S rokom 2008 sa ešte pred prázdninami pri jedličke rozlúčili aj deti v škole

Chcem vám napísať zopár riadkov o úspešnom zakončení roku 2008 slávnostným posedením pri jedličke v Základnej škole v Rožňavskom Bystrom.
Tak trochu netradične, ale krásne ukončili žiaci našej školy záver roku 2008. Príhovorom pani učiteľky Mgr. Alici Simonovej, ktorá veľmi pekne opísala atmosféru nadchádzajúcich sviatkov a zaželala krásne vianočné sviatky a veľa darčekov pod vianočný stromček nielen žiakom, ale tiež učiteľom a hosťom.
Deti od prvého až po deviaty ročník sa poďakovali sebe vlastným spôsobom. Pod vedením svojich triednych učiteľov pripravili nádherný program, ktorý si môžete pozrieť aj na fotkách.
Po skončení programu Rodičovské združenie pripravilo pre deti malé občerstvenie, za ktoré sa chcem poďakovať Obecnému úradu v Rožňavskom Bystrom a súkromnému podnikateľovi pánovi Milošovi Leštákovi, ktorí prispeli hoci len malou čiastkou, ale dostatočnou na to, aby si deti pochutnali na sladkostiach a malinovke.
Prekvapením pre deti boli i balíčky od Rodičovského združenia, ktoré s láskou pripravili mamičky - pani Antónia Uhrinová, Mária Leštáková a Stanislava Lajčiaková, za čo im patrí veľká vďaka.
Aké by to boli Vianoce bez prekvapení? Už tradične si deti počas predvianočných dní robia v škole Vianočnú poštu. Bola to radosť pozerať sa na tie rozjasnené očká plné očakávaní.
O vyhodnotenie najkrajšej triedy sa postaral učiteľský zbor a vyhodnotil najkrajšie vyzdobenú triedu. Bolo to ťažké rozhodovanie, veď všetky triedy boli krásne vyzdobené, tak odmenu dostali všetci.
A ešte jedno prekvapenie. O prípravu a ochutnávku vianočných oblátok sa pričinil pán učiteľ Lorenčík, ktorý predviedol kuchárske umenie priamo v triede. Jeho oblátky boli naozaj dobré, veď ich ani nestačil piecť.
Naše speváčky Dominika Ďurská a Evka Dovcová sa rozlúčili piesňou Daj boh šťastia, ku nim sa pridali i ostatné deti.
Krásne vianočné sviatky Vám praje predsedníčka Rodičovského združenia
Mária Leštáková

Foto: Miloš Lešták, žiak 9.ročníka ZŠ v Rožňavskom Bystrom