Výstup na Zeme už tradíciou
Obrázky z turistického podujatia poľovníkov - 14. 4. 2007


Turistický výstup na Zeme z Rožňavského Bystrého už nadobúda v tejto obci peknú tradíciu. Ako mi napísal Ing. Milan Tomko, tohtoročné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 14. apríla, sa mimoriadne vydarilo. Svedčia o tom aj priložené fotografie vyhotovené na tomto podujatí za krásneho jarného počasia. Zorganizovali ho členovia miestneho poľovníckeho združenia spolu s Obecným úradom. Účasť, ako aj celé podujatie, bolo najlepšie pripravené za posledných 10 rokov. Museli k tomu však vynaložiť veľa síl i financií, aby prekonali rôzne ťažkosti. Všetkých však potešila účasť obyvateľov obce, keď výstupu sa oficiálne zúčastnilo 240 účastníkov, ale keďže sa mnohí neprezentovali, organizátori odhadujú, že na Zeme prišlo okolo 350 ľudí. Pripravili pre nich guláš z diviny, držky a občerstvenie vrátane slušnej tomboly. Fotografie: Ing. Milan Tomko