V roku 2007 sa navždy rozlúčilo jedenásť Rožňavskobystrančanov

Kronikár obce Rožňavské Bystré v roku 2007 zapísal o.i. aj tieto údaje: "V roku 2007 sa v obci narodili dve deti: Andrea Vesterová a Pavel Jánošdeák. Manželstvo uzavrel jeden pár: Nikoleta Urbanová a Ľudovít Lipták. Navždy sa s nami rozlúčili (11): 8.marca - Ondrej T o m k o, nar. 2.4.1943, Rožňavské Bystré 51, 18. marca - Helena T o m k o v á, nar. 29.12.1919, R. Bystré 210, 28.marca - Ondrej G a l l o, nar. 22.10.1922, R. Bystré 8, 10. mája - Zuzana D o v c o v á, nar. 26.11.1947, R. Bystré 1, 13. mája - Žofia I l a š e n k o v á, nar. 23.7.1912, R. Bystré 16, 20. júla - Ondrej U h r i n, nar. 7.7.1925, R. Bystré 74, 24. júla - Mária I l a š e n k o v á, nar. 6.9.1930, R. Bystré 16, 7. augusta - Margita G a l l o v á, nar. 24.9.1918, R. Bystré 49, 17. augusta - Elemír Š i k ú r, nar. 21.9.1936, R. Bystré 138, 15. septembra - Helena K a š š a i o v á, nar. 7.5.1930, Zuzana U h r i n o v á, Rožňava, Záhradnícka 4. Najstaršia občianka - Terézia Jančušeková. Najstarší občania - muži narodení v roku 1923 (3) - Ján Gajdoš, R. Bystré č. 122, Ján Tomko, R. Bystré č. 12 a Ján Doboš, R. Bystré č. 53."
9.január 2007