V Kronike obce Rožňavské Bystré za rok 2008 bude chýbať 12 spoluobčanov

Kronika Rožňavského Bystrého za rok 2008 bude obsahovať aj tieto údaje: Narodení v roku 2008: 1.) 25. 6. 2008 - Brian Šimko, Rožňavské Bystré č. 147, 2.) 12.11.2008 Emma Ujházyová, Rožňavské Bystré č. 2. Uzavretie manželstva: 1.) Zlatica Gunárová a Milan Tolnai 27.9.2008. Úmrtia: 1.) Mária Geldová, nar. 14.12.1930, zomrela 5.2.2008, 2.) Žofia Mešťanová, 23.7.1919 - 22.2.2008, 3.) Zuzana Urbanová, 26.12.1920 - 1.4.2008, 4.) Mária Dorkinová, 9.1.1922 - 19.5.2008, 5.) Tibor Tomko, 31.1.1954 - 11.7.2008, 6.) Ján Babič, 14.10.1947 - 7.9.2008, 7.) Mária Dobošová, 18.9.1935 - 7.9.2008, 8.) Ondrej Tomko, 20.7.1945 - 9.10.2008, 9.) Zuzana Molnárová, 3.1.1935 - 25.10.2008, 10.) Ján Nagy, 20.7.1935 - 6.11.2008, 11.) Júlia Pástorová, 1.4.1932 - 15.12.2008, 12.) Július Lenhardt, nar. 2.5.1968, zomrel v Cyperskej republike. Dátum úmrtia nám nie je známy. Najstaršia občianka obce: Terézia Jančošeková nar. 12.10.1913 - 95 rokov. Najstarší občania obce - muži: Ján Tomko nar. 26.02.1923 a Ján Gajdoš nar. 12.11.1923. Obec Rožňavské Bystré registrovala k 31.12.2008 587 obyvateľov.
(Podľa Obecného úradu v Rožňavskom Bystrom)