Od Fila spred poltisícročia po dnešných Tomkovcov

Neraz som si dal otázku, ako je to s priezviskami v našej obci Rožňavské Bystré.
Už ako malý chlapec som rozmýšľal o tom, ako vlastne vznikali mená, či to niekým bolo raz a navždy dané, alebo to súviselo s niečím iným? Prečo sa niektoré vyskytujú častejšie, prečo nás s rovnakým menom bolo viacej, aj keď sme neboli rodina, prečo niektorí ani nemuseli mať k priezvisku prezývku (ako napríklad my "do Sklepe", alebo ako Ondrej Tomko - Majärík, lebo Tomkovcov bolo v dedine neúrekom, či Ondrej Molnár - Skalina), lebo ich priezvisko bolo v obci jediné? Potom som navyše neskoršie zistil, že rovnaké mená ako v našej dedine sa nachádzajú aj na iných miestach na Slovensku, tak mi to potom vychádzalo, že to asi muselo súvisieť so sťahovaním a presídľovaním sa ľudí. Dnes už však viem toho oveľa viac o pôvode i výskyte priezvisk i o ich jedinečnosti.

Na oslavách Dňa obce v roku 2003 starosta obce Ján Babič v slávnostnom príhovore spomenul, že medzi najstaršie obyvateľské meno, a to z roku 1582 patrí Filo, z roku 1602 poznáme Demiana, v roku 1603 pribudol Kožár, v roku 1605 Molnár, 1611 Kartal, 1614 Čapo a Dávid, 1630 Pástor, 1674 Jano Ďuro, 1687 Gajdoš, 1697 Tomko, 1720 Babič, 1753 Behúň, Grenda, Marci a v roku 1773 Belák, Dorkin, Ďurský a Markuš. Niektoré z nich veru dnes už neexistujú, ale nahradené sú inými.

A ktoré mená sa teraz najčastejšie vyskytujú v Rožňavskom Bystrom? Dá sa to zistiť nielen z obecnej matriky, ale dnes, v čase elektroniky a informatizácie, to nie je problémom zistiť aj inak, dokonca ani to, kde všade sa menovci rožňavskobystriančanov na Slovensku nachádzajú. Tak som sa prostredníctvom mojich spolupracovníkov dostal k údajom z roku 1995. Tie mi jasne hovoria, ako to je s jednotlivými menami v súčasnosti.

Pozrite si ich radšej sami. Je to zaujímavé aj pre tých, ktorí v Rožňavskom Bystrom bývajú, aj pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov odsťahovali, ale na svoju rodnú obec nikdy nezabudnú.
14.11.2007
(od)

Poznámka: Keď chcete zistiť, kde sa ešte na Slovensku vyššie uvedené meno nachádza, kliknite na obrázok a potom na zisťované meno v tabuľke.

Komentár k článku: Od Fila spred poltisícročia po dnešných Tomkovcov

Pridajte svoj názor, alebo odkaz a podpíšte sa. Keď uvediete svoju e-mailovú adresu, odpoviem Vám.