Krásny mladý človek je hračkou prírody, ale krásny starý človek je umelecké dielo

Úcta k starším sa nedá ohraničiť alebo vymedziť len na jeden mesiac v roku. Odrazom toho bolo aj slávnostné posedenie dôchodcov v Rožňavskom Bystrom, ktorí napriek veku, starostiam a bolestiam neváhali a prijali naň pozvanie 21.novembra 2008. Na úvod všetkých srdečne privítali žiaci miestnej základnej školy. Nie jednej starej mame sa po líci skotúľala slzička pri počúvaní dojímavých veršov básní a citlivých tónov piesní našich školákov.
V mene Obecného zastupiteľstva a Obecného úradu v Rožňavskom Bystrom prítomných občanov privítala zastupujúca starostka pani Želmíra Gonosová. Po slávnostnom prípitku dostali všetky dámy - dôchodkyne žlté alebo oranžové hrnčeky s erbom obce a páni - dôchodcovia modré alebo zelené hrnčeky s erbom našej obce ako prejav vďaky a úcty za doterajší život.
Po výbornej večeri, ktorú pripravila pani Marika Uhrínová sa žrebovala tombola. Do zlosovania boli zaradení všetci dôchodcovia v obci. Ceny do tomboly venovali: OÚ v Rož. Bystrom, Agrospol Honce s.r.o., Free-zona s.r.o. z Rožňavy a pani Natália Černajová zo spoločnosti Wüstenrot. Výhercami sa stali prevažne neprítomní občania. Ceny im budú odovzdané aj s hrnčekmi v najbližších dňoch.
Zlatým klincom večera bolo vystúpenie folklórneho súboru Haviar z Rožňavy a ženskej speváckej skupiny Bystränky z Rožňavského Bystrého. Profesionálne výkony folkloristov a dobrá nálada v celej sále sa nedajú opísať slovami. Nech Vám atmosféru celej slávnosti venovanej našim dôchodcom aspoň sčasti priblížia fotografie.
Milí dôchodcovia! Prajeme Vám do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia, pokoja, radosti a Božieho požehnania!
24. 11. 2008

Bc. Silvia Lengová
....