Novoročný príhovor Želmíry Gonosovej, zastupujúcej starostky obce Rožňavské Bystré

Vážené občianky, občania!
Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň nového roka prihovorila. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok plánov a predsavzatí. Je to však aj čas obzretia i zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i to, čo sme nestihli urobiť. Život človeka je sám osebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením a smútkom, ako aj dni radostné, veselé, šťastné. A na tom dobrom treba stavať ďalej, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok.
Rok 2008 je za nami, utiekol rýchlo. Každý z nás príde s otázkou, aký bol? Na prvý pohľad prvé pocity sú také ako tie predchádzajúce, no pri individuálnom hodnotení každý z nás ho prežíval svojsky, osobitne, jednému priniesol radosť, inému smútok, bolesť. Tak je to aj s robotou. V týchto chvíľach privítame aktivitu aj zo strany vás, občanov, a uisťujem vás všetkých, že dvere nášho Obecného úradu sú otvorené a všetky vaše dobré nápady a rady budú predmetom nášho rokovania a v rámci finančných možností aj zrealizované, lebo som pevne presvedčená, že takáto spolupráca donesie aj ovocie a posunie našu obec opäť o niečo dopredu.

Vážené občianky, občania!
Medzi najkrajšie chvíle v každej rodine patrí, keď sa na tento svet prihlási nový človiečik. V roku 2008 takéto chvíle prežívali rodiny pri narodení Briana Šimka a Emmy Ujháziovej. Práve týmto našim najmladším spoluobčanom prajeme dobré zdravie, veľa rodičovskej lásky a starostlivosti.
Medzi najpamätnejšie dni v živote človeka patrí deň svadobný. Tento deň prežili aj naši občania Ondrej Vester a Andrea Ďurová a občania Zlatica Gunárová a Milan Tolnai, ktorí sa vo veľkej láske a po hlbokom uvážení rozhodli kráčať spoločnou cestou. Poprajme týmto mladým ľuďom, aby ich na spoločnej ceste sprevádzala len láska, porozumenie a dobré zdravie.
Medzi najsmutnejšie udalosti pre obec, ale najmä pre rodinu, je posledná rozlúčka so zosnulým príbuzným, priateľom, známym. V roku 2008 sme sa na našom cintoríne navždy rozlúčili s Máriou Geldovou, Žofiou Mešťanovou, Zuzanou Urbanovou, Máriou Dorkinovou, Tiborom Tomkom, Júliusom Lenhardtom, Máriou Dobošovou, Ondrejom Tomkom, Zuzanou Molnárovou, Jánom Nagyom, Júliou Pástorovou. Pre našu obec nastala v roku 2008 ťažká a smutná rozlúčka so starostom obce pánom Jánom Babičom, ktorému aj týmto ďakujem za jeho vykonanú prácu. Všetkým našim zosnulým prajem tichý a ničím nerušený odpočinok, na ich prácu nikdy nezabudneme.

Vážené občianky, občania!
Rok 2009 je už skutočnosťou a už nás čakajú rôzne udalosti, o ktorých už vieme a plánujeme ich, ale pred nami sú aj zmeny, ktoré sú nám doteraz neznáme. Udalosť, ktorú poznáme je, že slovenská koruna včera (31.12.2008) po 16 rokoch oficiálne skončila svoju platnosť. Od dnes (1.1.2009) je našou novou menou euro. Ľudia na našom území platili korunami vyše sto rokov v rôznych obmenách. Zatiaľ čo v roku 1993 bola koruna znakom štátnosti, euro je tmelom európanstva. Preto je jeho prijatie historickou chvíľou. Treba si ju zapamätať, kým ju nepohltí všednosť a čas.

Vážené občianky, občania!
Do nového roku vám v mene svojom i v mene Obecného zastupiteľstva našej obce Rožňavské Bystré prajem hlavne zdravie, šťastie, rodinnú pohodu, duševné aj hmotné bohatstvo, vieru, Božie požehnanie, rodinné zázemie. A na záver mi dovoľte krátky vinš:

Povedzme slová, čo sme dávno neriekli
a zobrať skúsme tie, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku.
Tak žime každý deň v novom roku.
Všetko krásne, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky vaše plány zdaria.
Šťastný nový rok 2009!

(Príhovor bol odvysielaný v obecnom rozhlase 1.januára 2009)