Turistický výstup na Zeme napriek nepriaznivej predpovedi meteorológov aj tejto jari

Už sa stalo peknou tradíciou uskutočniť začiatkom jari turistický výstup z obce Rožňavské Bystré na nevysoko položené horské sedlo tvoriace severnú hranicu chotára obce s Gemerskou Polomou zvané Zeme. Hlavným organizátorom bola aj tohto roku rožňavskobystrianska skupina Poľovníckeho združenia Gerlach v spolupráci s miestnym Obecným úradom. Napriek peknému počasiu sa podujatia dňa 19. apríla 2009 zúčastnilo menej účastníkov ako po iné roky. Zrejme z dôvodu, že bola predpoveď zlého počasia a naviac pred výstupom do polnoci pršalo a ráno bola v dolinách Gemera hustá hmla. Účastníci, ktorí na Zeme prišli neľutovali, pretože ich čakal na hrebeni pri poľovníckej chate tradične dobrý guláš z diviny, držky na paprike, občerstvenie, bohatá tombola a prekrásne počasie. Ing. Milan Tomko, CSc. vám ponúka niekoľko pohľadov na prípravu i účastníkov spomínaného výstupu na Zeme 2009.

Text a fotografie: Ing. Milan Tomko,CSc., člen PZ Gerlach Rožňavské Bystré