Na dvore základnej školy riaditeľka privítala aj jedenásť prváčikov

Tak ako inde na Slovensku, aj v Rožňavskom Bystrom sa 2.9. 2008 začal nový školský rok. Vo svojom príhovore riaditeľka školy Mgr. Marta Gadušová zvlášť privítala 11 nových žiakov – prváčikov. Povzbudivé slová do začínajúceho školského roku v mene starostov všetkých troch obcí odkiaľ deti do školy dochádzajú - Honce, Rakovnica a Rožňavské Bystré - vyslovil žiakom, učiteľom a rodičom starosta Rakovnice Ing. Ondrej Lorko. Na tvárach prváčikov sa po celý čas zračil úsmev a radosť z toho, že sa opäť stretli so svojimi kamarátmi zo škôlky. A keď sa u niekoho v kútiku dušičky zjavil aj otáznik, pani triedna učiteľka Mgr. Viola Kovácsová svojím láskavým prístupom rýchlo rozptýlila všetky obavy. Teraz vám predstavím prváčikov Základnej škole v Rožňavskom Bystrom: Janko Ertl, Lukáško Ferenc, Peťko Holmok, Dianka Holmoková, Marianko Hric, Dominika Koštialová, Deniska Lakomiová, Matúško Leng, Mirka Ondráčková, Danielka Pástorová, Adamko Vašák. Prvákom prajeme do novej etapy ich života veľa zdravia, radosti, usilovnosti a úspechov.

(Text a foto: Silvia Lengová)