Prispejte na opravu fary, v ktorej žil i pracoval aj Pavol Dobšinský

Zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom sa nedávno obrátil s prosbou na aktívnych i neaktívnych členov svojho zboru v súvislosti s rekonštrukciou farskej budovy. Vzhľadom na nízky počet cirkevníkov a na svoju všeobecnú insolventnosť sa pri hľadaní finančných zdrojov listom obrátil aj na rodákov žijúcich na rôznych miestach Slovenska, aby mohol od nich s vďačnosťou prijať akúkoľvek sumu určenú na spomínaný cieľ.
Z histórie je potrebné spomenúť, že do roku 1810 cirkevný zbor v Rožňavskom Bystrom faru nemal. Do roku 1807 ju ani nepotreboval, lebo patril ako fília k neďalekému Štítniku. Po osamostatnení sa cirkevného zboru Bystransko-Rekenského v r. 1807 všetci farári bývali u dedinčanov až do postavenia fary v roku 1810, kedy bol farárom Štefan Širo. Nová fara bola postavená z kameňa za vtedajších 214 nemeckých zlatých z prostriedkov zboru.
V roku 1856, za účinkovania farára Pavla Dobšinského, známeho tiež ako slovenského spisovateľa, vymenili na fare dvere na „čeľadnej chyži“ za nové a aj niektoré okenné rámy. O rok neskoršie postavili na fare nový – sklepovaný komín. Dovtedy fara mala komín upletený z prútia, vymazaný hlinou. Východnú stranu strechy pokryli novými šindľami. Až v roku 1936 bola fara opravovaná spolu s kostolom a vtedajšou školou v sume 4 000.- korún československých. Stalo sa tak za farára Belu Mihalidesa.
V roku 1942 bolo do fary zavedené elektrické osvetlenie. Jeho zavedenie na faru, školu i do kostola stálo spolu 8 000,- Kčs. Faru naposledy opravovali v roku 1944. Nanovo ju pokryli a vymaľovali. Postavili vtedy v jej priestore aj plot, a to od kostola smerom na juh. Spolu s opravou školy stála celá oprava vyše 21 000.- vtedajších slovenských korún.
Ako napísala v liste zborová dozorkyňa Marta Lajčáková – Gonosová: „...fara by mala vyzerať v súčasnosti dôstojnejšie, preto sme sa podujali na túto prácu. Zdá sa však, že v dnešnej dobe je ešte ťažšie získať peniaze ako pred pár storočiami. A nejde len o peniaze.“
Aj podľa fotografií vidieť, že doterajšie úpravy nahlodáva zub času. Strecha naďalej deravie, zateká a steny sa pokrývajú plesňou. Zvyšuje sa tak riziko alergií a iných chorôb, o čom sa presvedčila i terajšia farárka so svojou najbližšou rodinou, ktorá z tohto dôvodu dochádza vykonávať zborovú činnosť a odbavovať služby Božie až z Plešivca.
Ešte stále je možnosť venovať na tento účel dobrovoľnú sumu, a to alebo poštovou poukážkou typu „U“, alebo na číslo účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. 0099619582/0900.
Verím, že nájdete aj ostatní svoje pochopenie a prispejete na tak potrebnú rekonštrukciu fary v Rožňavskom Bystrom, kde zanechal svoje stopy tak kazateľské, ako aj spisovateľské Pavel Emanuel Dobšinský, ktorého 180. výročie narodenia si tohto roku aj zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Rožňavskom Bystrom pripomína.
(od)