Zo spomienok PhDr. Ladislava Tomka, rodáka z Rožňavského Bystrého, na minulé roky

NEOSTAŤ STÁŤ

NÁBOŽNÝ ŽIVOT, ALE I VIERA V BOSORÁCTVO (9)

V našej dedine podobne, ako vo viacerých obciach východnej časti Gemera boli takmer všetci evanjelici podľa Augsburského vyznania. Katolíci boli len tí, ktorí sa priženili, alebo prišli z rôznych iných príčin.

Modliť sme sa začali a tiež aj chodili do kostola už ako troj-štvorroční. Do kostola sa chodilo len v nedeľu, prípadne cez sviatky. Len v advente sa chodilo denne pred večerom. Okrem toho sme chodili i na náboženstvo dvakrát týždenne a v trinástom - štrnástom roku sme chodili i na konfirmáciu. Po konfirmácii sme už mohli chodiť na zábavy a mohli sme byť na nich až do konca.

Dosť okato sa už vtedy prejavovala dvojtvárnosť. Boli ľudia, ktorí sa modlili každé ráno i večer a samozrejme i pri bohoslužbách, ale zato porušovali desať božích prikázaní. Kde mohli, tak si privlastnili i to, čo im nepatrí a prikázania porušovali i v ďalších bodoch. Kradlo sa najmú v polovici päťdesiatych rokoch, keď boli menšinové družstvá. Vtedy sa neraz stalo, že to, čo cez deň vysušili, v noci si rozkradli. Družstvo skrachovalo a až 1.1. 1959 vzniklo jednotné roľnícke družstvo, ktoré síce v prvých rokoch hospodárilo zle, avšak potom v 70. a 80. rokoch sa rozbehlo veľmi dobre. Prevrat v novembri r. 1989 znamenal preňho veľký úder, z ktorého sa nevie doteraz spamätať. Je to podobne aj na celom Slovensku.

Za zmienku však stojí to, že i keď ľudia u nás verili v Boha a najmä ženy boli nábožensky založené, veľmi boli rozšírené aj povery. Napríklad boli obdobia, keď sa nemohlo prať, priasť, alebo chodiť na návštevy. Ženy napríklad nemohli chodiť na návštevy v pondelok do obeda. Ak vzniklo niečo neodkladné, tak sa to mohlo riešiť len na dvore, bez ohľadu na počasie. Na Štedrý deň až do vyjdenia mesiačika či hviezdičiek sa malo pôstiť. V dobe, keď sa chodilo na spoveď, a to na prvý a druhý deň vianočný alebo na Veľkú noc či na Turíce, sa mohlo jesť až po príchode z kostola. Boli však aj vtedy jednotlivci, ktorí to nedodržali, držiac sa zásady, že nie je zlé to, čo ide do úst, ale to čo ide z nich.

Horšie, že sa verilo v bosoráctvo. Obviňovali z neho najmä niektoré ženy. Verilo sa i to, že je nešťastím, ak cestu človeka prekríži žena s prázdnym vedrom. To sa veľmi rešpektovalo. Je ale zaujímavé, že v Genči (teraz Honce) vzdialenom len dva kilometre to platilo opačne, čiže tam sa nemala prekrížiť cesta s plným vedrom vody. Ako to dodržiavali ženy ktoré sa tam vydali, to veru ani dodnes neviem. Teraz to síce akosi zaniklo aj z toho dôvodu, že mnohé ženy, čo v tieto poverili verili už nežijú, ale tiež aj preto, že sa už nechodí po vodu do spoločnej studne. Vodovod majú zavedený zo svojej studne do domu, prípadne berú vodu zo skupinového vodovodu.

V tejto súvislosti si spomínam na príhodu z detstva, keď som bol v decembri 1937 operovaný na slepé črevo. Na našej izbe ležal jeden pastier dobytka od Jelšavy, myslím, že sa volal Hutník. Pretože sme veľmi dobre vychádzali, zastavil sa v zimných mesiacoch u nás cestou z Rožňavy. Samozrejme mu naši ponúkli, aby prenocoval u nás. Po večeri pri rozhovore sa mu naši priznali, ba aj videl, že matka priniesla málo podojeného mlieka od kravy. Videlo sa mu to podozrivé a povedal, že to mlieko niekto pobosoroval, a že sa dotyčný človek prizná. Vyžiadal si od matky kosák a čerstvo podojené mlieko začal prelievať zo žochtára cez kosák do väčšej nádoby. Priznám sa, že i keď som ako deväťročný chlapec veril v bosoráctvo, tak sa mi to celé nezdalo. Skôr než ukončil pomalé prelievanie mlieka, otvorili sa dvere a zjavil sa sused, ktorý býval neďaleko nás. Pastier povedal: "Tu je bosorák!" Od toho dňa naša krava i tá druhá po otelení dávali mlieko v primeranom množstve. Od tej doby nás potom dotyčný sused navštevoval nielen sám, ale i s manželkou a dcérou a vzájomne sme si vypomáhali pri poľnohospodárskych prácach.

Nuž, také bolo moje osobné stretnutie "s bosoráctvom". Uisťujem vás, že uvedenú príhodu som si nevymyslel!

  • Prvá časť spomienok TU

  • Druhá časť spomienok TU

  • Tretia časť spomienok TU

  • Štvrtá časť spomienok TU

  • Piatia časť spomienok TU

  • Šiesta časť spomienok TU

  • Siedma časť spomienok TU

  • Ôsma časť spomienok TU