Ďalší úspech Evky Dovcovej na krajskej súťaži Detského festivalu ľudovej hudby

Eva Dovcová z Rožňavského Bystrého Evka Dovcová z hornogemerskej obce Rožňavské Bystré dosiahla ďalší spevácky úspech. Ako jediná z účastníkov súťažiacich z Rožňavského okresu sa stala aj v tomto ročníku laureátkou krajskej súťažnej prehliadky Detského festivalu ľudovej hudby, ktorá sa uskutočnila pod názvom: Zahrajže mi, zahraj 26. apríla t. r. v Košiciach. Potešila nás aj cena poroty, ktorú si prevzal pán Igor Adler z Rožňavy za dlhoročný vynikajúci hudobný sprievod a podporovanie mladých talentov. Igor Adler z RožňavyKrajské osvetové stredisko totiž v spolupráci s Konzervatóriom v Košiciach pripravilo v spomínanú sobotu pre milovníkov detskej hudobnosti, bezprostrednosti, speváckeho a inštrumentačného umenia krajskú súťažnú prehliadku Detského festivalu ľudovej hudby. Víkendová sobota v koncertnej sále na Timonovej ul. 2 teda patrila ľudovým piesňam z regiónov KSK - z Abova, Gemera, Spiša a Zemplína. Do krajskej súťaže Detského hudobného folklóru postúpilo z regionálnych prehliadok v kraji 190 detí, venujúcich sa tradičnému folklóru, ktoré si zmerali svoj talent v štyroch kategóriách: spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duo, sólisti inštrumentalisti a ľudové hudby detí vo veku do 15 rokov. Súťažili sólisti speváci, inštrumentalisti a ľudové hudby a spevácke skupiny týchto detských folklórnych súborov: ABOVČEK, ABOVČAŇE, ČARNIČKA, JAHÔDKA, VIGANČEK A ŽELEZIARIK z Košíc, BEĽANČEK z Košickej Belej, ROZMARING SARJ zo Sene, ĽH pri ZUŠ a ZEMPLÍNIK z Michaloviec, ĽISTEČEK z Gelnice, LÚČKA a HAVIARIK z Rožňavy, SS pri ZUŠ v Spišskej Novej Vsi a JADLOVČEK z Margecian. Porota víťazov z tohto krajského kola nominovala do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 13.-15. júna v Rimavskej Sobote. Veľmi pozitívne hodnotila záujem, vysokú účasť a interpretačné výkony detí samotná predsedkyňa poroty Angela Vargicová. Atmosféra súťaže bola do konca súťaže veľmi priaznivá. A že sa Gemerčanom darilo, o tom hovorí aj vyhodnotenie tejto súťaže.

Výsledky:
Kategória spevácke skupiny - zlaté pásmo a titul laureát: JADLOVČEK z Margecian, zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž: VIGANČEK z Košíc, zlaté pásmo: ZEMPLÍNIK z Michaloviec a HAVIARIK z Rožňavy,
Kategória sólisti speváci a spevácke duo: zlaté pásmo a titul laureát: Evka DOVCOVÁ z Rožňavského Bystrého, zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž: Tímea BURČÍKOVÁ z Veľkých Revíšť, okres Sobrance a Kristián ONDER z Tušickej Novej Vsi, okres Michalovce, zlaté pásmo: Adam Juraj VANSAČ zo Spišskej Novej Vsi a Erika KENTOŠOVÁ z Košíc,
Kategória ľudové hudby: zlaté pásmo a titul laureát: ĽH pri ZUŠ v Michalovciach, zlaté pásmo: ABOVČEK z Košíc a ĽISTEČEK z Gelnice, strieborné pásmo: ABOVČAŇE z Košíc a LÚČKA z Rožňavy.
Kategória sólisti inštrumentalisti: zlaté pásmo a titul laureát: Ivana HARACHOVÁ z Košíc, zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž: Zuzana TOMKOVÁ z Košíc, Cena poroty: za dlhoročný vynikajúci hudobný sprievod a podporu mladým talentom: Igor ADLER z Rožňavy.

(Spracovali: O.Doboš + B. Miháliková, foto: archív KOS Košice)