Starostlivosť gazdov a gazdiniek o dvory a predzáhradky sa opláca

V čase od 12.7. do 17.7.2007 prebiehala súťaž "Za krajšie Rožňavské Bystré". Táto súťaž bola zameraná na estetickú úpravu predzáhradiek a dvorov všetkých domov v tejto obci. Jednotlivé, vopred zadané parametre súťaže, po dôkladnej obhliadke, hodnotili piati členovia kultúrno-sociálnej komisie prideľovaním bodov v rozmedzí 0-10 podľa svojho vlastného uváženia, vkusu a svedomia. Dobrovoľne zo súťaže odstúpili všetci členovia kultúrno-sociálnej komisie, aj keď výsledky neustálej starostlivosti gazdov a gazdiniek o ich dvory a predzáhradky sú hodné veľkého uznania.

Cieľom súťaže nebolo vyzdvihnutie nedostatkov, ale naopak, pochvala a odmenenie tých občanov, ktorí sa o svoje najbližšie prostredie vzorne starajú. Je nám ľúto, že si nemôžeme dovoliť finančne odmeniť všetkých takýchto občanov. Minimálne 20 - 30 domácností v každej kategórii by si takúto finančnú odmenu zaslúžilo. Nech im je však zadosťučinením pochvala verejná, ktorú na budúci rok môže doplniť aj finančné prilepšenie. Chceme sa poďakovať všetkým občanom, ktorí s pochopením prijali "nazeranie" komisie na ich súkromné pozemky a majetok.

Zároveň chceme všetkých občanov oboznámiť s dodatočným rozhodnutím OZ v Rožňavskom Bystrom, ktoré vzhľadom na opakujúce sa prvé dve miesta v oboch kategóriách doporučilo komisii nechať len jednu výslednú sumu odmeny z oboch kategórií a tým zároveň rozšíriť počet odmenených.

Výsledky v kategórii najkrajšia predzáhradka:
V tejto kategórii sme hodnotili stav plotov (nátery plotov a celkovú údržbu plotov), kosbu trávnika, kvetinovú výzdobu a vlastnú fotodokumentáciu (odfotený kvet alebo strom, ktorý v tom období ešte nekvitol, alebo už odkvitol). 1. miesto: Jozef Sarvaš, č.d. 237, 136 bodov, 2. Ing. Peter Ujházy, č.d. 2, 100 b., 3. Miloš Lešták, č.d. 239, 99 b., 4. Ondrej Babič, č.d. 23, 90 b., 5. Ľubomír Krempaský, č.d. 158, 89 b., 6. Mgr. Ján Dávid, č.d. 25 a Ondrej Babič, č.d. 149 po 87 bodov.

Na ďalších miestach sa umiestnili: 7. Žófia Kissová, č.d. 117 a Ladislav Padlák č.d. 182, 8. Miloš Simon, č.d. 52 a Ľubomír Kartal, č.d. 173, 9. Ján Tomko, č.d. 221, 10. Karol Petrenko č.d. 242, 11. Ján Tomko, č.d. 185, 12. Ján. Ujházy č.d. 91, 13. Slavomír Tomko, č.d. 230, 14. Dušan Šoltés, č.d. 159 a Ondrej Gonos č.d. 211, 15. Miroslav Bakoš, č.d. 231 a Štefan Kollárik, č.d. 60.

Výsledky v kategórii najkrajší dvor:
V tejto kategórii sme hodnotili poriadok na dvore, kosbu trávnika, kvetinovú výzdobu a okrasné stromy, vlastnú fotodokumentáciu (odfotený kvet alebo strom, ktorý v tom období ešte nekvitol, alebo už odkvitol) a prispôsobenie výbavy dvora obyvateľom domu (pieskovisko pre deti, šmýkačka, hojdačky, lavičky, besiedky). 1. miesto: Jozef Sarvaš, č.d. 237, 136 bodov, 2. Peter Ujházy, č.d. 2, 100 b., 3. Miloš Lešták, č.d. 239, 99 b., 4. Ondrej Babič č.d. 23, 90 b., 5. Ľ. Krempaský, č.d. 158, 89 b, 6. Mgr. Ján Dávid, č.d. 25, a Ondrej Babič, č.d. 149 po 87 bodov.

Ďalšie poradie: 7. Ž. Kissová, č.d. 117, 66 b., 8. M. Simon, č.d. 52 a Ľ. Kartal, č.d. 173 po 85 b., 9. J. Tomko, č.d. 221, 84 b., 10. K. Petrenko, č.d. 242, 83 b., 11. J. Tomko, č.d. 185, 82 b., 12. J. Ujházy, č.d. 91, 81 b., 13. S. Tomko, č.d. 230, 80 b., 14. D. Šoltés, č.d. 159 a O. Gonos, č.d. 211 po 79 b., 15. M. Bakoš č.d. 231 a Š. Kollárik po 78 bodov.

Prví šiesti v každej kategórii obdržali peňažné odmeny v sume od 500.- do 1 500 .- Sk.
Všetkým umiestneným občanom srdečne blahoželáme!

Kultúrno - sociálna komisia
pri OZ v Rožňavskom Bystrom

Fotografie domu Jozefa Sarvaša, ktorý obsadil v súťaži 1. miesto:

Fotografie domu Petra Ujházyho, ktorý obsadil v súťaži 2. miesto: