Slniečko Star a Slniečko Dance v Dobšinej

Dobšiná - Po úspešnom prvom a druhom ročníku Slniečko Star sa Centru voľného času detí a mládeže v Dobšinej podarilo usporiadať 20. 4. 2007 v priestoroch kultúrneho domu už tretí ročník tejto úspešnej súťaže v speve slovenskej populárnej piesne. Zapojilo sa do nej 10 výborných spevákov z nášho regiónu, ktorí zožali úspechy už v nejednej súťaži. Tohtoročné Slniečko Star bolo obohatené o nultý ročník Slniečko Dance, v ktorom súťažili 4 tanečné páry v spoločenských a latinsko-amerických tancoch. Všetkých tanečníkov pripravovala G. Detvayová, externá pracovníčka CVČ. Skvelé spevácke a tanečné výkony hodnotila porota v zložení: J. Slovák, A. Macková , G. Detvayová, K. Molová, L. Holienčíková. Okrem nich sa do hodnotenia mali možnosť zapojiť aj samotní diváci, ktorí mohli dať svoje hlasy svojim favoritom v speve a tanci. Veľkú rivalitu medzi spevákmi spôsobili aj krásne ceny, ktoré mohli vyhrať - elektroakustická a akustické gitary a mikrofón určený pre víťaza v kategórii "Cena diváka ".

V rámci Slniečko Star sa na 1. mieste umiestnila Evička Dovcová, na 2. mieste Dominika Ďurská, obidve z Rožňavského Bystrého. Na tretie miesto sa dostala speváčka z Moldavy nad Bodovou Z. Jánošíková. V Slniečko Dance sa hodnotilo len prvé miesto, kde si cenu odniesol tanečný pár N. Tešlárová a R. Šoltés. Ceny diváka získali dobšinčania: spevák Zsolt Boldi a tanečníci N. Tešlárová a R. Šoltés. Celú súťaž moderovala výborná dvojica Jarka Miháliková a Peter Kuchár, ktorí svojimi pohotovými a kreatívnymi výrokmi pobavili nejedného diváka.

Ku skvalitneniu úrovne podujatia určite prispelo vystúpenie tanečného záujmového útvaru Break Dance, ktorý v CVČ vedie pani Bibiána Slováková. Skvelé, no nebezpečné tanečné kreácie, ktoré chlapci predviedli, pozdvihli zo stoličiek mnohých (aj dospelých) divákov. Spoluúčasť nežných dievčat len dodala "šmrnc" týmto, dych vyrážajúcim akrobatickým prvkom. Skvelý tím chalanov svoje kvality a zanietenie sa Break Dance predviedol už aj na iných podujatiach. Spojením osobného šarmu a tanečných schopností chlapcov je prilákanie do záujmového útvaru "Hip-hopových dievčat", ktoré sa v tomto tanci našli.

Naše poďakovanie patrí všetkým divákom a zúčastneným hosťom, ktorí prijali naše pozvanie ako aj miestnym podnikateľom, ktorí výrazne dopomohli ku skvalitneniu podujatia (technické zabezpečenie) a ďalším sponzorom: primátorovi mesta Karolovi Horníkovi, Hodine Deťom a Detskej organizácie Fénix. Veríme, že sa nám túto krásnu súťaž podarí zrealizovať aj budúci rok.

Sylvia Tešlárová, ped. prac. CVČ DaM
Juraj KARIKA, redaktor Dobšinských novín.