RON č.4_2007 RON č.5_2007
Dedinská folklórna skupina "Veršinok" dôstojne reprezentuje svoju obec
Rok na Gemeri

Slavošovce - Dňa 9. decembra 2006 sa v Slavošovciach realizoval 12. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera a Malohontu - Rok na Gemeri. Je už tradíciou, že do Slavošoviec sa každý rok vracajú milovníci gemerského folklóru. Nebolo to inak ani v sobotu, kedy aj náš Veršinok zavítal do Slavošoviec s novým scénickým pásmom pod názvom "Kot sä kozi rozihrali". Pásmo bolo spracované na spôsob komického ľudového divadla, vďaka využitiu dvojzmyselnosti slov. Vykreslilo situáciu pri vyháňaní kôz na dedinu, kde miestny pastier (cigánik) sa viac zaujímal o bohatú gazdinú ako o kozičky, ktoré mal vyhnať na pašu. Keďže si svoje povinnosti nesplnil tak, ako si to gazdiné priali, oldomášom sa posilnili sami.
Vystúpenie Veršinku sa uskutočnilo hneď ako prvé. Zaujalo všetkých prítomných, rozosmialo, pobavilo, potešilo.
-sb-Jediné folklórne pásmo
Veršinok sa zúčastnil na Folklórnom večere v Brdárke


Brdárka - Folklórny večer spojený s oslavami obce v Brdárke sa neobišiel bez nášho Veršinku. Obec Brdárka oslavovala 12. augusta 450. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Súčasne s oslavami sa uskutočnil 12. ročník známeho podujatia "Folklórny večer v Brdárke".
DFS Veršinok má už svoje meno i miesto v celom okrese a na všetkých tradičných folklórnych podujatiach. Vystúpenie našej folklórnej skupiny sa realizovalo ako folklórne pásmo pod názvom "Na gazdovskom dvore". Veršinok zaujal divákov svojou originalitou, myšlienkou, ukážkou zo života obce Rakovnica.
Na podujatí sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Ondrej Lorko. "Na oslavy v Brdárke som prišiel na pozvanie starostu obce. Okrem toho svojou účasťou som sa snažil podporiť našu folklórnu skupinu Veršinok" - povedal nám starosta obce. - "Môžem povedať, že vystúpenie Veršinku bolo zaujímavé, pestré a divákov zaujalo. Čo ma veľmi potešilo počas celého vystúpenia som im držal palce. Naše kroje sú veľmi pekné. Piesne i samotný námet sú originálne. Máme byť na čo hrdí", - dodal starosta. "Veršinku a jeho členkám patrí poďakovanie. Okrem kultúrneho zážitku je to aj dôstojná a chvályhodná reprezentácia obce Rakovnica", - uviedol starosta na záver nášho rozhovoru.
Folklórny večer v Brdárke sa uskutočnil i za účasti našej folklórnej skupiny Veršinok. Ako jediná DFS vystúpila s folklórnym pásmom čo osviežilo pestrý hudobný program, spevy, spevácke skupiny, ľudové hudby, ktoré sa prezentovali v Brdárke.
-sb-Reprezentácia obce na dôstojnej úrovni
Veršinok svojim vystúpením oslovil účastníkov festivalu

Rejdová, august 2006 - Gemerský folklórny festival a jeho 33. ročník v mesiaci auguste sa stal miestnom prezentácie nášho Veršinku. Po otvorení festivalu Veršinok vystúpil v scénickom programe folklórnych súborov, skupín a sólistov z Gemera, ktorý sa niesol pod názvom "Vôňa Gemera".
Vystúpenie Veršinku bolo zamerané na rakovnické svadobné piesne. Naša folklórna skupina sa predstavila výberom svadobných piesní, ktoré sa voľakedy spievali v našej obci. Boli to v základe málo známe svadobné piesne. Náš súbor ich tak zachoval ako pamiatku na kus vlastnej histórie.
Účastníkom festivalu bol aj náš starosta obce. "Naša DFS dôstojne reprezentovala obec Rakovnicu. Veršinok ukázal kus našej speváckej histórie, naše piesne. Zároveň potvrdil, že i malý súbor dokáže zaujať a spestriť program originalitou, autenticitou, dynamikou. Väčšina súborov mala pomerne dlhé vystúpenia čo trocha aj unavovalo. Jedinečná prezentácia Veršinku oživila pozornosť a záujem divákov", - konštatoval pri hodnotení Veršinku. "Osobne ďakujem všetkým našim účinkujúcim", - dodal s hrdosťou na DFS Veršinok.
-sb-

RAKOVNICA NA JAR
Cestou z Rožňavy západným smerom na Štítnik okrajom natrafíte na nie veľkú dedinu, ktorá v roku 1948 dostala meno Rakovnica. Jej história však siaha až do 14. storočia. V roku 1327 mala meno Rakunchas a po roku 1808 zase Rekeňa. Jej okolie je tiež rôznorodé. Veniec kopcov so zvyškami vyťaženej hlušiny prezrádza, že tu dlho dominovalo baníctvo. Keď sa v tejto obyčajnej obci náhodou zastavíte, dozviete sa viac. Niečo vám napovedia i fotografie, ktoré tejto jari vyhotovil Dr. Jozef Sabo.