SNP má stále svoj mravný étos a historický odkaz

Občania Rožňavského Bystrého si prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu 29. augusta 2008 pripomenuli 64. výročie Slovenského národného povstania. Vypočuli si príhovor zástupkyne starostu Želmíry Gonosovej, ktorá zvýraznila v ňom význam SNP pre súčasnosť. Zaspievaním troch piesní prispel k tomuto slávnostnému dňu spevák Stanislav Ďurský a recitáciou povstaleckých básní Matúško Leng a pani Helena Šoltésová. Na záver položili na miestom cintoríne veniec k pommíku padlým hrdinom SNP.
Z vystúpenia pani Želmíry Gonosovej vyberáme: "Slovenské národné povstanie je udalosť, ktorá má osobitné miesto v našich národných dejinách a tým aj v našich mysliach a srdciach. Povstanie je svedectvom hrdinského odporu malého národa proti veľkej vojenskej sile, odporu proti vstupu fašistickej okupačnej armády na slovenské územie.
Povstanie je pozitívnym a príťažlivým príkladom hrdinského zápasu za ideály slobody, demokracie, sociálnej spravodlivosti a národnej emancipácie. SNP je v slovenských dejinách jedinečné z viacerých hľadísk. Je to jediné veľké ozbrojené vystúpenie slovenskej armády na obranu vlastnej krajiny. Ide tiež o masový ozbrojený občiansky odpor proti totalitnému režimu.
Povstalecká armáda pod vedením generála Jána Goliána a generála Rudolfa Viesta, dosiahla počtu 60 000 mužov. Podporovali ju partizánske jednotky. Slovenská armáda v auguste 1944 dokázala, že vie a chce brániť územie Slovenskej republiky proti agresorovi.
Či sa to niekomu páči alebo nie, dejinné udalosti, ktoré presiahli svojich aktérov a významným spôsobom vstúpili do života spoločnosti, nie sú len textami do učebníc. Všetci dobre vieme, že sú podstatne dôležitejšie. Príčinami, priebehom i svojimi dôsledkami. Dôležité pri tom je, aby nedošlo ku skresľovaniu faktov.
SNP má svoj mravný étos a historický odkaz - človek sa nesmie poddať zlu, ktoré mu ide po krku. Ale ani národ to nesmie pripustiť.
Preto vzdávame hold všetkým, ktorí prehliadli falošnú hru fašizmu a postavili sa proti nemu. Večná vďaka tým, ktorí obetovali svoje životy. Týmto si chceme pripomenúť aj našich spoluobčanov, bratov Jána a Pavla Belákovcov, Ondreja Galla Krajného a Štefana Kalického, ktorí sa hrdo postavili do radov odboja proti fašistom a položili svoje mladé životy či už v Slavošovciach, na Slanskom vrchu a na Pustom poli. Vzdávame hold ich životu, ich pamiatke aj takou malou spomienkou, ako je položenie venca k ich pomníku.
Večná česť patrí tým, ktorí do radov SNP vstúpili, aby pomohli slovenskému národu vstať z kolien poníženého a prosiaceho, ale aj tým nevinným, na ktorých sa fašizmus odreagoval."

Text a foto: Silvia Lengová

Nahrávky súborov vo formáte mp3: