Živá kamera


Živá kamera je v skúšobnej prevádzke od 30.11.2004. Spustil som ju za pomoci návodu, ktorý som našiel na internetovej stránke http://www.jakpsatweb.cz. Touto cestou ďakujem za návod Jiřímu Macichovi ml., ktorý mi veľmi pomohol. Živú kameru budem z času na čas (najčastejšie dopoludnia) používať aj pre ostatných, aby ste videli, že sa to dá.




Aktuálne počasie na Slovensku


Aktuálne počasie v Európe

Aktuálne počasie:
v Bratislave
v Košiciach