Základnú školu v Rožňavskom Bystrom tohto školského roku absolvovalo 9 žiakov

Osemdesiatdeväť žiakov Základnej školy v Rožňavskom Bystrom dnes prevzalo z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia, ako dôkaz o výsledkoch svojej práce počas školského roku. Aj keď počet žiakov dochádzajúcich do školy z troch obcí – Honiec, Rakovnice a Rožňavského Bystrého - má aj v tejto škole klesajúcu tendenciu, jej absolventi nemajú veľké problémy s umiestnením sa na stredných školách v okrese. Ako mi povedala riaditeľka školy Mgr. Marta Gadušová, z deviatich tohtoročných jej absolventov najväčší záujem prejavili o štúdium na Obchodnej akadémii v Rožňave a na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Rožňave. V uplynulom školskom roku najviac potešila nielen učiteľov školy, ale aj spolužiakov a rodákov z Gemera žiačka 8. ročníka Evka Dovcová, ktorá v júni na celoslovenskej súťaži ľudových piesní v Rimavskej Sobote obhájila vlaňajšie prvenstvo v sólovom speve a stala sa po druhýkrát jej laureátkou. Úspešné výsledky dosiahli ostatní žiaci aj na okresných olympiádach, najmä nemeckého jazyka a biológie. Po prvýkrát v novom školskom roku 2008/2009 nastúpi do prvého ročníka 11 zapísaných detí. Základná škola v Rožňavskom Bystrom si t.r. pripomína 50 rokov svojej existencie.
(od)

_____________________________________________________________________________

Môj príspevok k článku:

Sem môžete pridať svoj názor k obsahu článku, alebo napísať odkaz, či otázku.