Aj keď čižmičky v oknách nemal nik, Mikuláš si svoju úlohu splnil

„...a na noc dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom bývala táto rodina. Toto zopakoval aj ďalšiu noc a majiteľ domu bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na neznámeho počkal a keď dával mešec na okno spoznal ho a poďakoval sa mu, no Mikuláš mu povedal, aby toto tajomstvo o ňom neprezradil.“ Toľko o človeku, ktorý žil veľmi dávno, ale jeho dobré skutky si pripomíname dodnes. Aj v Rožňavskom Bystrom sa predvečer sviatku Svätého Mikuláša oslavoval tradične – nosením darčekov všetkým deťom do 10 rokov. Mikuláš s pomocou čertov a anjelov rozdal balíčky so sladkosťami 65 deťom. Všetky deti, ktoré boli doma sa tešili, len tie menšie sa ho aj trošku báli. A tie detičky, ktoré doma Mikuláš nenašiel, si našli balíčky pri dverách. Čižmičky v oknách nemal nik, lebo by mu do nich napršalo. Aj Mikuláš s pomocníkmi bol celý premoknutý. Jemu to však vôbec nevadilo, on si túto úlohu plnil zodpovedne a z lásky ku všetkým deťom. A už sa tešíme na Mikuláša opäť o rok! Aj touto cestou chcem v mene všetkých detí a rodičov poďakovať Mikulášovi a jeho štyrom pomocníkom!
6.12.2008, Text a foto:Bc. Silvia Lengová