slovenská spravodajská televízia TA3 dňa 17.7.2008 v Hlavných správach o 19:21 hod. pohotovo informovala divákov, najmä v okolí Dobšinej na hornom Gemeri, že tu v krátkom čase vznikne 50 nových pracovných miest. V tomto ťažko skúšanom regióne totiž investori z Austrálie a Slovenska postavia za takmer pol miliardy korún novú pozinkovňu. Vyrastie v Dobšinej, kde je stále vysoká nezamestnanosť. Nezaškodí si preto tento okamih priblížiť aj na stránke Maj Gemer... (Celý článok + video Gemerfilmu)

Projekt "Ľudové tance slovenských regiónov" neobišiel ani horný Gemer

Národné osvetové centrum v snahe uchovať existujúce tanečné dedičstvo pripravilo projekt „Ľudové tance slovenských regiónov.“ Realizáciu projektu podnietili aj ďalšie fakty, ako sú zanikajúce väzby ľudového tanca na iné kultúrne javy prirodzeného tradičného prostredia, klesajúca úroveň nositeľov tradičných prejavov, ale aj veľké možnosti techniky... (Celý článok)

Som niečo menej, keď mocne verím najmä v človeka a jeho dobro?

Ladislav Malák Keď mi môj známy pri nedávnom vinši prial okrem zdravia a šťastia aj božieho požehnania, zháčil sa: „Prepáč, ale ty asi v Boha neveríš.“ Po takom výroku som sa zháčil aj ja. A zrazu som sa cítil vinovato, že som niečo menej ako on, lebo neverím v Boha. Pritom môj známy vôbec nevie, či som veriaci, alebo nie. Domienku o stave mojej duše si zrejme vytvoril tým, že ma nevída v kostole, ani na pútiach, ktoré on pravidelne a s veľkým ... (Celý článok)

Plaviť sa oceánom na ostrov Rathlin Island, aj keď len krátko, bolo super

Po nejakom čase sa vám znova hlásim zo Severného Írska. Dňa 7.6. 2008 sme boli na ďalšom výlete po krásnej krajine. Tentokrát to bolo na jej severe a plavili sme sa aj motorovým člnom na ostrov, ktorý je vzdialený asi 20 minút plavby. Bol to zase jeden neopakovateľný zážitok. Plaviť sa oceánom, aj keď len tak krátko, bolo super... (Celý článok)

Na Predných záhradkách sa pravidlá cestnej premávky dodržujú

Všetko sa to udialo na veľkej poľane menom Predné záhradky, na území Slovenského raja, na križovatke “vibramových“ ciest“ – červenej, ktorá je Cestou hrdinov SNP, a modrej, prichádzajúcej zdola, zo Sámelovej lúky, od areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne. Po červenmej trase, ktorú turisti považujú za hlavnú, si veľkou rýchlosťou upaľovala nádherná bystruška medená... (Celý článok)

Diplom s pohárom z poľského Tyczyna, bude pripomínať členom Gemerčanky úspešné vystúpenie v zahraničí
Gemerčanka na Medzinárodnej prehliadke dychových orchestrov v Poľsku

Dychová hudba Gemerčanka z Revúcej dostala od poľských organizátorov pozvanie účasti na Medzinárodnej prehliadke dychových orchestrov Rzesovského vojvodstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. júna 2008 v meste Tyczyn. Viac ako tristokilometrová vzdialenosť nás trocha odrádzala pri rozhodovaní či pozvanie prijať, alebo nie. Nakoniec sme sa rozhodli, že ponuku prijmeme a do Tyczyna pôjdeme... (Celý článok)

Spomienkovou slávnosťou pripomenuli príchod slovanských vierozvestcov

Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave, Biskupský úrad v Rožňave, Rímskokatolícky farský úrad a Evanjelický farský úrad a .v. v Rožňave usporiadali dňa 5. júla 2008 na Námestí baníkov v Rožňave Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 1145. výročia príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie... (Celý článok)

Deti sú skrátka zlaté, tvrdí folkloristka Ing. Alena Ďurkovičová

Ing. Alica Ďurkovičová Kolegovia na Odštepnom závode š.p. Lesy SR v Revúcej, kde pracuje Ing. Alena Ďurkovičová na pozícii pestovateľky, ju síce nepoznajú v každodennom pracovnom kontakte s typicky dozadu začesanými vlasmi, aké mávajú švárne dievčatá a ženy počas vystúpení vo folklórnych súboroch, ale zvykne sa tak česať vždy, keď sa chystá na pódium so svojimi malými zverencami... (Celý článok)

Prvé slovenské maturity boli pred 140 rokmi na Prvom slovenskom gymnáziu

ČAsť tabla zboru profesrov Prvého slovenského gymnázia v Revúcej z roku 1868 Priznajme si, že o nasledujúcej informácii, ktorú vám predkladám, vedel málokto z nás. Nie je preto na škodu pripomenúť si ju aj takto: "V júni 1868 sa konali na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej prvé slovenské maturity v celých dejinách slovenského národa, ktoré boli náročné. K maturitným skúškam pristúpili: Koloman Banšell, Pavel Beblavý, Ľudovít Viliam Čulík, Ján Alexander Fábry, Venceslav (Václav) Hrozný, Štefan Hrušovský a Juraj Kmeť... (Celý článok)

Kto vylúšti neobjasnené posolstvo ukryté v Rejdovskom nápise?

Rejdovský nápis - epigraf Pri svojich potulkách čarokrásnymi zákutiami slovenskej prírody neraz objavím niečo, čo ma zvlášť upúta. Potom začínam pátrať po pôvode alebo vysvetlení, ako sa to tam dostalo, alebo čo to znamená. Tak to bolo aj s nápisom vytesanom v žulovej hornine, o ktorom mi porozprával RNDr. Madarás – hotelový hosť. Nápis „objavil“ pri geologickom prieskume v doline Hlboké – pri jej vyústení do horného toku Slanej, západne od obce Rejdová... (Celý článok)

Elektronická aukcia sa pri verejnom obstarávaní uplatnila aj v Rožňave

Slovenský rozhlas odvysielal 4. júla 2008 zvukovú informáciu z Rožňavy od redaktora Martina Kalužáka. V rozhovore s primátorom Rožňavy MUDr. Vladislavom Laciakom priblížil nevšednú udalosť, ktorou nedávno v tomto meste vyskúšali nový, moderný systém verejného obstarávania takzvanou "elektronickou aukciou". Mesto sa obrátilo... (Celý článok)

S poslankyňou Martou Gadušovou o funkcii zástupcu starostu obce Rakovnica

Mgr. Marta Gadušová Rakovnické obecné noviny vo štvrtom tohtoročnom čísle o.i. uverejnili rozhovor s pani Martou Gadušovou, ktorá v obci zastáva niekoľko dôležitých funkcií. Umožňujem aj takto ostatným čitateľom oboznámiť sa s jeho obsahom i novinami tejto gemerskej obce. Mgr. Marta Gadušová je poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, zástupkyňou starostu obce, predsedníčkou Komisie pre kultúru, mládež a šport OZ,... (Celý článok)

Šiestich oktavánov z dvoch rožňavských gymnázií odsúdili na jesenný reparát

Štít na budove bývalého evanjelického gymnázia v Rožňave Maturity sa pred sto rokmi skončili aj na dvoch vtedajších rožňavských gymnáziách. Píše sa o tom v tohtoročnom 6. čísle Rožňavských listov v príspevku Dr. L. Husára, ktorý podklady k nemu spracoval z prameňov Štátneho archívu v Rožňave. Čitatelia sa z tohto mesačníka dozvedia, že: „Na evanjelickom vyššom gymnáziu, za predsedníctva delegovaného vládneho komisára, kráľovského radcu Jezsovicsa Kálmána,... (Celý článok)

Dlhá Ves hostila regionálnu prehliadku mažoretkových kolektívov

Z vystúpenia mažoretiek v Dlhej Vsi V rámci Dňa obce Dlhá Ves koncom júna 2008 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave zorganizovalo regionálnu prehliadku mažoretkových kolektívov. Starostka Dlhej Vsi Eva Kankulová okrem domáceho kolektívu privítala tiež mažoretky z Brzotína, Dobšinej a Plešivca. Účinkujúce dievčatá si neunúvali prezliecť pôsobivé kostýmy aj niekoľkokrát, len aby na prizerajúcich divákov zapôsobili čo najlepšie... (Celý článok)

Profil erudovaného Gemerčana, ktorý nielen pre svoj kraj žije a tvorí

Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc. S Gemerčanom, doc. PhDr. Jánom Gallom, CS., ktorý sa v Prešove práve dožíva 86 rokov, som sa zoznámil na začiatku 70. rokov minulého storočia, v časoch mojich novinárskych začiatkov v Rožňave. Spomínam si, že aj keď som bol s ním v kontakte pomerne krátko, prejavoval sa ako erudovaný spolupracovník z Revúcej, publikujúci v rôznych novinách a časopisoch, najmä ako pedagóg z oblasti histórie školstva. Aj keď jeho vek nepripomína okrúhle výročie, hodno si pripomenúť aj na tejto stránke činnosť tohto vzácneho človeka, jednej z významných osobností Gemera... (Celý článok)

Vo Východnej bude nový amfiteáter krstiť aj Hôra z Rejdovej

Amfiteáter vo Východnej Tohtoročným sviatkom ľudového umenia znovu bude Folklórny festival Východná 2008, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. – 6. júla 2008 v kompletne dostavanom novom areáli amfiteátra v podtatranskej obci Východná. Horný Gemer bude na 54. ročníku festivalu reprezentovať v sobotu 5. júla o 17.30 hod. v programe ČO MY U NÁS VŠETKO DOMA MÁME – medzi jubilujúcimi folklórnymi skupinami aj naša Hôra z Rejdovej s rozprávačkou Máriou Brdárskou. Okrem Rejdovčanov ďalej vystúpi aj Kýčera z Čierneho Balogu, Selčan zo Seliec, Kriváň z Vychodnej a víťazi Šaffovej ostrohy 2008. Viac sa dozviete na pripojenom plagáte... (Pozrite si plagát)

Relácia TA3: Plešivec tají predaj svojich lesov

Kaštieľ v Jelšave Televízia TA3 v relácii Čierny Peter odvysielala 1. júla 2008 reportáž o tom, že v Plešivci pri Rožňave obec predala svoje lesy. Tie patria do Národného parku Slovenský kras. Obec ich mala preto najprv ponúknuť štátu. Poslanci však namiesto toho odhlasovali priamy predaj súkromnému podnikateľovi. (Pozrite si o tom video)

Stromíš z Vlachova vystupoval na jubilejnej Klenovskej rontouke

Dedinský folklórny súbor Stromíš z hornogemerskej obce Vlachovo bol jedným zo súborov, ktoré v dňoch 27. - 29. júna 2008 vystúpili na tohtoročnej jubilejnej Klenovskej rontouke Najväčším lákadlom pre divákov 30. ročníka Gemersko-malohontských slávností v Klenovci bol však spevák ľudových piesní z horehronského Telgártu Ján Ambróz a profesionálny umelecký súbor Lúčnica, ktorý predstavuje... (Celý článok)

Kto si nakoniec kúpi coburgovský kaštieľ v Jelšave?

Kaštieľ v Jelšave Mestu Jelšava na strednom Gemeri sa dlhodobo nedarí predať coburgovský kaštieľ zo 16. storočia. Kultúrna pamiatka v jeho centre už roky chátra, samospráva však nemá peniaze na jej obnovu. Tá by ju podľa prepočtov projektantov vyšla na viac ako 300 miliónov Sk.
Rozsiahla stavba je navyše už roky cieľom zlodejov,.. (Celý článok)

Vo Vrútkach a v Martine snemovali králi detských čitateľov

Účastníčky snemu kráľov čitateľov Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine zorganizovali na sklonku júna 2008 celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. Zúčastnili sa ho králi čitateľov vo veku 12 – 14 rokov a knihovníčky z 25 knižníc Slovenska. Organizátori týmto podujatím podporili... (Celý článok)

Gemerská Revúca získala poľské Lędziny k vzájomnej spolupráci

Eva Cireňová a Wieslaw Stambrowski pri podpise zmluvy Revúca získala ďalšie partnerské mesto k spolupráci. Stalo sa to 20. júna 2008 podpísaním zmluvy o spolupráci medzi primátorkou Revúcej MVDr. Evou Cireňovou a burmistrom poľského mesta Lędziny Wieslawom Stambrowskim v závere slávnostného udeľovania ocenení mesta Revúca. K doterajším trom zahraničným partnerom – Litovel v Čechách, Kazincbarcika v Maďarsku a neformálneho partnerského mesta Uster vo Švajčiarsku... (Celý článok)

Sedemdesiatpäť pozdravov z júnových Vysokých Tatier

Do Vysokých Tatier z ktoréhokoľvek miesta nášho krásneho Gemera nie je ďaleko. Občas sa tam oplatí zájsť trošku pookriať pohľadmi na naše veľhory, nabrať sily a vrátiť sa ako znovunarodený domov. Pravidelná návštevníčka internetovej stránky Maj Gemer, ktorá sa podpisuje ako KIKA, sa chce takto podeliť o svoje zážitky z tohtoročnej júnovej návštevy vo Vysokých Tatrách... (Celý článok)

Taký je Rudolf Pažítka, autor predpovede možnej minulosti

Aj náš horný Gemer obývajú ľudia obdarení nevšednou láskou nielen k svojmu rodnému kraju, ale i talentom a zručnosťou i múdrosťou prevyšujúcou svojich vrstovníkov. Tento kraj je však natoľko skromný, že o našincoch sa dozvedáme veľmi zriedkavo v rôznych médiách vyžívajúcich sa skôr v žabomyších vojnách politikov a iných celebrít, a veru málo miesta ostáva v nich pre takýchto nevšedných ľudí... (Celý článok)

Dobrodružné objavovanie podzemných krás Krásnohorskej jaskyne

Pred vstupom do Krásnohorskej jaskyne vám dajú do dočasného ožívania nepremokavé kombinézy a bezpečnostné prilby s čelovými lampami, čiže jaskyniarsky výstroj Nachádzame sa na severnom úpätí Silickej planiny v chotári obce Krásnohorská Dlhá Lúka neďaleko Rožňavy. V rámci poznávania nášho krásneho Gemera sme sa rozhodli navštíviť Krásnohorskú jaskyňu, túto netradične, mimoriadne a úplne inak sprístupnenú jaskyňu než na aké sme zvyknutí, kde je cieľom ukázať jaskyňu v prírodnom stave, a preto je aj prehliadková trasa budovaná len s najnutnejším zásahom do ... (Celý článok)

Gemerská povedaška: „Prečo sa z krčmy na cintorín nemá chodiť“

Ján Kekeňák nám pripravil ďalšiu z gemerských povedašiek. Z jej obsahu vyplýva otázka, prečo sa z krčmy na cintorín neopláca chodiť: Dáky chlap sa "unavený" z krčmy motal tak, že sa domotal až na cmiter a padol do jamy čerstvo vykopaného hrobu. Vyliezť nevedel a sotva aj - v tom stave - vedel kde je ..., nuž po nejakom čase začal volať: "Zima mi, zima mi.“... (Celý článok)

Výsledky celoštátnej súťaže detských ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov

Celoštátna súťaž detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov - FESTIVAL DETSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY, ktorá bola 13. – 14. júna 2008 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote, priniesla Evke Dovcovej z Rožňavského Bystrého ďalší úspech. Už druhýkrát za sebou sa stala laureátkou festivalu a potvrdila, že je naďalej veľkým talentom v interpretácii slovenských ľudových piesní. Pán Jozef Burič z Národného osvetového centra nám poslal výsledky tohto podujatia. Tu sú : (Celý článok)

Vďaka Ti, Bože, za mojich „starých“, niečo im tak trochu závidím

Bašík Kašai z Rožňavského Bystrého už nežijú, ale každý deň sa tešili zo svojej fajky naplnenej kvalitným tabakom Naši starí otcovia ...
- sa ešte dokázali uživiť prácou svojich rúk na svojom grunte
- pili vodu z prameňa, či studne, chemicky neupravenú
- jedli ovocie neošetrené chemicky, dozreté v sezóne a na koreni
- slivkový, malinový a z lesných jahôd lekvár bol lekvárom, pivo pivom a slivovica slivovicou bez E-čok a prírode podobných farbív, či aróm, med medom bez pančovania cukrom... (Celý článok)

Jelšava si na Dňoch mesta pripomína 765. výročie prvej písomnej zmienky

Podľa informácií uverejnených na www.jelsava.sk v sobotu 14. júna 2008 v areáli futbalového štadióna vyrcholia Dni mesta Jelšavy. Uskutočňujú sa pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o Jelšave, na ktoré pripravilo toto starobylé banícke mesto zaujímavé kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Od 9.00 hod. sa bude prezentovať dychová hudba SMZ z Jelšavy a v tú istú hodinu začne aj súťaž vo varení gemerských guliek a súťaž o najlepšiu domácu pálenku... (Celý článok)

Od júna majú Revúčania bezplatný prístup na internet

Od júna 2008 prináša Mestský úrad občanom Revúcej ďalší benefit. V budove Mestského úradu je pre obyvateľov mesta k dispozícii počítač s bezplatným prístupom na internet. K dispozícii je tiež automat na pitnú vodu, kávu a teplé nápoje. Informuje o tom portál revuca.sk. Zavedením informačného bodu chcú zamestnanci Mestského úradu poskytnúť prístup na internet najmä tým spoluobčanom, ktorí si potrebujú vyhľadať informácie a nemajú k dispozícii počítač... (Celý článok)

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej čaká rekonštrukcia

Mesto Revúca získalo na rekonštrukciu pamätnej budovy Prvého slovenského gymnázia, národnej kultúrnej pamiatky, sumu 2 300 000 Sk. Projekt rekonštrukcie strechy budovy pripravilo oddelenie strategického plánovania, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MÚ v novembri minulého roku, ktorý bol v máji 2008 podporený SPP, a.s. V prvej etape rekonštrukcie vymenia strechu budovy PSG, pričom použijú tradičnú strešnú krytinu z ručne štiepaných šindľov... (Celý článok)

V Krásnohorskej Dlhej Lúke pili pastiersky oldomáš i gajdy zahrali

Kdesi v úzadí informačného šumu zapadla i správa z Krásnohorskej Dlhej Lúky o stretnutí pastierov, ktoré sa uskutočnilo koncom mája 2008. Dozvedel som sa o ňom na portáli Krajského osvetového strediska v Košiciach a je hodný zaznamenania aj na stránke Maj Gemer. Doslova sa tam píše toto: "Filozofia celého podujatia "Pastiersky oldomáš, kde nám gajdy zahrajú",... (Celý článok)

Na morskú jaskyňu Severného Írska si musíme ešte počkať

Hlásim sa s ďalšími fotografiami z krásneho Severného Írska... Ešte 4.5. 2008 sme objavili s mojou rodinkou a bratrancom krásnu pláž. Maghera beach. A tiež jeden z nádherných kútov Írskeho severu. Náhodou sme sa pozerali do automapy, kadiaľ si to tentoraz namierime a do očí nám padla značka jaskyne – Maghera Caves. Ani na okamih sme nezaváhali a hneď sme si to tam namierili. Naša zvedavosť nám nedala, aby sme nezistili, čo to je za jaskyňu. ... (Celý článok)

Rožňavské deti predškolského veku mali prehliadku v speve ľudových piesní

Ďalší ročník prehliadky v speve ľudových piesní detí predškolského veku zorganizovali dňa 4. júna 2008 Mesto Rožňava – odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Sekcia estetickej výchovy MŠ v spolupráci so Spoločnosťou predškolskej výchovy v Rožňave a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave. (Celý článok)

Dominika Vargová je Kráľovnou čitateľov Gemerskej knižnice P. Dobšinského

Dominika Vargová z Rožňavy sa 27. mája 2008 stala Kráľovnou detských čitateľov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského. Prvou princeznou Lea Hroncová zo ZŠ akademika Jura Hronca a druhou princeznou Kristína Pakesová ZŠ Zlatá ulica. Vyhlásením výsledkov vyvrcholila tak súťaž, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti 180. výročia narodenia známeho rozprávkára Pavla Dobšinského koncom septembra minulého roku... (Celý článok)

Na Gemeri mladých speváckych talentov máme dosť

Chcem Vám napísať o akcii, ktorá sa konala v Rožňave. Bola to dvojdňová akcia mesta Rožňava, ktorá sa niesla v znamení niekoľkých hudobných skupín. Na futbalovom štadióne sa vystriedali speváci a skupiny ako Ivan Štrofek, Robo Šimko, kapela Tristana, Sexit a ďalší. V sobotu to pokračovalo dlho očakávaným a medializovaným koncertom skupiny ELÁN. Toto všetko sa mohli čitatelia dočítať aj v Gemerskom Korzári. Ale čo tomu predchádzalo, to už asi redakciu denníka Korzár veľmi nezaujímalo, hoci moja mama netrpezlivo čakala na pondelňajšie vydanie. Veď čo ak náhodou tam budú písať o jej vnučke! Žiaľ, nedočkala sa... (Celý článok)

Vierka Dobošová z Rakovnice získala prvú zlatú medailu

Vierka Dobošová V týchto dňoch vyšlo tretie číslo tohtoročných Rakovnických obecných novín. Tento raz sme z nich vybrali rozhovor s Vierkou Dobošovou z Rakovnice, ktorá sa podelila so svojimi prvými úspechmi. Nazrime chvíľku do nich a pozrime sa, čo píšu o tejto mladej študentke. Vierka Dobošová sa spoluobčanom Rakovnice predstavila minulého roku na Dňoch obce. Zaujala ich najmä svojím profesionálnym vystúpením. Prezentovala stolovanie i somelierstvo.... (Celý článok)

Na našom krásnom Gemeri. Alebo: "Májová návšteva Dobšinej a okolia v roku 2008"

Rudolf Pellionis Po dlhšom čase sa mi podarilo opätovne navštíviť môj krásny rodný kraj Gemer a moje rodné mesto Dobšinú a jeho okolie. Chcem Vám týmto len priblížiť výber niekoľkých snímkov, pretože z tých takmer 200 fotografií by vás to všetko možno aj unavilo. Cestou z Košíc som si neodpustil zastavenie sa v Krásnohorskom Podhradí, nedalo mi, aby som si neurobil zasa jeden zo snímkov hradu Krásna Hôrka. Pri príchode do Dobšinej,... (Celý článok)

Na tuningovom zraze v maličkej dedinke Fintona v Írsku

Po dlhšej odmlke sa znovu ozývam zo severu Írska. Neobávajte sa, nezanevrel som na stránku MAJ GEMER, len pracovných a rodinných povinností som mal vyše hlavy. Ale už je všetko v poriadku a život beží normálne ďalej aj u nás. Boli sme na niekoľkých akciách, aj na zaujímavých miestach, a tak ako predtým, posielam vám nejaké tie fotografie, aby si ich aj čitatelia stránky mohli pozrieť. Jeden víkend – 4. mája t.r. - sme boli na tuningovom zraze v maličkej dedinke Fintona,... (Celý článok)

Mimoriadna jazda historického vlaku z Košíc do Slavošoviec

Práve prechádzame pod hradom Krásna hôrka

Začiatkom mája vypravili členovia Klubu Vlaky.net z Košíc na Gemer mimoriadny historický vlak, aby súčasníkom pripomenuli jednu zo zrušených železničných tratí Plešivec – Slavošovce. So súhlasom autorov som prevzal z portálu vlaky.net fotoreportáž o tomto zaujímavom podujatí, ktoré vám sprostredkúvam. "Východné Slovensko - Gemer,... (Celý článok)

Gombasecká jaskyňa patrí medzi klenoty našej prírody

Teší ma, že mi posielate zaujímavé fotografie z nášho krásneho Gemera. Nadšení sú nimi najmä surferi mimo nášho regiónu, ale tiež nadšenci prírodných krás zo zahraničia. Tentoraz si pozrite niekoľko záberov z Národnej prírodnej pamiatky - Gombaseckej jaskyne a jej okolia, ktoré vyhotovil Robert Benedikty z Rožňavy. Verím, že svojimi zábermi sa postupne prezentujú aj ďalší fotoamatéri a umožnia nám tak lepšie spoznávať náš región... (Celý článok)

Na 25. ročníku Tlmačskej dvadsiatky tretíkrát za sebou zvíťazil Imrich Magyar

Imrich Magyar, víťaz 25. ročníka Tlmačskej dvadsiatky Na 25. ročníku Tlmačskej dvadsiatky tretíkrát za sebou v hlavnej mužskej súťaži zvíťazil 10. mája tohto roku Novozámocký bežec Imrich Magyar, keď dosiahol čas 1:25:28 hod. a zaradil sa tak nielen medzi pravidelne štartujúcich na tomto cestnom preteku v Tekove, ale aj jedným z jeho najúspešnejších pretekárov. Všetky ročníky doteraz absolvovala známa pretekárka Eva Seidlová z Tlmáč. Tlmačská dvadsiatka sa pýši ako jedna z mála tých pretekov na Slovensku, ktorým organizátori vypísali až desať kategórií – rovnaký počet pre mužov i ženy... (Celý článok)

Šva mi rospráväli tetka u Pašäna

Mária Hlaváčová z Rakovnice Aj vás fascinujú málo známe gemerské nárečia? Lebo o Gemeri sa nehovorí zbytočne, že čo dedina, to iné nárečie. Mgr. Gabriel Rožai robil nedávno výskum gemerského nárečia a vybral si Rakovnicu, obec neďaleko Rožňavy. Využil pri tom aj rozprávanie pani Márie Hlaváčovej, 78-ročnej rodáčky. Jej spomienky na život počas druhej svetovej vojny si môžete prečítať v rakovnickom nárečí tak, ako sa ním aj v súčasnosti rozpráva... (Celý článok)

Na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji má zastúpenie i Gemer

Už niekoľko dní na stránkach denníka SME zo vzdialenej Kanady - dejiska majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji - sa objavujú z pera ich redaktora Ondreja Gajdoša zaujímavé články, ktoré nám čitateľom na Slovensku približujú dianie našich hokejistov v tejto hokejovo známej krajine. Skúsený redaktor športovej stránky tohto denníka zastupuje v dejisku popredných športových komentátorov. Mnohí jeho rodáci z Gemera sú hrdí na to, že pochádza z Rožňavského Bystrého,.. (Celý článok)

Rožňavskému okresu stanovili 23 nových zdravotných obvodov

Košický samosprávny kraj (KSK) bude mať na svojom území okolo 1100 nových zdravotných obvodov. Presné počty a pôsobnosť sú už stanovené v okresoch Gelnica, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce. Upresňuje sa zoznam rajónov v okrese Košice – okolie a v meste Košice, kde bude najvyšší počet obvodov. Odbor zdravotníctva KSK pracoval na prerozdelení obvodov postupne, podľa jednotlivých okresov. Vychádzalo sa zo súčasného umiestnenia ambulancií... (Celý článok)

Hnúšťa získala financie na priemyselný park, Yura rozšíri výrobu

Samospráve v Hnúšti sa podarilo získať 73 miliónov korún z fondov Európskej únie, ktoré použije na odkúpenie nehnuteľností v miestnom priemyselnom parku. Uvádza sa to v správe ČTK zo dňa 14.4. t.r. Nové priestory bude využívať najmä kórejský výrobca káblových zväzkov Yura Corporation (bývalý Sewon), ktorý plánuje rozšíriť výrobu a zamestnať ďalších minimálne 300 pracovníkov. Mesto už pred časom dostalo dotáciu na park vo výške 80 miliónov korún od ministerstva hospodárstva... (Celý článok)

DDoS útoky znefunkčnili server i webovú stránku Maj Gemer

Vami obľúbená webová stránka Maj Gemer v ostatných dňoch nielen, že sa dopracovala k 25 tisícom návštevníkom, ale od 9. apríla do 23. apríla t.r. aj mlčala a nebola vám k dispozícii. Stalo sa to vďaka DDOs útokom z celého sveta, ktoré v obrovskom množstve neustále útočili na server, a svojimi požiadavkami ho tak zahltili, že sa zrútil a prestal pracovať. Znamenalo to i odstavenie webovej stránky Maj Gemer, ako aj ostatných stránok, ktoré sú na tomto serveri zaregistrované. Podobný osud stihol napríklad aj portál malinec.sk ... (Celý článok)

Aké sú možnosti rozvoja zamestnanosti v regióne Revúcej?

Ako informuje portál revúca.sk Mesto Revúca a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej usporiadali dňa 27. marca 2008 regionálnu konferenciu na tému Možnosti rozvoja zamestnanosti v regióne. Na konferencii, ktorá sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej za účasti starostov obcí a kľúčových zamestnávateľov Revúckeho okresu, s odbornými príspevkami vystúpili... (Celý článok)

Zo snemu Združenia miest a obcí stredného Gemera

Revúcke listy č.5/2008 informujú, že dňa 29.2.2008 sa konal snem Združenia miest a obcí stredného Gemera. Cieľom snemu bola voľba delegátov Združenia na celoslovenský snem, ktorý sa bude konať 13. - 15. mája 2008 v Bratislave, zhodnotenie činnosti Združenia za rok 2007 a návrh činnosti združenia na rok 2008. Pozvanými hosťami boli Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, MVDr. Ján Šeševička, poslanec VÚC,... (Celý článok)

Prechádzali sme lanovým mostom na kraji írskych útesov ponad oceán

Dobrý deň! Ďakujem za krásny veľkonočný vinš. My sme tu mali krásnu slnečnú Veľkú noc na rozdiel od našich doma. Že vraj tam snežilo, pršalo, tak chvíľu som si myslel, že severné írske počasie sa presťahovalo na Gemer. My sme boli pozrieť tentokrát severné útesy severného Írska. Bolo krásne, aj počasie nám viac prialo ako naposledy. Pripájam ďalšie fotky z výletu a konečne som sa nechal aj ja odfotografovať. Tieto fotografie sú z okolia mesta Portrush... (Celý článok)

Maj Gemer privítal už 25 tisíceho návštevníka

28. marca 2008 o 13:45 webová stránka Maj Gemer privítala 25 tisíceho návštevníka. Veru som sa potešil, lebo keď som stránku na internete prvýkrát spustil, o takom čísle som ani nesníval. Týmto návštevníkom sa stala pani Marta Mikitová z Levíc, ktorá mi už dávnejšie napísala: "Stránka Maj Gemer je mojou obľúbenou stránkou už takmer rok, odvtedy, čo som ju objavila hľadajúc nejaké údaje o slovenských osobnostiach. Hoci som z iného kúta Slovenska,... (Celý článok)

Milan Orlowski a Jindřich Panský prídu do Rimavskej Soboty s raketami

V nedeľu 11.mája 2008 o 13.00 hod. sa v estrádnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote uskutoční stolnotenisová exhibícia dvoch bývalých vynikajúcich československých hráčov: trojnásobného majstra Európy a vicemajstra sveta Milana Orlowského a majstra Európy a dvojnásobného vicemajstra sveta Jindřicha Panského. Hovorí sa o nich, že svojím umením vedia divákov zabaviť nielen so stolnotenisovou raketou, ale aj s lopárom, tĺčikom na mäso, teflónovou panvicou či rôznymi časťami tela. (Celý článok)

Šaršane v buďogovoch

Na Ladislava Maláka si pamätajú mnohí, ktorí v sedemdesiatych rokoch čítali naše okresné noviny Zora Gemera. Do redakcie prišiel pracovať ako mladý lesník z Krásnohorského Podhradia. Práca redaktora ho zaujala a do novín napísal nie jeden zaujímavý a fundovaný článok. Dnes žije na dôchodku v Opátke neďaleko Košíc. Poslal mi jednu príhodu z jeho lesníckych zážitkov: "Najrušnejšie v lesoch v okolí našej horskej obce je v druhej polovici roka, najmä po sv. Petrovi a sv. Pavlovi, (Celý článok)

Jáj, mamo, ale koby ste jú mojima ošima videli...

Ján Kekeňák na stránku pridal ďalšiu k jeho zo života uverejňovaným gemerským povedaškám. Tu je: "Jeden mladý Gemerčan sa zahľadel do dievčiny, ktorá sa do dediny prisťahovala s rodičmi. No a na prišelcov sa zvyklo hľadieť cez prsty ... A tak mu ju jeho mať chceli "siló-mocó vymlovič". Lebo: "Šva len lude budú o nás hovorič ...?!?" Suchej nitky na nej nenechali. A mladík to nakoniec uzavrel: ... (Celý článok)

Práca tesárov z Rakovnice sa chváli dlhé roky

Rakovnické obecné noviny pre svojich občanov v tomto roku vyšli už druhýkrát. Nateraz som si vybral z nich článok od dr. Jozefa Sabu pod názvom Práca našich tesárov prežíva dlhé roky. Prečítajte si ho aj vy. Ostatné články nájdete v časti Z Rakovnice, kde sa nachádza aj najnovšie číslo spomínaných novín. "Tesár - to bol a je pojem. Tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti práca tesárov je pri výstavbe domov nepostrádateľná. Podľa dostupných zistení v Rakovnici pôsobilo okolo 15 tesárov..." (Celý článok)

Spomienkové oslavy narodenia Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach

Občania Slavošoviec, návštevníci a hostia z celého Slovenska si dňa 14. marca 2008 pripomenuli 180. výročie narodenia svojho rodáka, tak ako ho nazval spisovateľ a niekdajší predseda Matice Slovenskej, slovenského Homéra. Obecný úrad v Slavošovciach, Obecné zastupiteľstvo si v tento deň pripomenuli a dôstojne oslávili výročie narodenia Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý sa tu narodil 16. marca 1828 v rodine národne uvedomelého učiteľa a kňaza, ako jeden z deviatich detí... (Celý článok)

Sídlom seniorského úradu ECAV sa Rožňava stáva po 25 rokoch

V evanjelickom kostole v Rožňave sa dňa 9. marca 2008 uskutočnila slávnosť inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Jerguša Ojelára. Domácich veriacich i hostí privítal dozorca cirkevného zboru ECAV v Rožňave Ing. Ján Štefan. Inštalujúci biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol vo svojom príhovore zdôraznil rozmer služby seniora i odvážne konanie a spoliehanie sa na Božiu pomoc... (Celý článok)

Pozdrav od Branka zo západných útesov írskeho ostrova

Dobrý deň! Veľmi ste ma prekvapili, keď ste zverejnili fotky, ktoré som Vám minule poslal. Nepočítal som s tým a veľmi ma to potešilo. Nemám nič proti tomu a rozhodol som sa, že ak to bude možné, tak Vám budem posielať pravidelne každý týždeň nejaké zaujímavé fotky z rôznych akcií a života v Severnom Írsku, aby čitatelia Vašej stránky zase mali možnosť trocha nahliadnuť do írskej kultúry a prírody. Dnes Vám posielam úplne čerstvé zábery z výletu 8.3.2008... (Celý článok)

U Havranky hrali - na regionálnom kole detského festivalu ľudovej hudby

Regionálne kolo detského festivalu ľudovej hudby pod názvom "U Havranky hrat budú" sa uskutočnilo 12. marca 2008 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rožňave. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti inštrumentalisti, sólisti speváci. Ich výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. Michal Šimko, Revúca - predseda, Margita Markotánová, Košice... (Celý článok)

Záhonov Pomocník má čo povedať i súčasnej spoločnosti

Zora Záhona poznám už vyše 45 rokov. Obidvaja pochádzame z Gemera. Spolu sme navštevovali aj Jedenásťročnú strednú školu v Rožňave. Keď som chodil do 10. triedy, náš učiteľ slovenčiny Emil Dolinka vtedy nacvičoval so študentmi divadelnú hru Matka. Zoro, aj keď bol mladší, už vtedy sa prejavoval ako nádejný adept herectva a mal hrať v spomínanej hre hlavnú úlohu. Postava Ctibora bola zverená mne... (Celý článok)

Jozef Garlík z Nitry sa vyznal k láske ku Gemeru

Nebýva bežným zvykom, aby mi návštevníci mojej stránky posielali svoje básničky. V ostatnom čase vraj už nebýva v móde písať básne. Naši predchodcovia videli v básni kúsok svojho tajomného citu ukrytého hlboko v srdci, vytrysknutého pri istom počine, zanechávajúc na papieri myšlienky svojej duše. Dnes vám predkladám báseň Vyznanie Gemeru od Jozefa Garlíka z Nitry... (Celý článok)

Revúčania dostávajú hlásenia mestského rozhlasu aj emailom

Obyvatelia Revúcej dostávajú už niekoľko mesiacov hlásenia mestského rozhlasu aj do svojich e-mailových schránok. Dozvedáme sa o tom z Revúckych listov, kde sa uvádza, že týmto opatrením sa snaží revúcka samospráva vyhovieť obyvateľom, ktorí sa sťažovali buď na príliš hlučné hlásenie rozhlasu, alebo na to, že ho vôbec nepočujú. Autorom projektu je Ľuboslav Kučerák , ktorý sa teší z neho aj preto, že jeho nápad ako priblížiť... (Celý článok)

V Drienčanoch na obnovu fary Pavla Dobšinského vyhlásili finančnú zbierku

Spomienkové oslavy 180. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského po oslavách v jeho rodisku v Slavošovciach sa 15. marca 2008 uskutočnia aj v Drienčanoch, kde je náš národovec pochovaný. Informácia o tom je na internetovej stránke obce Drienčany. Program spomienkových osláv sa začína o 13. hodine stretnutím pri Obecnom úrade a pietnym aktom pri pomníku P. E. Dobšinského. Slávnostné služby Božie v tamojšom kostole so spomienkovým programom uzavrú ... (Celý článok)

Gemerskia povedašky: "Bars tvrdý chlap"

Môj prastarý otec zo strany maminho otca boli husárom a v C & K armáde to dotiahli "až" na kaprála. Boli to vaj "bars tvrdý chlap". No a raz to došlo tak ďaleko, že dedinský kováč so zubom pomôcť nevedel a tak museli ísť do neďalekého gemerského mesta - "za grajciare" ku zubárovi. Usadili sa do kresla a povedali, ktorý zub bolí a že "nach ho pán dochtor vydrapä tavom, eby búl pokoj". (Celý článok)

Marcový kalendár významných osobností Gemera

V snahe o lepšie poznanie historických osobností Gemera rozhodol som sa stručne priblížiť tých, s ktorými je spojený aktuálny mesiac a významnou mierou sa pričinili o kultúrne povznesenia nášho regiónu. Rubriku som nazval Kalendár osobností Gemera. Verím, že vám poskytne aspoň základné informácie o nich, aby ste ich potom mohli podrobnejšie spoznávať. (Celý článok)

Branko Pástor: Viem si tu prečítať všetko, čo sa doma deje

V pondelok 3. marca t.r. som si našiel v elektronickej poštovej schránke zaujímavý odkaz. Ozval sa mi takto môj krajan Branko Pástor z ďalekého, ale krásneho Írska, kde žije a pracuje už tri roky. Okrem iného mi napísal: "Vaša stránka Maj Gemer je super. Viem si tu prečítať všetko, čo sa doma deje - šport, kultúra, a hlavne Rakovnické obecné noviny... (Celý článok)

Slavošovce sa pripravujú vyjadriť poctu Pavlovi Dobšinskému

Blíži sa výročie narodenia Pavla Dobšinského. Prostredníctvom internetovej stránky na adrese www.slavosovce.sk sa pozrime, ako sa táto obec horného Gemera pripravuje na oslavy svojho slávneho rodáka. Hneď na úvodnej stránke sa píše: “Aj keď od narodenia Pavla Emanuela Dobšinského v marci 2008 uplynie 180 rokov, každoročne sa občania, ale aj návštevníci rodného domu, situovaného uprostred obce, vracajú k jeho odkazu zanechanému v myšlienke čestného občana obce,... (Celý článok)

S marcovým dátumom vyšlo februárové číslo Rožňavských listov

Zdá sa, že Rožňavské listy, ktoré začali vychádzať ako mesačník len pred pár mesiacmi, sa ťažšie rozbiehajú. Svedčí o tom iba tohtoročné druhé číslo, ktoré vyšlo s dátumom 1. marca 2008, čo býva na titul s takou periodicitou nezvyklé. Okrem pravidelného informovania zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa venuje návšteve prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v centre horného Gemera. Predstavuje nositeľov mestských vyznamenaní za rok 2007,... (Celý článok)

Rómovia z Bôrky dostávajú do daru mladé kozy

Obec Bôrka v okrese Rožňava obdarovala ďalších 6 rodín mláďatmi kôz, ktoré Rómovia chovajú prostredníctvom medzinárodnej nadácie na podporu živočíšnej výroby v malých rodinných farmách Heifer Internacional. Priniesla o tom správu Rómska tlačová agentúra (RPA) v polovicu februára t.r. „Chov kôz sa v obci pomerne rýchlo a dobre rozšíril, aj keď zaznamenali aj úhyn niekoľkých kôz,“ konštatoval pre RPA starosta obce Vojtech Ičo... (Celý článok)

Uplynulo sto rokov od narodenia Juraja Reťkovského

Je dobre, keď si vieme spomenúť na také osobnosti nášho života, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do našej minulosti a s vďačnosťou si spomíname na nich v prítomnosti. Tak to urobili aj Dobšinské noviny v prvom tohtoročnom čísle. Spomenuli si na jedného z bývalých učiteľov, ktorí zasadili do sŕdc Dobšinčanov zrnká poznávania i vzdelávania. Prečítajme si to spoločne: "V týchto dňoch by sa dožil 100 rokov Juraj Reťkovský, nositeľ čestného titulu Vzorný učiteľ... (Celý článok)

Václav Neckář po 35 rokoch znovu spieval Rožňave

Legenda českej populárnej hudby Václav Neckář prišiel do Rožňavy po 35 rokoch, aby tentokrát na doskách mestského divadla Actores v rámci Dní mesta ponúkol svojim fanúšikom najmä spomienku na 60. a 70. roky. Tento nadaný spevák sa prejavil svojím talentom už ako dieťa. Jeho nenapodobiteľný hlas mu umožnil účinkovať v mnohých divadlách. Neskôr sa preslávil s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou ako trio Golden Kids... (Celý článok)

Vďačné výtvarné objekty Jozefa Peniašku hýriace farbami a tvarmi

Vo výstavnej sieni GOS v Rožňave je po celý február vystavených 38 fotografií Jozefa Peniašku, pod názvom Konštrukcie a fikcie. Autor je rodákom z Handlovej, ktorý sa pred 26 rokmi priženil do Hrhova. V súčasnosti pracuje ako technik na kompresorovej stanici tranzitného plynovu v Turni nad Bodvou. Záujem o fotografovanie prejavil už v detstve, ale svoj prvý fotoaparát si kúpil až ako 25 ročný... (Celý článok)

Ak ste v Bratislave na Slovakiatour 2008 vyplnili dotazník, možno ste vyhrali

Vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba Bratislava v dňoch 17. - 20. januára 2008 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Návštevníci tohto veľtrhu, ktorí vyplnili dotazník, boli zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. februára 2008 na Mestskom úrade v Rožňave. Výsledky: 1. cena – Dve vstupenky na koncert skupiny Elán a ubytovanie v apartmáne pre 2 osoby, v celkovej hodnote 1.500,- Sk venovalo Mesto Rožňava, výherca: Ján Chovan, z Banskej Bystrice,... (Celý článok)

Nazretie do Pamätnej izby Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach

Uprostred obce Slavošovce v hornom Gemeri sa nachádza aj jeden výnimočný dom, v ktorom sa 16. marca 1828 narodil najznámejší slovenský zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, folklorista, spisovateľ, básnik, prekladateľ, publicista, redaktor, literárny historik, pedagóg a evanjelický kňaz Pavol Emanuel Dobšinský. Poznať bližšie jeho život možno najmä v Slavošovciach a Drienčanoch, dvoch gemerských dedinách... (Celý článok)

Prezident SR Ivan Gašparovič zavítal do centra horného Gemera

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v druhý deň pracovného výjazdu v Košickom kraji zavítal v piatok 15. februára 2008 do Rožňavy. Na Mestskej radnici privítal hlavu štátu primátor mesta Vladislav Laciak. Na portáli prezident.sk v správe tlačového oddelenia sa ďalej uvádza: " Primátor vyjadril poďakovanie slovenskému prezidentovi za to, že zavítal do centra Horného Gemera Rožňavy, ktorá by chcela nadviazať na slávu a úspechy tohto banského mesta..." (Celý článok)

Zachráni Rožňavu po baníkoch výroba hygienických vložiek?

Podľa všeobecných informácií po rokoch márnych snažení sa gemerské mesto Rožňava dočká vlastného priemyselného parku. Podarí sa jej ho vybudovať vďaka dotácii 170 miliónov korún, ktorú jej v decembri m.r.. poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR. Rožňave sa podarilo získať aj prvých investorov. Jedným z nich bude slovenská spoločnosť Celltex vyrábajúca hygienické vložky. Ďalšiu by mala priniesť talianska firma Plastik... (Celý článok)

Kovačické insitné maliarstvo uchvacuje nielen bratislavského diváka

Môj krajan Jozef Sabo z horného Gemera, ktorý prišiel i s manželkou Máriou do Bratislavy, mi pred pár dňami povedal, že prvý februárový víkend v hlavnom meste Slovenska využili aj na prehliadku výstavy Slovenské insitné maliarstvo zo Srbska, ktorá je sprístupnená od 1. februára do 28. februára t.r. vo Dvorane Ministerstva kultúry SR. Keďže ich veľmi zaujala,... (Celý článok)

Slavošovce pokračujú v tradícii činnosti dôchodcov horného Gemera

Celý Rožňavský okres v rámci činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska aktívne a úspešne zapája svojich starších občanov do rôznych spoločenských aktivít. Podobne je tomu aj v Slavošovciach, kde sa na jeseň m.r. konalo 12. okresné slávnostné podujatie. Po Plešivci, Dobšinej, Rožňave, Betliari, Brzotíne, Krásnohorskom Podhradí, Pači, Čučme, Vlachove, Rakovnici a Kunovej Teplici sa takto aj Slavošovce zaradili medzi obce, v ktorých sa zišli dôchodcovia, zastupujúci seniorov... (Celý článok)

Zima v kolíske obce Rakovnica bola tohto roku miernejšia

Tohtoročná zima v obci Rakovnica nebola taká ako v predchádzajúcich rokoch. Chýbal nám sneh. Zabielilo sa až v januári 2008. Čaro zimy sme si vychutnali v obci i v jej kolíske. Kolískou obce je miesto, kde sa prvýkrát usadili ľudia - Iváďó. Je to prekrásny kút zeme rakovnického chotára obkolesený lesom, čistinkami s prameňom pitnej vody... (Celý článok)

Najstarším kusom nábytku Múzea v Betliari je kreslo z roku 1450

V známom hornogemerskom betliarskom kaštieli, špecializovanom na bytovú kultúru, je niekoľko stoviek kusov nábytku vo všetkých umeleckých štýloch. Pochádzajú z rokov 1500 až 1890. Zbierky zahŕňajú stoly, stoličky, skrinky, truhlice, atď. Väčšina nábytku pochádza z 19. storočia, pre niekdajších pánov kaštieľa boli teda jednotlivé kusy nábytku nové... (Celý článok)

Ocenili najúspešnejších športovcov Rožňavy za rok 2007

Zoznam najúspešnejších športovcov Rožňavy za rok 2007 uverejnili na portáli roznava.sk. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v rámci Dní mesta ocenenie - „Najúspešnejší športovec mesta za rok 2007“ udelilo: Zuzane Martonovej - Športovo strelecký klub, Adriane Klementyovej – Športovo strelecký klub, Jakubovi Vargovi – Športovo strelecký klub, Monike Repaszkej – BK AT GEMTEX MBK, Gabriele Orbánovej – BK AT GEMTEX MBK, Kataríne Kerestešovej – BK AT GEMTEX MBK,.. (Celý článok)

Basketbalistky Rožňavy spred 40 rokov majú dnes extraligové nasledovníčky

Basketbalistky Rožňavy hrali pomerne dobre aj v rokoch, keď som ešte pracoval v Rožňave. Chodil som sa pozerať na ich hru do telocvične baníckeho učilišťa, ktoré malo v tom čase jednu z najväčších telocviční na Gemeri. Patrili im popredné miesta v tabuľke. Jedným z ich vtedajších trénerov bol aj Ivan Jóža. Poznali sme sa pomerne dobre. On pracoval na OV ČSZTV v Rožňave ako metodik športu a ja neskoršie tiež ako vedúci redaktor okresných novín. V tom čase patril medzi našich najpravidelnejších športových dopisovateľov... (Celý článok)

Poznáte na fotke niekoho, kto bol v Štóskúpeľskej ozdravovni?

Na fotografie, ktoré mám od svojich detských rokov sa občas zapozerám a rozmýšľam, kde sa tá ktorá udalosť udiala. Nedávno som si pozeral spoločnú fotografiu, na ktorej som ako takmer osemročný chlapec. V pravom dolnom rohu je napísané Štós-kúpele 1949. Na fotografii je nás teda hodne. Spomínam si, že to som bol prvýkrát na dlhší čas z domu a bez najbližších, čo ma robilo veľmi smutným. Vybrali vtedy do kúpeľov prostredníctvom Červeného kríža deti vtedajších baníkov... (Celý článok)

Istý rožňavský právnik-advokát podal podnet na anulovanie volieb do MZ

Príspevok o tom uverejnili Rožňavské listy vo svojom prvom tohtoročnom čísle. Okrem iného uvádzajú: „Riadne voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa konali v pondelok 23. decembra 1907. Po ich hladkom priebehu a vyhlásení výsledkov prevzala príslušná volebná komisia jeden písomný podnet na ich anulovanie a vypísanie nových volieb. Istý rožňavský občan, právnik-advokát v odvolaní uviedol, že voličské zoznamy boli vyhotovené nesprávne,.. (Celý článok)

Ples rodákov v Rožňavskom Bystrom si zapíše už 15-ty ročník

Plesová sezóna je v plnom prúde aj v hornom Gemeri. Obohatí ju tiež už pätnásty ročník Plesu rodákov v Rožňavskom Bystrom. Tohto roku mu určili termín 9. február so začiatkom o 19. hodine. Vlaňajší ples bol veľmi dobre pripravený a tak tamojšie Obecné zastupiteľstvo, ako hlavný organizátor, chce v tomto trende pokračovať. Pozvánky už vyexpedovali aj svojim rodákom žijúcim mimo rodiska... (Celý článok)

Súzvučenie s báSNENÍM Ivony Ďuričovej- Lengovej

Držím v ruke malú modrú knižku. Na modrom pozadí jagavé perličky a svit tichobledej Luny. Držím v ruke jagavé perly slov. Zasnívaná nesnívam. Cítim ako verše každej básne pretekajú životom človeka, ako sa v jednom rytme vyťukáva súzvuk, ako sa chytajú zlomky času, kde láska je o radosti, o priateľstve a o dôvere, kde i pády na dno priepasti končia v mäkkučkom machu a k zákerným cestám sa pália všetky mosty, aj kde od zrady a bolesti vedie cesta k úniku, cesta poznania i cesta k zneisteniu smútku... (Celý článok)

Pavlovi Dobšinskému na oslavách 180. narodenín odhalia v Slavošovciach reliéf

Príprava a zabezpečenie osláv 180. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského v jeho rodisku boli hlavnou témou pracovného stretnutia zástupcov Matice slovenskej v Martine, Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, starostky obce Drienčany, starostu Slavošoviec a ďalších pozvaných hostí, ktoré sa 16. januára 2008 uskutočnilo v Slavošovciach na hornom Gemeri. Na tomto stretnutí, ktoré zvolal i viedol starosta Slavošoviec Štefan Bašták, stanovili termín osláv na 14. marca 2008 s konštatovaním,... (Celý článok)

Lyžiarsky vlek je v prevádzke aj v Nižnej Slanej na Poliačkach

Lyžiarske terény v Rožňavskom okrese sa v týchto dňoch rozšírili aj o lyžiarske stredisko na Poliačkach v Nižnej Slanej. Informuje o tom Ing. Slovák na portáli ocelnik.sk. Potešili sa najmä mladí lyžiari, keď túto informáciu počuli v piatok 11. januára v miestnom rozhlase. Hoci lyžiarske stredisko bolo obľúbené od roku 1981, keď vtedy Miestny národný výbor a športovo založení Nižnoslanci vlastnými silami položili do zeme 2 km kábla elektrického vedenia k prvému vleku, ale od roku 2003 až doteraz vlek nebol v prevádzke... (Celý článok)

Podľa vzoru Pavla Dobšinského zbierajme a uchovávajme ľudovú slovesnosť

Pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v snahe pokračovať v úsilí zbierať a uchovávať ľudovú slovesnú tvorbu vyhlásila projekt "Ľudové klenoty". Píše sa o tom na portáli knižnice. Cieľom projektu je pomocou širokej verejnosti zozbierať rozprávky, povesti, príbehy zo života ľudí, opisy pamätných udalostí, zaujímavé zážitky, ktoré sa tradujú v rodinách,... (Celý článok)

Novoročný koncert v Rožňave dvíhal divákov zo sedadiel

Už tradične sa uskutočnil dňa 11.1.2008 v Rožňave Novoročný koncert. Záštitu nad ním malo mesto Rožňava a primátor MUDr. Vladislav Laciak. Za moderovania Egona Tomajku vystúpilo na koncerte viacero skupín. V úvode pozdravili Rožňavčanov trombitáši a vinšovníci z obce Chrenovec - Brusno svojimi novoročnými vinšami i koledami... (Celý článok)

Gemerskia povedašky: "Jedna z čertovín dlholúckeho Čerta"

"Čert", vášnivý rybár bol aj s priateľmi na rybačke na Hnileckej priehrade. Bol tam s nimi aj nejaký "čehúňsky" profesor a ten si robil zo Slovákov prču. Čert mu to osladil po svojom. "Profesorko" nevedel chytiť nič a Čertovi ryby brali ako by si ich bol predplatil. Profesor sa ho opýtal, na čo že to chytá a Čert, že na červené ribizle. Aj mu ich zdiaľky v dlani ukázal, keď návnadu napichoval na háčik. Čehúň neváhal, odbehol, v dajakej neďalekej záhradke len o vlas unikol pred Dunčom,... (Celý článok)

... keď ľudia nájdu v sebe vôľu splniť svoje sny

V príjemnom prostredí reštauácie Pafárska v Ivanke pri Dunaji pokrstili večer 10. januára 2008 prvotinu Ivony Ďuričovej-Lengovej BÁsnenie, ktorú autorka podpísala pseudonymom Yvone du Rich. Krstnými rodičmi boli spisovateľka Denisa Fulmeková a člen činohry SND, herec Ján Kroner. Autorkin syn Janko navrhol, aby sa krstilo netradične: keďže išlo o snenie, tak perím. A spolu, s dopadajúcim perím na krstenú knihu, sme snili o tom, čo kniha obsahuje a čo ju medzi čitateľmi čaká... (Celý článok)

Básne Ivony Ďuričovej sú prevažne o fantázii, predstavách a snívaní

Ivona Ďuričová: Básnenie – básnická zbierka, prvotina. Vydavateľ: Centrum pre podporu regiónov, o.z. Tlač: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. Rok vydania: december 2007. Foto na obálke: Tatiana Bužeková. Na zadnej strane obálky je napísané: Autorka (1964) sa narodila a vyrastala na krásnom Gemeri, v obci Rožňavské Bystré. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Láska k prírode, literatúre a k životu vo všetkých jeho šírkach,... (Celý článok + komentár)

Novoročný príhovor primátora Rožňavy Vladislava Laciaka

Vážení občania! Vlani som sa vám prihováral ako novozvolený primátor. Dnes mám rok funkcie za sebou a môžem ho i hodnotiť. I keď dôležitejšie bude hodnotenie vaše, hodnotenie občanov mesta Rožňava. Začiatok nebol ľahký. Hneď v januári som sa dozvedel o hroziacom záväzku mesta voči ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja v celkovej výške neuveriteľných 119 miliónov Sk. Šlo o prehratý spor ešte z roku 2005... (Celý článok)

V Slovenskom raji sneží - v Bratislave sa tvorí poľadovica

Keď som sa v dnešné nedeľné bratislavské ráno pozrel von oknom, musel som si všimnúť veľkú zmenu. Po sobotnom studenom a veternom dni na našom sídlisku nastala zmena. Z olovených mrakov pršalo a sneh, aj keď ho bolo málo, takmer úplne zmizol. Ulica sa zmenila takmer na klzisko. Takýto víkend, aj keď v meste, málokoho poteší. Ako je to vlastne v našich lyžiarskych strediskách? Otvoril som si internetovú stránku nášho známeho strediska Dedinky – Mlynky.. (Celý článok)

Ožije dávna sláva ozubnicovej trate z Tisovca do Pohronskej Polhory

Keď som v päťdesiatych rokoch minulého storočia prvýkrát šiel autobusom cestou z Tisovca do Brezna úzkou dolinou, zaujali ma nielen smelé „zátačky“ a spomienky starších spolucestujúcich na roky Povstania v tejto časti Slovenska, ale aj vysoké viadukty železnice, ktoré sa tiahli vysoko nad cestou. Poniektoré boli aj z dreva, aby pomohli obnoviť prevádzku trate čiastočným zničením počas vojny... (Celý článok)

Spoločný priemyselný park Revúcej s Mokrou Lúkou zníži nezamestnanosť

Spoločný priemyselný park plánujú zriadiť na Gemeri okresné mesto Revúca a obec Mokrá Lúka. Nachádzal by sa v katastri Mokrej Lúky, pričom financie na vybudovanie potrebnej infraštruktúry by zabezpečili mesto i obec. Vybudovanie priemyselného parku by výrazne znížilo nezamestnanosť nielen v Mokrej Lúke a v Revúcej, ale aj v okolitých obciach, uviedol starosta Mokrej Lúky Július Laššan... (Celý článok)

Kedy tisovskou Šťavicou začnú plniť fľaše minerálnej vody?

V lokalite Šťavica v katastri mesta Tisovec začnú podľa správy, ktorú vydala TASR 2. januára t.r., možno už o rok stavať plničku minerálnej vody. Náklady na jej výstavbu vyčíslili asi na 70 miliónov Sk. O výsledkoch vrtov a hydrogeologického prieskumu v danej lokalite informovali poslancov mesta na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva minulého roku predstavitelia investorskej spoločnosti Univod, s. r. o., Valaská... (Celý článok)

V Revúcej obnovili činnosť jedného z deviatich okresných súdov na Slovensku

Za účasti ministra spravodlivosti SR Štefana Harabina a štátneho tajomníka rezortu Daniela Hudáka otvorili 2. januára 2008 Okresný súd v Revúcej. Obnovenie činnosti deviatich okresných súdov od začiatku tohto roka prispeje okrem iného k znižovaniu počtu starých vecí a prieťahov v súdnom konaní. Konštatoval to dnes minister spravodlivosti Štefan Harabin pri začatí činnosti Okresného súdu v Revúcej... (Celý článok)

Prvým narodeným hornogemerčanom v roku 2008 sa stal Patrik z Ardova

Po piatej hodine po silvestrovskej noci, v novom roku 2008, sa v rožňavskej nemocnici narodilo prvé dieťa horného Gemera. Stal sa ním chlapček a mamička Eva Katreniaková z Ardova mu dala meno Patrik. Zdravý chlapček vážil 3000 g a meria 49 cm. Patrik je treťorodeným synom pani Evy. Rodičom Katreniakovcom a ich malému Patrikovi praje veľa zdravia a šťastia v nadchádzajúcom živote aj webová stránka Maj Gemer. Nech sa mu s rodičmi, spolu so staršími dvomi bratmi, dobre darí. (Celý článok)

Na rozhraní mesiacov apríl
máj zorganizovali v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave súťaže amatérskej filmovej tvorby. Najprv na úrovni okresu – 24. apríla o 15.00 hod a na druhý deň pripravili krajsku prehliadku. Vyvrcholením bude od 29.4. do 4.5. t.r. Filmový festival.

Nezamestnanosť v Košickom kraji
dosiahla v marci 15,3 percenta a je tretia najvyššia na Slovensku. V prvej dvadsiatke okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti je až šesť okresov z Košického kraja, pričom okres Rožňava je na treťom mieste s 24,39 percentami.

Na schválenie projektu,
ktorý si dal za cieľ vyčistiť Muránsky hrad a súbežne zrealizovať jeho archeologický prieskum, čaká v týchto dňoch obec Muráň. Samospráva ho podala na eurofondy na základe výzvy pre oblasť cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska.

Národný park Muránska planina
a Národný par Harz v Nemecku nadväzujú spoluprácu. Prvým krokom bolo predstavenie Národného parku Harz a Európskej charty pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach. Stretnutie sa uskutočnilo 26.3.2009 na Mestskom úrade v Revúcej.

Výstup na Zeme napriek nepriaznivej predpovede meteorológov aj tejto jari

Už sa stalo peknou tradíciou uskutočniť začiatkom jari turistický výstup z obce Rožňavské Bystré na nevysoko položené horské sedlo tvoriace severnú hranicu chotára obce s Gemerskou Polomou zvané Zeme. Hlavným organizátorom bola aj tohto roku rožňavsko bystrianska skupina Poľovníckeho združenia Gerlach v spolupráci s miestnym Obecným úradom. Napriek peknému počasiu sa podujatia ... (Celý článok)

Stačilo raz zhypnotizovať hráčov hostí a body zostali v Rakovnici

Rakovnica - Rožňavské Bystré 1:0 (1:0). V susedskom futbalovomderby sa v 17. kole dňa 19.4. 2009 stretli domáca Rakovnica a Rožňavské Bystré. Bystrania po dobrom výkone a výsledku v Nižnej Slanej, si trúfali v Rakovnici uhrať aspoň bodík. Bystrania začali lepšie. Prvá 20-minútovka patrila hosťom, mali územnú prevahu, no z rohov a ani z ďalších sľubných akcií nedali gól. Postupne sa hra vyrovnala ... (Celý článok)

Veľkonočná šibačka nižnoslanským futbalistom na bystrianskych nevyšla

Nižná Slaná – Rožňavské Bystré 1:2 ( 1:0 ). Na prvý jarný zápas Bystrania cestovali s obavami, že mužstvo Nižnej Slanej s ambíciami na postup do I. triedy môže vysoko vyhrať. Bystrania však v tomto zápase, v takmer najsilnejšej zostave, boli lepším mužstvom na ihrisku a súpera porazili. Prvý polčas bol od oboch mužstiev opatrný a šancí bolo na oboch stranách ako šafranu. Obidve mužstvá hrali dosť nepresne ... (Celý článok)

Bystränské hlasy bolo počuť na pražskej Letnej a pomohli slovenským futbalistom

Bystränia v Prahe Bol prvý apríl a nebola polnoc. Bola pražská Letná a bolo nás tam moc. No, lebo sa hral dôležitý medzištátny zápas medzi Českom a Slovenskom. Medzi priaznivcami zo Slovenska, ktorí svojimi hlasmi chceli pomôcť slovenským futbalistom bola aj hŕstka priaznivcom z Rožňavského Bystrého. Tušili, že Slováci doma porazia odvekého rivala, ktoré im roky bol neprekonateľnou prekážkou? Tušili, lebo veď bol aj prvý apríl! ... (Celý článok)

Tridsaťjeden futbalových družstiev na hornom Gemeri bude šibať naplno

Konečne sa začiatkom jari naplno rozbehli aj v Rožňavskom okrese všetky majstrovské futbalové súťaže dospelých. Po pomalom začiatku futbalistov vo IV. lige, kde má horný Gemer zo 16 družstiev iba dve – (Štítnik a Rožňava) vyššie zastúpenie, veru futbal v tomto regióne medzi dospelými nemá. História pozná, že najvyššie hrala Rožňava v novom štátoprávnom usporiadaní iba ... (Celý článok)

Nad fotografiou, ktorá udržala detské tváre až 80 rokov

Len pred pár týždňami mi poslala moja sestra Božena starú fotografiu žiakov z Rožňavského Bystrého, ktorú som odhadol, že je asi z roku 1929-30. Písal som o nej na tejto stránke v článku: "Koho poznáte ... ". Ako mi povedala, o fotografii z toho obdobia jej povedala naša mama ešte pred vyše 25 rokmi. Sestra ju na fotografii spoznala podľa môjho detského výzoru a mama jej to vtedy potvrdila. Vlastnila ju ... (Celý článok)

Koho poznáte z fotografie žiakov Ľudovej školy v Rožňavskom Bystrom

Každý záber z minulosti našej obce Rožňavské Bystré, či jej obyvateľov, ktorý sa mi dostane do rúk, ma poteší. Uvedomujem si v ňom nielen jeho obsah, ale i život, ktorý v tom čase pulzoval v tejto malej dedinke na hornom Gemeri. Veľa ľudí mi prezradilo, že sa veľmi radi na také fotografie z dávnej, ale i nedávnej minulosti pozerajú. Rozpoznávajú na nej známe, ale i menej známe objekty, či postavy. Žasnem aj ja, ... (Celý článok)

V Kronike obce Rožňavské Bystré za rok 2008 bude chýbať 12 spoluobčanov

Kronika Rožňavského Bystrého za rok 2008 bude obsahovať aj tieto údaje: Narodení v roku 2008: 1.) 25. 6. 2008 - Brian Šimko, Rožňavské Bystré č. 147, 2.) 12.11.2008 Emma Ujházyová, Rožňavské Bystré č. 2. Uzavretie manželstva: 1.) Zlatica Gunárová a Milan Tolnai 27.9.2008. Úmrtia: 1.) Mária Geldová, nar. 14.12.1930, zomrela 5.2.2008, 2.) Žofia Mešťanová, 23.7.1919 - 22.2.2008, 3.) Zuzana Urbanová, 26.12.1920 - 1.4.2008 ... (Celý článok)

Po 43 rokoch zasadli bývalí žiaci do lavíc – triedny učiteľ oslávil 72. narodeniny

V živote človeka sa vyskytne niekoľko veľkých a významných chvíľ, ktoré sa natrvalo zapíšu do jeho srdca. K jedným z nich určite patrilo stretnutie absolventov Základnej deväťročnej školy v Rožňavskom Bystrom v sobotu, 14. februára 2009. Po 43 rokoch zasadlo 29 bývalých žiakov opäť do školských lavíc, aby si pripomenuli chvíle veselé i vážne. Tých, ktorým to zdravotný stav či povinnosti dovolili ... (Celý článok)

Novoročný príhovor Želmíry Gonosovej, zástupkyne starostu obce Rožňavské Bystré

Vážené občianky, občania! Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovorila. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok plánov a predsavzatí. Je to však aj čas obzretia i zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i to, čo sme nestihli urobiť. Život človeka je sám osebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením a smútkom ... (Celý článok)

S rokom 2008 sa ešte pred prázdninami pri jedličke rozlúčili aj deti v škole

Chcem vám napísať zopár riadkov o úspešnom zakončení roku 2008 slávnostným posedením pri jedličke v Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. Tak trochu netradične, ale krásne ukončili žiaci našej školy záver roku 2008. Príhovorom pani učiteľky Mgr. Alici Simonovej, ktorá veľmi pekne opísala atmosféru nadchádzajúcich sviatkov a zaželala krásne vianočné sviatky a ... (Celý článok)

Aj keď čižmičky v oknách nemal nik, Mikuláš si svoju úlohu splnil

„...a na noc dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom bývala táto rodina. Toto zopakoval aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na neznámeho počkal a keď dával mešec na okno spoznal ho a poďakoval sa mu, no Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo o ňom neprezradil.“ Toľko o človeku, ktorý žil veľmi dávno, ale jeho dobré skutky si pripomíname dodnes. Aj v Rožňavskom Bystrom sa v predvečer ... (Celý článok)

Putovnú varechu chceli aj nohejbalisti Gemer z Rožňavského Bystrého

Július Markovič V bratislavskom Ružinove sa dňa 29.11.2008 konal už 12. ročník nohejbalového turnaja "JEZET CUP - Sami sebe", ktorý organizovala reklamná agentúra JEZET. Podľa pravidiel turnaja si jeho víťaz Group 4 S odnáša Putovnú varechu, vyzdobenú stuhami s menami víťazov jednotlivých ročníkov. Družstvo, ktoré Putovnú varechu získa tri razy po sebe sa stáva jej trvalým majiteľom. To sa však v histórii turnaja zatiaľ nikomu nepodarilo. (Celý článok)

Krásny mladý človek je hračkou prírody, ale krásny starý človek je umelecké dielo

Úcta k starším sa nedá ohraničiť alebo vymedziť len na jeden mesiac v roku. Odrazom toho bolo aj slávnostné posedenie dôchodcov v Rožňavskom Bystrom, ktorí napriek veku, starostiam a bolestiam neváhali a prijali naň pozvanie 21.novembra 2008. Na úvod všetkých srdečne privítali žiaci miestnej základnej školy. Nie jednej starej mame sa po líci skotúľala slzička pri počúvaní dojímavých ... (Celý článok)

V Kečove nevedeli nájsť počas zápasu s Bystranmi ani jednu futbalovú bránu

Kečovo – Rožňavské Bystré 0:0 Štrnáste kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale sa predohrávalo 9.11.2008. Rozhodol o tom ObFZ v Rožňave z dôvodu prijateľného jesenného počasia. Bystrania na svoj prvý odvetný zápas tohto ročníka cestovali do Kečova. Oproti minulému týždňu im však chýbali Šimko a Minčík. Domáci hneď od začiatku dokazovali, že tento zápas chcú vyhrať ... (Celý článok + futbal v okrese)

Susedské derby v Rožňavskom Bystrom dopadlo lepšie pre sebavedomé Honce

Z futbalového zápasu Rožňavské Bystré - Honce 1:3 Rožňavské Bystré – Honce 1:3 (0:1) Po vzájomnej dohode futbalových klubov z Honiec a z Rožňavského Bystrého sa odohral majstrovský futbalový zápas 13. kola na ihrisku v Bystrom a nie v Honciach, ako malo byť na programe. Odveta bude odohraná v 26. kole. Na posledné jesenné kolo sa prišlo pozrieť do Bystrého vyše stovka divákov, ktorí boli zvedaví ako dopadne susedské derby. Keďže obidve ..." (Celý článok + futbal v okrese)

Kružná čakala na svoj gól v zápase až po dvoch obdržaných od Bystranov

Rožňavské Bystré – Kružná 5:2 (4:2) Po dlhšom čase sa Bystrania na svoj 12. majstrovský zápas II. triedy okresu Rožňava zišli takmer v najsilnejšej zostave. Od prvých minút sa domáci zahryzli do súpera z Kružnej a prvých 10 minút mu nedali dýchať. V 6. minúte potiahol po pravej strane loptu Minčík, a jeho prízemný center dorážal do brány Urban - 1:0. O 5 minút neskôr po rohovom kope Bystranov zvyšoval na 2:0... (Celý článok + foto)

Na školskom dvore lietajúce šarkany hýrili farbami od výmyslu sveta

Jeseň, listy stromov sfarbené do žlta, červena a do hneda, dobrý vietor a nesmierna radosť všetkých, ktorí si 21. októbra 2008 v Rožňavskom Bystrom nenechali ujsť „Šarkaniádu“. To je stručný opis vydarenej akcie, ktorú pod vedením pani učiteľky Mgr. Alice Simonovej zorganizoval Žiacky parlament pri Základnej škole v Rožňavskom Bystrom. A nesmieme ... (Celý článok + foto)

Hrboľatý terén ihriska privádzal hostí do zúfalstva, ale góly dávali aj bruchom

Bohúňovo – Rožňavské Bystré 1:5 (0:1) Rožňavskobystrania nastupovali v 11. kole okresného futbalového majstrovstva do zápasu v Bohúňove nie najlepšie naladení, pretože na zápas neprišli z rôznych dôvodov viacerí hráči. Kým si hostia zvykli na katastrofálny terén, bola hra prvých 20 minút vcelku vyrovnaná. Domáci asi trikrát stihli ohroziť Máťaša, čo však bolo z ich strany v 1. polčase... (Celý článok + futbal v okrese)

Futbalisti Kovstavu vystrelili na bystranskú bránu ledva jednu strelu

Rožňavské Bystré – Kovstav Rožňava 3:0 (1:0) V 10. kole II. triedy majstrovstva okresu sa stretli futbalisti Rožňavského Bystrého s Kovstavom Rožňava na ihrisku v Bystrom. Hneď na začiatku zápasu si minútou ticha uctili hráči aj diváci pamiatku zosnulého Ondreja Tomku bývalého hráča a kronikára bystranského futbalu. Na kvalitne pripravenom trávniku za pekného jesenného počasia sa hral prvý polčas dosť nezáživný futbal... (Celý článok+ foto + futbalové výsledky)

V Čoltove sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami

Čoltovo – Rožňavské Bystré 1:2 (1:0). V deviatom kole II. triedy okresného majstrovstva vo futbale Bystrania odohrali svoj zápas na pôde v Čoltove s miestnymi futbalistami, ktorí patria spolu s Bystranmi do jednej ,,váhovej kategórie“. Od začiatku sa hral bojovný futbal, avšak s mnohými nepresnými prihrávkami na obidvoch stranách. Hlavným dôvodom týchto... (Celý článok + Futbal s výsledkami)

Futbalisti Drnavy presvedčili Bystranov, že sú vážni kandidáti na postup

Rožňavské Bystré – Drnava 2:5 (1:3) V ôsmom kole II. triedy futbalového majstrovstva okresu privítali Bystrania 28.9. 2008 na svojom ihrisku futbalistov z Drnavy. Drnavčania, ako kandidáti na postup, sa od začiatku pustili do Bystranov, ktorí nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy. To sa samozrejme odzrkadlilo aj na ich hre a v konečnom dôsledku aj na výsledku. Prvý gól padol v 13. minúte po nedorozumení v ... (Celý článok)

Hrhov, ktorý má problémy s nedostatkom hráčov, bol nad sily Bystranov

Hrhov – Rožňavské Bystré 5:2 (3:2) Po vysokej domácej výhre v minulom týždni, optimisticky naladení Bystrania vycestovali na svoj 7. zápas do Hrhova. Hrhov, ktorý má momentálne problémy s nedostatkom hráčov nakoniec na zápas nastúpil. Bystrania, ako obvykle, nezvládli úvod zápasu. Po dvoch nepremenených nájazdoch Bystranských útočníkov prišiel... (Celý článok)

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s Jánom Babičom

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Verím však, že dobrí ľudia nikdy neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť, spomienky tu zostanú navždy. Dňa 9. septembra sa nám prichodilo rozlúčiť s našim milovaným otcom, manželom a starým otcom Jánom Babičom z Rožňavského Bystrého. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami ho odprevadili na jeho poslednej ceste, tým, ktorí nám pomáhali znášať najväčší žiaľ za ich ochotu a krásne slová útechy, ktoré zazneli počas poslednej rozlúčky. Zvlášť by sme chceli poďakovať pani Silvii Lengovej, ktorá sa aj jeho slovami rozlúčila so všetkými, ktorí sme ho milovali. Ďakujeme za prejavy sústrasti a množstvo kvetinových darov.

Smútiaca rodina

Bystränská futbalová kanonáda dobre mierila do brány hosťujúcich Jovíc

Rožňavské Bystré – Jovice 8:2 (1:1) V 6. kole II. futbalovej triedy 14.9.2008 privítali Rožňavskobystrania na svojom ihrisku futbalistov z Jovíc. Úvodných 15 minút patrilo hosťom, ktorí už v 5.minúte viedli, keď strelu z uhla Máťaš neudržal v rukách a tá mu následne spadla za chrbát - 0:1 Hostia mali ešte dve čisté šance, do ktorých sa dostali po obrovských chybách v obrane Bystrého, no Máťaš ich vyriešil k spokojnosti domácich... (Celý článok)

Posledná rozlúčka s Jánom Babičom, starostom obce Rožňavské Bystré

Rožňavské Bystré sa dňa 9. septembra 2008 zahalilo do smútočných farieb. V dome smútku na katafalku ležal zosnulý starosta tejto obce Ján Babič. Na stanovený čas rozlúčky k rakve vyzdobenej smútočne upravenými vencami, kyticami živých kvetov okrem manželky, dcér, brata a ďalšej rodiny, prichádzajú so smutnými pohľadmi občania obce a širokého okolia. Slzami kropia posledné kytice s pozdravmi starostlivému človeku jeho najbližší spolupracovníci z Obecných úradov, ako aj zo spoločenských organizácií... (Celý článok)

Inštalácia zborovej dozorkyne Cirkevného zboru ECAV v Rožňavskom Bystrom

Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa v Rožňavskom Bystrom Cirkevný zbor (CZ) Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom je svojou veľkosťou malý, ale významný svojím historickým zápasom o duchovné, spoločenské, ale aj národné povedomie obyvateľov našej obce tak ako to bolo už od založenia našej obce a CZ a ako to v cirkevnej kronike uvádza náš významný farár, národovec, spisovateľ a rozprávkar Pavol Dobšinský, ktorý u nás pôsobil v r. 1855-8. Dňa 07.09.2008 sa konala v miestnom kostole inštalácia zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej,.. (Celý článok)

Hostia z Bystrého neudržali v Honciach sľubný náskok so Slavošovčanmi

Slavošovce - Rožňavské Bystré 4:3 (2:3). Piate kolo II. triedy okresného majstrovstva vo futbale bolo na programe 7.9.2008. Bystrania odohrali svoj zápas na neutrálnom ihrisku v Honciach z toho dôvodu, že Slavošovce mali uzavreté ihrisko pre incident s Kečovom z pred dvoch týždňov. Bystré začalo veľmi dobre a už v 6.minúte viedli gólom Urbana... (Celý článok + futbal v okrese)

Výhoda domáceho prostredia sa prejavila aj na konečnom výsledku

Baník Rožňavské Bystré - Baník Rakovnica 6:1 (4:0) Vo štvrtom kole II. triedy futbalového majstrovstva narazili na seba 31.8.2008 mužstvá dvoch susedných dedín - Rožňavské Bystré a Rakovnica. Výhodu domáceho prostredia mali hráči Bystrého, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledku. Bystrania chceli už konečne doma vyhrať, preto začali od začiatku búšiť do súpera... (Celý článok + futbal v okrese)

Na dvore základnej školy riaditeľka privítala aj jedenásť prváčikov

Tak ako inde na Slovensku, aj v Rožňavskom Bystrom sa 2.9.2008 začal nový školský rok. Vo svojom príhovore riaditeľka školy Mgr. Marta Gadušová zvlášť privítala 11 nových žiakov – prváčikov. Povzbudivé slová do začínajúceho školského roku v mene starostov všetkých troch obcí odkiaľ deti do školy dochádzajú - Honce, Rakovnica a Rožňavské Bystré... (Celý článok)

SNP má stále svoj mravný étos a historický odkaz

Občania Rožňavského Bystrého si prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu 29. augusta 2008 pripomenuli 64. výročie Slovenského národného povstania. Vypočuli si príhovor zástupkyne starostu Želmíry Gonosovej, ktorá zvýraznila v ňom význam SNP pre súčasnosť. Zaspievaním troch piesní prispel k tomuto slávnostnému dňu spevák Stanislav Ďurský a recitáciou povstaleckých básní... (Celý článok)

Štedrosť v podobe troch bodov domáci Bystrania hosťujúcim Nižnoslancom vrátili

Baník Rožňavské Bystré - Baník Nižná Slaná 1:3 (1:2) V treťom kole OM II. triedy Rožňavské Bystré privítalo v nedeľu 24.7.2008 na svojom ihrisku Baníkov z Nižnej Slanej. Úvod zápasu sa Bystranom vydaril. Už v 6. minúte po chybe v rozohrávke obrany hostí, Minčík prekonal brankára Slanej.1:0. Dlho sa však domáci netešili, lebo už o 3 minúty hostia z priameho kopu z rohu ... (Celý článok)

Vstali z mŕtvych až keď prehrávali 0:2, aby nakoniec odčinili prehru aj z minulého kola

Mladosť Brzotín - Rožňavské Bystré 3:4 (O:1). II. trieda okresných majstrovstiev vo futbale pokračovala v nedeľu 17. 8. 2008 2. kolom. Rožňavsko-bystrania vycestovali do Brzotína, kde sa stretli s miestnou Mladosťou. Začiatok zápasu bol podobný ako minulý týždeň v Rožňavskom Bystrom. Od začiatku boli Bystrania lepším mužstvom, hra sa odvíjala väčšinou na polovici domácich. Postupne prišli... (Celý článok)

Vstup do nového futbalového ročníka Rožňavskobystranom nevyšiel

Zo zápasu Rožňavské Bystré - Kečovo 0:1 (0:1) Rožňavské Bystré – Kečovo 0:1 (0:1) V nedeľu 10.8.2008 odštartovali okresné majstrovstvá vo futbale aj v okrese Rožňava. V úvodnom 1. kole II. triedy nastúpili Rožňavskobystrania na domácom ihrisku proti Kečovu. Úvod zápasu patril Bystranom, ktorí sa pustili do súpera bez rešpektu. Hralo sa väčšinou na súperovej polovici. Kečovo prišlo s jasným zámerom dobre brániť a spoliehať sa na rýchle protiútoky.. (Celý článok)

Prečo Bystrania na Magdolénskej zábave v Rakovnici dostali šok

V sobotu (26.júla 2008) sme boli na Magdolénskej zábave v Rakovnici, ktorú zorganizovali súkromní podnikatelia. No poviem vám, to bol pre mnohých ľudí doslova šok. Na takej zábave som ešte nebola a už mám po 40-tke. Zabezpečili ľudovú hudbu Javorník z Banskej Bystrice, pred kultúrnym domom hrali naši rómski spoluobčania, vo veľkom sa grilovalo a samozrejme, že nechýbal ani diskdžokej. Super zábava a super tombola... (Celý článok)

Pohár na futbalovom turnaji si vybojovali hráči z Rudnej

Tak ako každý rok, aj tentokrát sa uskutočnil v Rožňavskom Bystrom futbalový turnaj: MEMORIÁL JÁNA BABIČA, PETRA URBANA a MIROSLAVA LINDÁKA. Do vynoveného futbalového stánku prijali 20.7.2008 pozvanie mužstvá Rudnej, Vlachova a Rakovnice. Na prvý zápas nastúpili mužstvá z Vlachova a z Rudnej. Na začiatku tohto zápasu hráči Bystrého odišli na miestny cintorín... (Celý článok + foto)

Klikni na väčší obrázok!

Prispejte na opravu fary, v ktorej žil i pracoval aj Pavol Dobšinský

Zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom sa nedávno obrátil s prosbou na aktívnych i neaktívnych členov svojho zboru v súvislosti s rekonštrukciou farskej budovy. Vzhľadom na nízky počet cirkevníkov a na svoju všeobecnú insolventnosť sa pri hľadaní finančných zdrojov listom obrátil aj na rodákov žijúcich na rôznych miestach Slovenska, aby mohol od nich s vďačnosťou prijať akúkoľvek sumu určenú na spomínaný cieľ. Z histórie je potrebné spomenúť, že do roku 1810 cirkevný zbor v Rožňavskom Bystrom faru nemal... (Celý článok)

Základnú školu v Rožňavskom Bystrom tohto školského roku absolvovalo 9 žiakov

Osemdesiatdeväť žiakov Základnej školy v Rožňavskom Bystrom dnes prevzalo z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia, ako dôkaz o výsledkoch svojej práce počas školského roku. Aj keď počet žiakov dochádzajúcich do školy z troch obcí – Honiec, Rakovnice a Rožňavského Bystrého - má aj v tejto škole klesajúcu tendenciu, jej absolventi nemajú veľké problémy s umiestnením sa na stredných školách v okrese... (Celý článok)

Fotografie z archívov majú nielen pre nás obrovskú výpovednú hodnotu

Fotografia asi z roku 1942 zaznamenala vtedajších účastníkov tanečnej školy v Rožňavskom Bystrom Fotografie z priečinka, alebo ako sa zvykne hovoriť - z rodinného albumu, majú nesmiernu silu, najmä keď sa pozeráme na ne, aj keď nezainteresovaní, po pekných pár rokoch. Ako napríklad pani Alicka Simonová z Rožňavského Bystrého, keď na stránke Maj Gemer v rubrike Z archívov fotografií objavila nevšedný obrázok... (Celý článok)

Nakoniec sa stretli susedia v tabuľke - víťazstvo zostalo domácim futbalistom

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ – KEČOVO 2:1 (1:0) V 30 stupňovej horúčave odohrali Bystrania na domácom ihrisku svoj posledný majstrovský zápas s Kečovom. Kečovo od prvých minút ukázalo, že neprišlo zápas do Bystrého len ,,odohrať“, ale malo zálusk aj na nejaký ten bodík. To, že Bystré aj Kečovo sú susedia v tabuľke, bolo badateľné od začiatku. O niečo lepšie začali hostia, mali loptu na... (Celý článok)

Za Soroškou sa hosťujúcim futbalistom body len tak ľahko nezískavajú

Hrhov – Baník Rožňavské Bystré 2:1 (1:1) Predposledný zápas II. triedy futbalového ročníka 2007/2008 odohrali Bystrania za Soroškou v Hrhove. Už prvé minúty nasvedčovali tomu, že zápas bude vyrovnaný. Hralo sa väčšinou medzi šestnástkami, bez vážnejšej koncovky. Domáci svojimi tvrdými zákrokmi zastavovali bystranské útoky, Bystrania zasa dobrou hrou v obrane veľa domácim útočníkom nedovolili... (Celý článok)

Tanečný venček ako milá spomienka na bezstarostné detstvo

Tak ako som sľúbila, píšem o tom uskutočnenom tanečnom venčeku v Rožňavskom Bystrom. Takže - venček sa konal 18. mája 2008, v nedeľu. Nedeľa je dosť nezvyčajná na takúto „akciu“, ale keďže pán Swarcz nemal iný voľný termín, tak sme sa dohodli. Naše deti sa už strašne tešili, nevedeli sa tej vytúženej nedele dočkať. Musím sa priznať, ja osobne som moju dcéru od venčeka dosť odhovárala, zdalo sa mi to zbytočné. Dnes mám však na to iný názor... (Celý článok)

Situácia futbalu v Čoltove: počet futbalistov klesá aj počas zápasov

Baník Rožňavské Bystré - Čoltovo 9:0 (nedohrané pre pokles hráčov Čoltova pod sedem). Po vyše mesiaci Rožňavskobystrania odohrali 8. júna t.r. ďalší majstrovský zápas už 24. kola II. triedy na domácom ihrisku, ktorý trval len 40 minút. Hostia z Čoltova pricestovali len ôsmi, čo bola voda na mlyn pre Bystranov. Od prvej minúty sa zahryzli do súpera a neustále ohrozovali brankára Čoltova. Napriek tomu... (Celý článok)

Keď je ihrisko domácich prejavom kvality aj ich futbalovej hry

Papiereň Slavošovce - Baník Rožňavské Bystré 3:6 (1:3) Po dvoch týždňoch oddychu Bystrania opäť odohrali zápas na pôde súpera, tentoraz v Slavošovciach. Tak ako futbal, aj ihrisko bolo odrazom krízy v tomto klube - nepokosené a hrboľaté, na hranici regulárnosti. Bystranov však ani tento fakt neznechutil a od prvých minút boli pánmi na ihrisku. Už v 10. minúte Račko prihrával Minčíkovi medzi stopérov a strelil prvý gól hostí... (Celý článok)

Rožňavskobystranskí Baníci vyfárali z Nižnej Slanej s tromi bodmi

Zo zápasu Honce - Rožňavské Bystré Baník Nižná Slaná – Baník Rožňavské Bystré 2:3 (1:2) Po troch zápasoch, v ktorých Rožňavské Bystré nezískalo ani jeden bod, cestovali Bystrania do Nižnej Slanej s predsavzatím: „Uhrať aspoň remízu.“ Aj oslabené mužstvo (bez Dávida, Uhrína, Hajduho) chcelo zabojovať. Bystrania si od prvých minút vynútili územnú prevahu a Nižnoslancom robili problémy v obrane. V 17. minúte však po zlej rozohrávke v obrane Bystrého, domáci neváhali a strelili Bystranom gól - 1:0... (Celý článok)

Keď zápas rozhoduje jeden z najslabších rozhodcov

Honce – Rožňavské Bystré 7:2 (2:1) Ďalší derby zápas Bystrania odohrali s Honcami. Nehrali však v Honciach, ale v Nadabulej, z dôvodu opravy hracej plochy v Honciach. Bystrania nastupovali na zápas s odhodlaním uhrať prijateľný výsledok, keďže Honce sú už jednou nohou vo vyššej súťaži. Všetku snahu futbalistom z R. Bystrého už v úvode zmrazil rozhodca Gyenes, ktorý už v 10. minúte odpískal prísnu jedenástku... (Celý článok)

Krutá prehra futbalistov Rožňavského Bystrého na domácom ihrisku

Baník Rožňavské Bystré – Zlatý klas Dlhá Ves 1:5 (0:1) Na mokrom teréne začali lepšie hostia, ktorí v tomto ročníku ešte neprehrali a suverénne vedú tabuľku. Od začiatku zatlačili Bystranov pred ich šestnástku a neúnavne ohrozovali brankára Dulovca. Domáci si v prvom polčase vypracovali len dve vážnejšie šance, ktoré Račko nepremenil. Ani s Lengovou strelou z diaľky nemal brankár z Dlhej Vsi problém... (Celý článok)

Aj preto sa do rodného Bystrého rád vraciam...

Keď po dlhom čase zavítam do rodného Rožňavského Bystrého, takmer ani neviem kde mám ísť skôr. Či navštíviť moju rodinu, alebo sa pozrieť na miesta, ktoré mi pripomínajú mladosť, kamarátov, alebo niečo iné. Tak tomu bolo aj začiatkom apríla t. r., keď som dostal pozvánku na stretnutie po 52 rokoch od ukončenia Osemročnej strednej školy. Milé bolo stretnutie so ženami na ulici, ktorá smeruje na Porvaz... (Celý článok)

Do archívu pribudla stará fototografia z tanečnej školy

Medzi nové prírastky do archívu starých fotografií z Rožňavského Bystrého pribudla fotografia mládencov a dievčeniec, ktorí hádam pred 65 rokmi chodili do tzv. tanečnej školy. Fotografia pochádza z osobného archívu Ondreja Dorkina – Dóbisa, ktorý ju doteraz uschovával a chce sa s ňou takto podeliť. Pár ľudí na fotografii som poznal aj ja, ale priznám sa, že všetkých nie... (Celý článok)

Futbal: Baníci nastrieľali v zápase jedenásť gólov

FK Baník Drnava – TJ Baník Rožňavské Bystré 7:4 (5:2) Na zlom a najmenšom ihrisku v súťaži domáci od začiatku nasadili vysoké tempo a už v 3. minúte dali vedúci gól. O 3 minúty pridali ďalší. O chvíľu hostia kopali priamy kop a vyrazenú loptu dorážal do brány Dušan Račko, no rozhodca Gyenes pre údajný ofsajd gól neuznal. Z ďalšieho protiútoku však Bystrania gól dali. Strelec gólu bol znovu Dušan Račko... (Celý článok)

Ďalší úspech Evky Dovcovej na krajskej súťaži Detského festivalu ľudovej hudby

Evka Dovcová Evka Dovcová z hornogemerskej obce Rožňavské Bystré dosiahla ďalší spevácky úspech. Ako jediná z účastníkov súťažiacich z Rožňavského okresu sa stala aj v tomto ročníku laureátkou krajskej súťažnej prehliadky Detského festivalu ľudovej hudby, ktorá sa uskutočnila pod názvom: Zahrajže mi, zahraj 26. apríla t. r. v Košiciach. Potešila nás aj cena poroty, ktorú si prevzal pán Igor Adler z Rožňavy za dlhoročný vynikajúci hudobný sprievod a podporovanie mladých talentov... (Celý článok)

Domáci futbalisti začali bez dvoch, hostia dali dva

Kovstav Rožňava – Baník Rožňavské Bystré 0:2 (0:1) Dňa 12.4.2008 odohralo Rožňavské Bystré ďalší majstrovský futbalový zápas s mužstvom Kovstavu Rožňava na ihrisku v Nadabule, kde hrá Kovstav svoje domáce zápasy. Na jednom z najlepších trávnikov v okrese hostia nastúpili s odhodlaním doniesť domov aspoň bod. Ich sebavedomie sa ešte viac posilnilo hneď na začiatku zápasu, keď domáci nastúpili len s 9. hráčmi... (Celý článok)

Po vyše polstoročí "prázdnin" sa nám zacnelo školy

Prichádzam v Rožňavskom Bystrom na dvor, kde v rokoch 1953 až 1958 v bývalých priestoroch notáriátu boli tri triedy Osemročnej strednej školy. Do t.zv. starej školy, ktorú dokončili v rokoch pôsobenia farára Pavla Dobšinského a bola v nej iba jedna trieda, som chodil od prvého do piateho ročníka. Keďže v tom čase bolo Rožňavské Bystré strediskovou obcou a v dedine existovala iba spomínaná škola... (Celý článok)

V derby zápase Rožňavské Bystré - Rakovnica padlo sedem gólov

V nedeľu 6.4.2008 bola takmer stovka divákov zvedavých na derby zápasu 2. triedy okresného majstrovstva Rožňavské Bystré - Rakovnica. Za ideálneho futbalového počasia, na kvalitne pripravenom trávniku sa zápas mohol začať. Na zápas bol delegovaný ako hlavný rozhodca pán Jozef Ször z Plešivca, ktorý je považovaný za najlepšieho v okrese a rozhoduje hlavne krajskú súťaž... (Celý článok)

Na Zemoch čakali účastníkov výstupu nielen jazdecké kone, ale aj sneh

Dňa 29.3.2008 sa uskutočnil tradičný turistický výstup „Na Zeme“ v Rožňavskom Bystrom. Jedná sa o dlhoročnú tradíciu. Tohoročný výstup bol omnoho náročnejší ako po ostatné roky. Pri doprave zásob na poľovnícku chatu kvôli množstve snehu boli problémy už podvečer deň pred výstupom, kedy poľovníci dopravovali terénnymi autami potrebný materiál. Niektoré autá sa na chatu ani nedostali. Výstup otvoril starosta Rožňavského Bystrého Ján Babič... (Celý článok)

Účastníkov Výstupu na Zeme čaká tradičný poľovnícky guláš

Pre milovníkov prírody a turistov mám výbornú informáciu. Ozval sa mi mailom Ing. Milan Tomko, ktorý mi napísal: „Dňa 29.3. 2008, t.j. v sobotu, sa uskutoční tradičný Výstup na Zeme v Rožňavskom Bystrom, ktorý zabezpečuje Obecný úrad spolu s Poľovníckym združením „Gerlach Rožňavské Bystré“. Organizátori zabezpečili občerstvenie, ako aj tradičný poľovnícky guláš a držky.“ Tradícia velí prísť sa pozrieť, ako sa príroda horného Gemera prebúdza do nového šatu. Vítaní sú účastníci výstupu aj z iných okolitých obcí. (Celý článok)

Ako sa Pavol Dobšinský na Bystré za kazateľa uviedol

Keďže tohto týždňa si pripomíname 180. výročie narodenia Pavla Dobšinského, pozrime sa na to, ako je v Kronike cirkvi evanjelickej podľa augsburského vyznania Bystransko-Rakovnickej osobne zapísal udalosť, keď sa stal v roku 1855 jej evanjelickým kňazom. Po odchode Ludevíta Teichengräbera povolala si cirkev poradom na Probaticum čiže na zkušovacé pohostinské kázanie:... (Celý článok)

Pribúdajú staré fotografie z našich domácich archívov

Do rubriky Z archívov starých fotografií pribúdajú zaujímavé obrázky, ktoré som vyhotovil pred viac ako 30 rokmi. Posledné foto približuje dve nerozlučné kamarátky z Rožňavského Bystrého, ktoré sa v jednu nedeľu popoludní takto postavili pred môj objektív. Poznáte ich? Rád by som sprostredkoval ich ďalšie stretávania. Napíšete mi niečo o nich, alebo sa mi ozvú samy? (Celý článok)

Na pätnástom Plese rodákov zažiarili aj mladé talenty

Na začiatok pár slov o udalostiach v Rožňavskom Bystrom, ktoré predchádzali Plesu rodákov pripravovanému na 9. február 2008. Aj keď išlo už o 15. ples a v terajšom podaní Obecného zastupiteľstva o druhý, pociťovali sme pred ním len o niečo málo menšie napätie, ako pred tým vlaňajším. Mňa osobne už neťažil kameň, ktorý sa týkal hudby. Na želanie pána starostu,... (Celý článok)

O termo-akupresúrne masážne lôžko prejavili veľký záujem

V priestoroch budovy školskej jedálne v Rožňavskom Bystrom dňa 23. januára t.r. za účasti starostu obce Jána Babiča uvedli do činnosti termo-akupresúrne masážne lôžko. Z prostriedkov rozpočtu lôžko zakúpil Obecný úrad, aby slúžilo v záujme zlepšovania zdravia všetkým občanom. Priestory i miestnosť, kde je umiestnené masážne lôžko, sú vybavené tak, aby sa záujemcovia o masáž cítili príjemne. Nechýba v nich ani televízor, ktorý môžu návštevníci využívať na pozeranie rôznych TV programov, prípadne si prečítať čerstvé noviny a časopisy, alebo preberať medzi sebou obecné "novinky"... (Celý článok)

Ples rodákov v Rožňavskom Bystrom si zapíše už 15-ty ročník

Plesová sezóna je v plnom prúde aj v hornom Gemeri. Obohatí ju tiež už pätnásty ročník Plesu rodákov v Rožňavskom Bystrom. Tohto roku mu určili termín 9. február so začiatkom o 19. hodine. Vlaňajší ples bol veľmi dobre pripravený a tak tamojšie Obecné zastupiteľstvo, ako hlavný organizátor, chce v tomto trende pokračovať. Pozvánky už vyexpedovali aj svojim rodákom žijúcim mimo rodiska... (Celý článok)

V roku 2007 sa navždy rozlúčilo jedenásť Rožňavskobystrančanov

Kronikár obce Rožňavské Bystré v roku 2007 zapísal o.i. aj tieto údaje: "V roku 2007 sa v obci narodili dve deti: Andrea Vesterová a Pavel Jánošdeák. Manželstvo uzavrel jeden pár: Nikoleta Urbanová a Ľudovít Lipták. Navždy sa s nami rozlúčili (11): 8.marca - Ondrej T o m k o, nar. 2.4.1943, Rožňavské Bystré 51, 18. marca - Helena T o m k o v á, nar. 29.12.1919, R. Bystré 210, 28.marca - Ondrej G a l l o, nar. 22.10.1922, R. Bystré 8, 10. mája - Zuzana D o v c o v á, nar. 26.11.1947, R. Bystré 1, ..." (Celý článok)

Starostlivosť gazdov a gazdiniek o dvory a predzáhradky sa opláca

V čase od 12.7. do 17.7.2007 prebiehala súťaž "Za krajšie Rožňavské Bystré". Táto súťaž pozostávala z obhliadky predzáhradiek a dvorov všetkých domov v tejto obci. Jednotlivé, vopred zadané parametre súťaže hodnotili piati členovia kultúrno-sociálnej komisie prideľovaním bodov v rozmedzí 0-10 podľa svojho vlastného uváženia, vkusu a svedomia... Viac

Strašidlá si konečne aj v Rožňavskom Bystrom robili to, čo sa inokedy nepatrí

O poriadny rozruch v Rožňavskom Bystrom sa pred tohtoročnými jesennými prázdninami postarali strašidlá z materskej a základnej školy pod "odborným" vedením svojich pedagógov, ale aj iných zanietených ľudí. Pani učiteľky Ildika, Gabika, tety Monika, Andrea, Tonka a všetky deti sa svojej úlohy chopili zodpovedne a ako to vidieť aj na fotozáberoch, aj dosť presvedčivo. Konečne mohli robiť to, čo sa po iné dni nepatrí... Viac + foto ...

História včelárstva a jeho súčasnosť v Rožňavskom Bystrom

Ondrej Leng Už naši predkovia na Gemeri poznali význam včiel pri zvyšovaní úrody ovocia a poľnohospodárskych kultúr. Okrem tohto poslania majú včely a včelstvá aj priamy úžitok vo forme včelích produktov, ktorými sú med, vosk, materská kašička, včelí jed, peľ a propolis. V roku 1934 bol založený, resp. obnovený „Včelársky spolok“ pre Rožňavu a okolie. Rožňava bola už v dávnej minulosti ... Viac

Od Fila spred pol tisícročia po dnešných Tomkovcov

Neraz som si dal otázku, ako je to s priezviskami v našej obci Rožňavské Bystré. Už ako malý chlapec som rozmýšľal o tom, ako vlastne vznikali mená, či to niekým bolo raz a navždy dané, alebo to súviselo s niečím iným? Prečo sa niektoré vyskytujú častejšie, prečo nás s rovnakým menom bolo viacej, aj keď sme neboli rodina, prečo niektorí ani nemuseli mať k priezvisku prezývku (ako napríklad my "do Sklepe", alebo ako Ondrej Tomko - Majärík, lebo Tomkovcov bolo v dedine neúrekom, či Ondrej... Viac + komentár

Dominike Ďurskej priniesol Gaštanček striebornú medailu

Vranov n/Topľou - S potešením nielen pre Bystrančanov prinášam správu, ktorá hovorí, že v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove sa 10. júna 2007 zišlo 12 finalistiek jubilejného 10. ročníka súťaže detských spevákov populárnej piesne Gaštanček 2007. Porota nakoniec rozhodla, že absolútnou víťazkou sa stala Alena Korekáčová z Vranova pred Dominikou Ďurskou z Rožňavského Bystrého a treťou Annou Šimkovou zo Sečoviec. Viac

Pozorné Školské očko sleduje dianie nielen spolužiakov

Ani by som nepovedal, že Základná škola v Rožňavskom Bystrom už siedmy rok vydáva svoj nezávislý školský časopis, ktorému dali názov Školské očko. Musel som sa to dozvedieť z košického vysielania Slovenského rozhlasu, keď vlani zavítali do tejto gemerskej obci redaktori, aby sa dozvedeli niečo zaujímavého o škole i o jej žiakoch. Redaktorov časopisu tvoria žiačky školy: Mirka Macková, Marianka Gallová, Dominika Molnárová, Evka Dovcová a Dominika Ďurská. Pán učiteľ Juraj Lörinčík, ako zodpovedný redaktor, sa tentoraz podujal, aby sa o časopise prostredníctvom tejto webovej stránky dozvedeli aj ostatní jej návštevníci. Posúďte, čo sa na stránkach Školského očka z pera žiakov spomínanej školy objavilo v tohtoročnom májovom čísle. Viac

Nábožný život, ale i bosoráctvo (9)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Deviatu časť spomienok "Nábožný život, ale i bosoráctvo" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Slniečko Star a Slniečko Dance
v Dobšinej

Dobšiná - Po úspešnom prvom a druhom ročníku Slniečko Star sa Centru voľného času detí a mládeže v Dobšinej podarilo usporiadať 20. 4. 2007 v priestoroch kultúrneho domu už tretí ročník tejto úspešnej súťaže v speve slovenskej populárnej piesne. Zapojilo sa do nej 10 výborných spevákov z nášho regiónu, ktorí zožali úspechy už v nejednej súťaži. Tohtoročné Slniečko Star bolo obohatené o nultý ročník Slniečko Dance, v ktorom súťažili 4 tanečné páry v spoločenských a latinsko-amerických tancoch. Viac

Výstup na Zeme už tradíciou

Foto: M. Tomko

Turistický výstup na Zeme z Rožňavského Bystrého už nadobúda v tejto obci peknú tradíciu. Ako mi napísal Ing. Milan Tomko, tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. apríla, sa mimoriadne vydarilo. Svedčia o tom aj priložené fotografie vyhotovené na tomto podujatí za krásneho jarného počasia. Zorganizovali ho členovia miestneho poľovníckeho združenia spolu s Obecným úradom. Viac

Zomrel Ondrej Tomko u Jankové

Rožňavské Bystré - (od Silvii Lengovej) - Vo štvrtok 8.3.2007 o 6.05 hodine si pán Boh povolal spomedzi živých pána Ondreja Tomka u Jankové vo veku nedožitých 64 rokov. Bol to človek, ktorého som si vážila a mala rada. Náhlym odchodom však spôsobil najväčší žiaľ svojim štyrom vnučkám Miške, Simonke, Raduške, Sašenke, manželke Lýdii, synom Mirovi a Ondrejovi, obidvom nevestám Ľubkám, bratovi Tiborovi, ďalšej rodine a všetkým nám ostatným. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 10.3.2007 o 14-ej hodine v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom. Pochovaný je na bystränskom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji!

Z archívov starých fotografií

Z archívov starých fotografií V osobných archivoch každej rodiny sa objavujú z času na čas už ožltnuté fotografie, ktoré pripomínajú súčasníkom dávno minulé časy. Mnohí sa ani nepamätajú, koho im vlastne pripomínajú. Jednou z takých fotografií, ktoré som získal z Rožňavského Bystrého je i práve uverejnená fotografia, ktorá zvečnila udalosť krátko po sobáši v bystränskom evanjelickom kostole (asi pred 70 rokmi?). Ak niekoho na fotografii poznáte, alebo viewte kedy sa udalosť stala, prosím vás, napíšte mi o tom na moju emailovu adresu: ondob@post.sk. Viac tu!"

Pozdravujem Vás z Oravy, z Tvrdošína

Volám sa Dušan Šoltés (syn Heleny, rod. Molnárovej) a už niekoľko mesiacov sledujem stránku, ktorá aj mne približuje moju rodnú obec. Už dávno som Vám chcel napísať a poďakovať za túto stránku, no vždy som na to zabudol, alebo sa mi už neskoro večer nechcelo. Aj teraz je už neskoro, ale my učitelia máme teraz jarné prázdniny (dovolenku), a tak sedím doma pri internete a študujem celý svet. Spomenul som si aj na moju obľúbenú stránku, a tak som klikol. Viac

Ples rodákov prekonával očakávania

Rožňavské Bystré – Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom vás srdečne pozýva na PLES RODÁKOV. Ples sa uskutoční dňa 3. februára 2007 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19.30 hodine. O dobrú náladu a všetko, čo k nej patrí sa postarajú usporiadatelia a hudobná skupina FORTUNA z Bratislavy. Tak znela pozvánka, ktorú koncom januára t.r. rozposielali organizátori na všetky strany svojim rodákom i obyvateľom tejto gemerskej obce. Viac

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO V ROKU 2006

Do Kroniky Rožňavského Bystrého v roku 2006 zapísali aj tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 5: Antónia PETRENKOVÁ, Alexandra MOLČÍKOVÁ, Marcel FERKO, Radoslav BODNÁR, Zuzana DOVCOVÁ. Počet zosnulých - 8: Ján TOMKO - Majärík, Ondrej DORKIN, Ondrej VESTER, Mária POLYAKOVÁ, Štefan KURU, Gejza GALATA, Mária ĎURSKÁ, Peter BELÁK a náš rodák žijúci v Rožňave Marian PADLÁK. Počet sobášov - 2: Martin SIMON - Miroslava HRIVNÁKOVÁ, Miloš ČAPO - Lenka LIBOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 95 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 85 rokov, narodený v roku 1922. Počet obyvateľov k 31.12.2006 je 610. 29.1.2006 - I.Š.

Zo spomienok PhDr. Ladislava Tomka na minulé roky (7)

Ladislav Tomko - fotografia z tabla v roku 1947 "Prežil som päť rôznych režimov, ktoré boli veľmi rozdielne a prinášali veľké zmeny nielen pre spoločnosť, ale i pre rodiny ba i jednotlivcov." Tak začína úvod knižôčky spomienok na minulé časy, ktorej autorom je 79-ročný rodák z Rožňavského Bystrého PhDr. Ladislav Tomko a nazval ju NEOSTAŤ STÁŤ. Dohodli sme sa, že na tejto stránke uvereníme niektoré zaujímavé časti jeho publikácie s týždňovými odstupmi. Siedmu časť spomienok "Vzťah k prírode" vám predkladám práve teraz ... Celý článok"

Pozoruhodná publikácia nášho rodáka

K rodákom z Rožňavského Bystrého sa stále hlási Dr. Ondrej Dányi, CSc.. Narodil sa v roku 1930 v baníckej rodine. V roku 1945 odišiel do Baťovej školy práce vo Svite, kde pracoval ako laborant, neskoršie ako technológ v chemickej prevádzke. Od roku 1954 pracoval v štátnych službách a posledných 25 rokov v SAV ako vedecký pracovník, kde dosiahol vedeckú hodnosť kandidát filozofických vied. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce publikoval v 5 knižných monografiách, v desiatkach vedeckých štúdií... Celý článok

Slávik Slovenska 2006 - ďalší úspech Evičky Dovcovej

Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého Košice - Evička Dovcová z Rožňavského Bystrého žne ďalšie úspechy. Šiesteho júna 2006 zneli v divadelnej sále Centra voľného času Domino v Košiciach slovenské ľudové piesne. Spievali ich súťažiaci na krajskom kole súťaže žiakov základných škôl v speve slovenskej ľudovej piesne "Slávik Slovenska 2006". V I. kategórii - žiaci prvých až tretích roč. ZŠ bolo toto poradie: 1.miesto Dorotka Tóthová ZŠ Janigova, Košice, 2 miesto. Laura Kriváková ZŠ Bruselská, Košice, 3.miesto Soňa Vojteková ZŠ Margecany , okres Gelnica. V II. kategórii - žiaci štvrtých až šiestych roč. ZŠ, resp. prvých a druhých roč. osemročných gymnázií obsadili tri prvé miesta takto: 1.miesto Janette Smiková ZUŠ Spišská Nová Ves, 2.miesto Eva Dovcová ZŠ Rožňavské Bystré, okres Rožňava, 3.miesto Alena Dzvoníková ZŠ Margecany, okres Gelnica.

Bystränské nárečie vo francúzskom filme

V dňoch 16. – 22. marca 2006 prebiehal v bratislavskom kine Tatra medzinárodný festival frankofónneho filmu. Počas týchto dní návštevníkom festivalu premietli 15 francúzskych filmov. Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v histórii v slovenských titulkoch bolo použité aj gemerské nárečie z Rožňavského Bystrého. Marcel Gajdoš, ktorý je autorom prekladu textov, do spomínaného nárečia nenápadne preložil texty postavy francúzskym nárečím hovoriaceho vojaka Ponchela vo filme Veselé Vianoce. (Joyeux Noël) Film bol navrhnutý tohto roku na Cenu Oscara a na Slovensku mal 19. marca 2006 v kine Tatra premiéru. Režisér filmu Christian Carion v ňom filmovým divákom priblížil skutočnú udalosť zo zákopov prvej svetovej vojny, ktorá vtiahla do bratovražedného boja milióny mužov. Zasnežené Vianoce v roku 1914 tak zastihli v zákopoch bojom unavených vojakov, ktorí nečakajú žiadne štedré darčeky. Predsa sa však v podvečer Vianoc stane niečo zvláštne, čo navždy poznamená osudy štyroch hlavných hrdinov: škótskeho pastora, francúzskeho poručíka, nemeckého operného speváka a jeho partnerku – hviezdnu dánsku sopranistku. Film sa skutočne oplatí vidieť.

Kto si na stretnutie spomína?

Na Českej ulici v Bratislave sa začiatkom apríla roku 1959 zastavil pred Jedenásťročnou strednou školou hlúčik budúcich maturantov. Domáci študenti privítali medzi sebou rovesníkov z Jedenásťročnej strednej školy v Rožňave, ktorí so svojimi profesormi prišli do Bratislavy na výstavu usporiadanú pri príležitosti vypustenia umelej družice so psom Lajkou. Rožňavčania vtedy našli ubytovanie v rodinách študentov tejto školy. Spomína si niekto z vtedajších maturantov na túto udalosť? Ozvite sa mi.

Haviar dovŕšil dvadsať rokov

Rožňava - V polovici novembra 2005 oslávili členovia folklórneho súboru Haviar z Rožňavy a s nimi aj ich blízka kultúrna obec 20. výročie založenia súboru. Mgr. Štefan Lipták pri tejto príležitosti o súbore napísal: Všetko sa to začalo na jeseň roku 1985, keď sa do Rožňavy po účinkovaní v SĽUKu vrátil Štefan Fabo. K nemu sa pridali Ján Lipták a Igor Adler a prví tanečníci súboru. Súbor dlhé roky pracoval pri Baníckom učilišti v Rožňave, ktoré sa stalo jeho prvým zriaďovateľom. Neskôr sa k nemu pridáva aj mesto a tunajšia Rožňavská vojenská posádka. Celý článok

Do divadla príde Pavol Dobšinský

Bratislava - Od úmrtia najvýznamnejšieho slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského 22. októbra t.r. uplynulo 120 rokov. Na toto výročie si spomenuli nielen jeho rodáci a krajania, ale aj jeho najvernejší čitatelia – deti. Im sa chce odvďačiť Bratislavské bábkové divadlo, ktoré v dňoch 9. – 12. novembra usporiada celoštátny festival bábkových divadiel pod názvom Rozprávky Pavla Dobšinského. Na festivale sa predstavia bábkové divadlá z Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nitry a Bratislavy. Diváci uvidia adaptácie známych slovenských rozprávok z Dobšinského zbierok: Zlatá priadka, Dlhý nos, Trojruža, Tri grošíky, Braček Jelenček, Najväčšie cigánstvo a Soľ nad zlato. Na deti čakajú aj súťaže o hodnotné ceny (Podľa Bratislavských novín).

150 rokov od vyčíňania cholery

Rožňavské Bystré - V novembrových dňoch roku 2005 si pripomíname 150 rokov od nebezpečného vyčíňania cholery a červienky (brušný týfus) aj v Bystrom, ako sa Rožňavské Bystré v tom čase nazývalo. Pavol Dobšinský, ako evanjelický farár, do cirkevnej kroniky zaznamenal, že v roku 1855 tejto infekčnej chorobe za obeť padlo až 27 ľudí a spolu s tými, ktorí zomreli aj na iné choroby, neutešený údaj o zomrelých dosiahol 64. (Po iné roky v obci sotva 20 ľudí pochovali.) (Celý článok)

Z KRONIKY ROŽŇAVSKÉHO BYSTRÉHO

V roku 2005 kronikár Rožňavského Bystrého zapísal tieto dôležité údaje: Počet narodených detí - 7: Lukáš UJHÁZI, Jakub ERTL, Róbert GAJDOŠ, Dávid ŠOLTÉS, Laura UHRINOVÁ, Jasmína DANKOVÁ, Peter HAJDU. Počet zosnulých - 5: Margita BUVALOVÁ, Zuzana KVAČANOVÁ, Ján GALLO, Ondrej BABIČ, Mária DORKINOVÁ. Počet sobášov - 3: Peter ĎURSKÝ - Viera MOLNÁROVÁ, Marian UHRIN - Miroslava MACKOVÁ, Marek KRAJEC - Ladislava PAVÚKOVÁ. Najstaršou občiankou obce je Žófia ILAŠENKOVÁ - 94 rokov, narodená v roku 1912, najstarším občanom je Ondrej GALLO - 84 rokov, narodený v roku 1922.


Pohľad na Rožňavské Bystré z Plešivskej planiny

Takýto je pohľad na moju rodnú obec Rožňavské Bystré zo severného okraja Plešivskej planiny. Pre mňa nakrajší zo všetkých pohľadov. Záber je z digitálneho fotoaparátu Mariána Uhrina, zanieteného to miestneho turistu. Ak sa chcete dozvedieť o obci viac, skúste kliknúť na MOJE RODISKO. Zväčšiť obrázok!

Kto bol v dome hlavou rodiny?

Starí gazdovia, susedia z Rožňavského Bystrého sa schádzali aj na kus reči

Mená obyvateľov obce Rožňavské Bystré sa menia podľa toho, ako pribúdajú, alebo ubúdajú ich nositelia. Z cirkevnej kroniky som sa dozvedel napríklad aj to, kto v roku 1942 prispel nejakou sumou na cirkevné účely. Z jej zoznamu mi vyšli mená hláv vtedajších domácností v takom poradí, ako boli zaznamenané v spomínanej kronike: Viac ...


Intímné Slovensko odhalené aj prostredníctvom Bystrého

Na Dňoch francúzskej kultúry v Košiciach sa v polovici marca roku 2004 perokresbami a akvarelmi predstavil aj známy francúzsky umelec Jacques Pasquier. Spomínam ho aj preto, že svoje námety z Košíc a okolia pre spomínané podujatie našiel aj v Rožňavskom Bystrom (na obrázku). Celý článok

LAŠÁK MEDZI BYSTRÄNMI ...

Janko Lašák v Rožňavskom Bystrom

Na konci školského roka - 13.6.2003 - zavítal medzi žiakov základnej školy v Rožňavskom Bystrom bronzový hokejista z majstrovstiev sveta 2003, reprezentačný brankár Slovenska Ján Lašák. Privítalo ho nielen vedenie školy, ale i starosta obce, jeho bývalý učiteľ zo Zvolena Juraj Lörinčík a domáci hokejoví fanúšikovia. Na pamiatku sa vyfotografoval s nimi a venoval im svoj autogram. Gemerský denník pri tejto príležitosti uverejnil rozhovor s týmto skvelým športovcom. Foto: Marcel Ďurský. Viac ...


Bola našou milou spoločníčkou

Naša Lijka - fenka boxera - tíško dodýchala dňa 10. februára 2005. Bola našou skvelou spoločníčkou a neodmysliteľným členom takmer desať rokov. Mali sme ju všetci veľmi radi a ona nás. Po vážnej operácii, ktorú podstúpila 10. decembra 2004, sa rýchlo zotavila a spolu sme si mysleli, že to najhoršie má už za sebou. Napriek našej zvýšenej starostlivosti i lekárov z veterinárnej polikliniky Bennett v Bratislave o jej zdravie, zákerná choroba jej však nedovolila dlhšie pobudnúť medzi nami a naďalej rozdávať radosť i tešiť sa zo života. Teraz nám je veľmi smutno bez nej. Dúfame len, že vo svojom svete zvieratiek rozdáva potešenie i radosť ostatným svojim kamarátom tak, ako to robila na tomto svete nám i svojmu okoliu.

Festival piesne Viňa del Mar 2005

Od Márii z Chile 22.2.2005 - Tohoročný (2005)Festival piesne v Chilskom meste Vina del Mar, v poradí 46-ty, sa konal v tomto priťažlivom turistickom “mravenisku” od 16. do 21.februára za účasti mnohých domácich i zahraničných spevákov z latinskoamerickeho kontinentu, Mexica, USA i Španielska. Viac...

Z cestovania po Amerike

02. 10. 2003 9:42- Srdečný pozdrav z púte po americkej krajine zasiela trojica dobrodruhov v zložení: Marta, Katarína a taliansky sprievodca Alberto. Nachádzame sa v púšti blízko Las Vegas. Viac...

Klikni
Začiatkom roka sa objavujú v obálkach pozdravy s fotografiami, ktoré adresujú svojim najbližším, kamarátom, alebo spolužiakom, budúci absolventi stredných škôl, alebo stredných odborných učilíšt. Taký som dostal aj ja od neterinej dcéry Ľubky zo Slanca, ktorá tohto roku končí štúdium na SOU - P v Košiciach - Barci. Veľa šťastia, Ľubka!

Klikni
SLOVENSKO - ARGENTÍNA Davis cupové stretnutie o postup do finále tejto svetovej súťaže v dňoch 23. 9. - 25.9.2005 v Bratislave. Na zábere časť oddychujúcich fanúšikov Argentíny na nádvorí tenisového centra. To už tušili, že prvý zápas Beck - Coria vyhrá náš hráč hladko 3:0. Nálada im stúpla v druhom zápase, ktorý patril zase ich Nadalbandianovi. S Hrbatým vyhral na sety 1:3 a stav stretnutia po prvom dni bol nerozhodný 1:1.
Tento pravý slovenský tenisový fanúšik sa prostredníctvom argentínskej televízie práve dostáva na obrazovky športových divákov do celého sveta. Jeho radosť vypukla najmä po víťazstve nášho páru vo štvorhre Beck/Martinák nad doteraz neporazenými Naldanbian/Puerta 3:0. Po druhom dni prekvapivo viedlo Slovensko nad Argentínou 2:1. Ďalší vynikajúci úspech zapísal aj Hrbatý vo dvojhre s Coriom v nedeľu, keď ambíciozného Argentíčana porazil na sety 3:0. Po tejto dvojhre vyhrávalo Slovensko 3:1 a bolo jasné, že sa tak dostalo po prvýkrát v histórii do finále tejto mužskej svetovej tesisovej súťaže. Posledný zápas Kučera - Puerta za stavu 1:1 na sety a 2:1 v treťom sete hostia skrečovali a uzavreli tak stav stretnutia SLOVENSKO - ARGENTÍNA 4:1. V decembri t.r. sa stretneme s Chorvátskom znovu v Bratislave. VYNIKAJÚCE!!

ZAUJÍMAVOSTI OKOLIA


Kaštieľ v Betliari

Hrad Krásna Hôrka

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Štítnik - gotický kostol

Revúca - prvé slovenské gymnázium