VIDEONAHRÁVKY

Na skúšku som v polovici januára 2005 zaradil nasledovné videonahrávky. Prvou je ľudová pieseň z Rožňavského Bystrého "Aký herdý tot maj frejär", ktorú spieva Evička Dovcová. Druhou videonahrávkou je úryvok z vystúpenia dedinskej folklórnej skupiny BYSTRÄNKY s pásmom "Po krstinách na víno". Treťou videonahrávkou je úryvok z vystúpenia mužskej časti folklórnej skupiny DOLINA z Gemerskej Polomy v pásme Regrúti. Štvrté video je z vystúpenia skupiny BERKÖ z Kružnej. Piate video je z vystúpenia folklórnej skupiny HORA z Rejdovej v pásme Priadky. Šieste video tvorí úryvok z vystúpenia folklórnej skupiny RADZIM z Vyšnej Slanej. Siedma videonahrávka predstavuje tanečný klub SAMBED z Rožňavy. Mária Koltášová z Rakovnice v ôsmej videonahrávke vám povie recept, podľa ktorého si môžete uvariť makové škorce. Upozorňujem, že chvíľku trvá, kým sa videosúbory natiahnu a prehrajú. Majte preto strpenie.

Videosúbory sú uložené vo formáte Windows Media Player Spoločnosti Microsoft.

1. Evička Dovcová

ANKETA