SPOLUŽIACI Z JEDENÁSŤROČNEJ STREDNEJ ŠKOLY SLOVENSKEJ v ROŽŇAVE

1 9 5 6   -   1 9 5 9

XI. B trieda

Triedny profesor Ján   Š V E C

 

1.

Ando Vojtech

Moldava n/Bodvou

2.

Bajmóci Jozef, Ing.

Bratislava

3.

Baláž Ján, Ing.

Rožňava

4.

Bebčák Vladimír, Ing.

Martin

5.

Budinská Anna, Mgr.

Bratislava

6.

Danič Ladislav

Zomrel

7.

Doboš Ondrej, Dr.

Bratislava

8.

Ďurkovič Štefan

Zomrel

9.

Garaj Peter

Zomrel X.2002

10.

Golitková Marta, rod. Hliváková

Rožňava

11.

Gyeneš Ján

Zomrel

12.

Harmatha Juraj, Ing., CSc.

Praha

13.

Juhaniaková Mária, rod. Hlaváčová

† Ivanovo

14.

Holman Ladislav, Ing.

Košice

15.

Hraško Milan

Kobeliarovo

16.

Junger Ján, Mgr.

Rožňava

17.

Karásková Soňa, MUDr., rod. Rusinová

Spišská Nová Ves

18.

Klučár Ľubomír

Zomrel (IV.2006)

19.

Kriak Vojtech

† Štítnik

20.

Krivulka Ladislav, Dr.

Brandýs

21.

Malina Miroslav, MUDr.

Beroun

22.

Marušincová Alžbeta, PhMr., rod. Hudáková

Zomrela

23.

Mikušiaková Erika, JUDr., rod. Chovancová

Zomrela

24.

Ondrejová Mária, Mgr., rod. Sojáková

Rožňava

25.

Opremčák František

Košice

26.

Potocký Ján, MUDr.

Poprad

27.

Sklenár Ladislav, Ing., PhD.

Považská Bystrica

28.

Sklenárová Mária, Mgr.

Gočovo

29.

Stasselová Ema, rod. Birová

Prešov

30.

Stavjany Karol

Zomrel (2003)

31.

Štrbák Anton, Ing.

Bratislava

32.

Ulrichová Ľudmila, Mgr., rod. Mrázová

Bratislava

33.

Vereš Albert, Ing.

Zomrel 2005

34.

Verešová Margita, rod. Filčáková

Rožňava

 

XI. A trieda

Triedny profesor Július Holéczy

 

1.

Edita  Iľjašková – Adámiová

Žilina

2.

Ondrej Breznen

Gemerská Poloma

3.

Eva Czmorova -MRs COOK

Londýn

4.

Karol Matlák-Červeň

Liptovský Hrádok

5.

Ján Dávid

Rožňavské Bystré

6.

Štefan Demeter

Košice

7.

Peter Dobrota

Rožňava

8.

Hedviga/Jarmila Ďurovičová

Rimavská Sobota

9.

Jozef Fajgel

Krompachy

10.

Ondrej Hajduk   

11.

Gabriela Šolcová – Horváthová

19.7. 2008 (Pardubice)

 12.

Anna Kostúrová – Chmelová

Rimavská Seč

13.

Ján Jančík   

14.

Mária Vlčková - Koscelníková

Košice

15.

Ondrej Kožár

Košice

16.

Elena Lietavová – Krištofová

Košice

17.

Valentína Krochmaľová

Košice

18.

Eva Mehlfärberová – Lišková

Košice

19.

Miroslav Líner

Rožňava

20.

Eleonóra Čuboňová – Miškovská

Komárno

21.

Ján Onderko

Brezno

22.

Anna Kačmárová – Predanóczyová

Martin

23.

František Rákay  

24.

Erika Rybárová – Schenková

Banská Bystrica

25.

Kristína Mojžišová – Schenková

Banská Bystrica

26.

Magda Paholičová – Shutová

Veľký Krtíš

27.

Vladimír Soják

† 7.1.2016 Kežmarok

28.

Peter Šóla

Prešov

29.

Ján Tomášik

30.

Ján Tomka

2012

31.

Dušan Tompoš

Rimavská Sobota

32.

Gabriela Somogyová - Tudesová

Levice

33.

Estera Kundráková – Žilová

Rožňava

34.

Jozef Vilim

Praha


Na prvom lyžiarskom zájazde vo Vysokých Tatrách.

 

 

Fotografie zo stretnutia po 45 rokoch.

 

Videozábery zo stretnutia po 40 rokoch.

 

Stretnutiu maturantov JSŠ v Rožňave po 50 rokoch nezabránili ani hromy, blesky