V časoch mojich mladších rokov sa niekoľkí nadšenci v Rožňavskom Bystrom počas zimných mesiacov občas stretávali v starom kultúrnom dome a hrávali stolný tenis. Len tak - z pasie. My sme mu vtedy vraveli ping-pong. Nepotrebovali k tomu veľa. Stôl, sa mi zdá, že vlastnili miestni zväzáci, ktorí si ho zakúpili z ušetrených peňazí získaných z divadelných vystúpení, tanečných zábav, alebo rôznych brigád. Rakety a loptičky si kupoval každý sám. Neskoršie stolný tenis podchytili miestni učitelia a preniesli ho do novej budovy školy, kde boli pre túto hru vytvorené lepšie podmienky. Tak sa začala písať stolnotenisová éra v Rožňavskom Bystrom. Pri TJ Baník popri futbalovom založili aj stolnotenisový oddiel a najlepší hráči z obce začali organizovane hrať okresnú súťaž. Bolo to začiatkom 60 rokov 20. stor. Jedným z organizátorov stolnotenisového diania v okrese bol profesor gymnázia v Rožňave PhDr. Ján Kováč. Od roku 1965 vedie kroniku Geológu Rožňava. Má v nej zachytené všetko podstatné za uplynulých 40 rokov. Nedávno mi o tomto druhu športu napísal príspevok:

"Telovýchovná jednota Geológ Rožňava začína písať svoju históriu v roku 1965. V tom čase a predtým ženy Dobšinej už hrali celoslovenskú ligu. Obdobne to bolo aj v Revúcej a ďalších mestách a dedinách na okolí. Môžeme povedať, že na čele tohto stolnotenisového diania stáli predovšetkým obetaví učitelia, ktorých bolo na každej základnej škole veľa. Spomeniem aspoň pána Vozára, Š. Kováča, Šebošíka, Kaššaiho, Kuriana ... Bolo nesmierne šťastným rozhodnutím OSTZ v Rožňave, že sa všetko vsadilo na mládež, čo sa, ako vidieť, neskoršie aj vyplatilo. Do popredia sa dostávali takí hráči ako I. Maková z Drnavy, D. Maukš, J. Kelych, J Grešák z Revúcej, O. Gajdoš, M. Čík, Vl. Nagy, P. Urban z Rožňavského Bystrého, A. Milko a L.Kozák zo Štítnika, B. Kováč, G. Tóth, J.Majoroš a A. Kinik z Jablonova n/T., P. Šebesta a Š. Roda z Rožňavy a M. Priatka z Dobšinej. Z dievčat to boli predovšetkým sestry J. E. Čipkové, neskoršie aj ich tretia sestra R. Čipková a D. Demčáková z Revúcej, A. Vályiová, L. Balážiková a Z. Belicová z Jelšavy. U mužov to boli: O. Tomko, Fr. Koutek, G. Husár, J. Kováč, M. Janský, ktorí už štartovali za Geológ, ďalej Š. Bozó, A. Gašparec, Š. Králik, V. Bendula, V. Soják, J. Tokár, V. Baláž - všetci z Rožňavy, P. Rusnák z Betliara, M. Plichta z Revúcej, Š. Valko, J. Grešák z Revúcej, J. Chanas z Gemerskej Polomy, G. Budaj z Betliara, P. Pjatko, Š. Macko, E. Kolesár, D. Ovšonka z Rožňavy, J. Bakoš z Drnavy, J. Gerec z Revúcej, G. Budaj z Betliara, M. Taraj z Rejdovej a Fr. Ambrúš. Zo žien: I. Maková, E. Máziková z Drnavy, J. Meluchová, Z. Šebošíková z Jelšavy, J.a E. Čipkové z Revúcej, M. Dobošová z R. Bystrého, A. Tokárová, K. Majorošová z Rožňavy a E. Annaová z Drnavy. To sme spomenuli aspoň tých niekoľkých, ktorí stáli pri kolíske stolného tenisu v Rožňavskom okrese. Podstatná časť hráčov sa zapájala do dlhodobých súťaží v rámci okresu, kraja, ale aj Slovenska. V ročníku 1969/70 Š. Bozó obsadil 7. miesto v krajskom rebríčku dospelých, čo bol v tom čase veľký úspech. Samozrejme, že nezaostávali ani súťaže družstiev, kde sme mali početné zatsúpenie v žiackych i v súťažiach dospelých. V tomto období medzi mimoriadne aktívne patrili: TJ Geológ Rožňava, SMZ Jelšava a Lubeník, Družstevník Revúčka, Iskra Revúca, Družstevník Rejdová, Baník Rožňavské Bystré, Kovo Dobšiná, Družstevník Drnava a Baník Štítnik. V súťažiach dospelých to boli tie isté družstvá ako u žiakov, ku ktorým pribudli ešte Baník a OUŽB Rožňava. Hráči Geológu Rožňava mali v súťažiach dospelých prim raketový nástup. Začali v okresnej súťaži, z ktorej postúpili do III. divízie KM, po roku do II. B divízie KM, potom do II. divízie A KM a vytúžený cieľ I. divízia KM, odkiaľ sa postupovalo do Ligy. No na I. ligu si museli hráči dlhšiu dobu počkať, pretože im vždy chýbal ten povestný krôčik... V tom čase bol J. Kováč už v predsedníctve KSTZ, kde sa stal neskoršie i predsedom krajského stolnotenisového zväzu. Svoju úlohu zohral i realizačný tím, ktorý bol oporou pre hráčov Geológu. Boli to predovšetkým: Ing. I. Tomko, O. Rozložník, Ing. J. Suchár a Ing. Š. Molčík. Pre propagáciu stolného tenisu významnou mierou prispeli aj regionálne noviny Zora Gemera, kde bol šéfredaktorom Ondrej Doboš. Uverejňovali všetko podstatné, čo sa v stolnom tenise v tom čase dialo. Rožňava sa dostávala do povedomia slovenského stolného tenisu. SSTZ v Bratislave si všimol mravenčiu prácu zanietených funkcionárov v Rožňave a to ich priviedlo k rozhodnutiu poveriť Rožňavu vrcholnou športovou akciou Majstrovstvami ČSSR v súťaži dospelých. Bolo to v roku 1973, kedy sa v Rožňave predstavil výkvet československého stolného tenisu. Príprave venovali veľkú pozornosť a vyplatilo sa to. Rožňava doslova letela do celej republiky. Z ohlasov členov P-ČSZTV v Prahe vylynulo, že to boli doposiaľ jedny z najlepšie organizovaných majstrovstiev. Nezabudnuteľným zážitkom pre divákov Rejdovej bolo stretnutie Rejdová - ČSSR s výsledkom 0:3. Za Rejdovú vtedy nastúpili: Dovica, Fajc a Tomášik, za ČSSR M. Orlowski, J. Kunz a A. Grófová. Rok na to P-ČSZTV ponúklo Rožňave usporiadanie Európskej ligy medzi ČSSR a ZSSR. Tak sa 12. november 1974 stal nevídaným sviatkom pre rožňavčanov. Organizácia bola ešte premyslenejšia ako pri M-ČSSR. Mnohí si pamätajú, že za ZSSR nastúpili: A. Gomozkov, S. Sarchojan a Z. Rudnovová. Československo reprezentovali M. Orlowski, J. Kunz a A. Grófová. Stretnutie sme prehrali 3:4, ale dojmy boli nezabudnuteľné. EL sa do Rožňavy dostala po 29 rokoch zápasom Slovensko-Izrael 4:0 (r.2003). Popri organizovaní podujatí pre dospelých nezabudlo sa ani na žiakov. Starostlivosť o nich sa vyplatila. Podstatná časť z nich, ale už aj ich detí, štartuje dnes vo vyšších súťažiach v rámci kraja i Slovenska. Vtedajší žiaci J. Majoroš, J. Šoltés, J. Kováč, E. Erös, M. Kováč, J. Regula, M. Majančík, Ľ. Haluška, Z. Gallo, Ľ. Szekeres, V. Barbierik, Z. Krúž a iní štartujú v súťažiach v rámci Slovenska. Zo žiačok to boli K. Majorošová, E. Pavlíková, Z. Halková, Št. Horváthová a J. Baffiová. Na VI. majstrovstvách SSR zmiešaných družstiev žiakov v Nitre si vybojovali 2. miesto. Úspešní boli aj v VII. ročníku v roku 1975 v Handlovej, kde obsadili 3. miesto. Na M-SSR v roku 1975 J. Kováč a Vl. Mišinský sa stali vo štvrhre majstrami SSR, 5. miesto vo dvojhre si vybojoval M. Kováč, siedme J. Kováč a 14 miesto J. Majoroš. Máj 1975 bol mimoriadne úspešný pre žiakov Geológu pretože sa stali majstrami SSR v súťaži družstiev. Postupne porazili Továrniky 8:2, Prievidzu 6:4 a Trnávku Bratislava 9:1. O tento úspech sa pričinili J. Majoroš, J. a M. Kováčovci a E. Erös. V tom istom roku v Starej Turej M. Kováč získal zlato a bronz v súťaži mladších žiakov. Veľmi atraktívnymi boli v Rožňave aj turnaje s celokrajskou pôsobnosťou, akými boli napr. o Pohár riaditeľa ZŠ na Ulici pionierov a turnaj o Pohár riaditeľa gymnázia v Rožňave, v ktorých žiaci J. Majoroš, J. Kováč, E. Erös, M. Majančík, Z. Gallo, M. Kováč, J. Šoltész, K. Majorošová, Z. Halková, J. Baffiová pravidelne obsadzovali popredné miesta a neraz stáli na stupni najvyššom. Keď sa len tak letmo poobzeráme za desaťročím činnosti vidíme, že tu boli položené veľmi silné základy dnešnému extraligovému stolnému tenisu v TJ Geológ Rožňava. Nesmierne nás teší, že vynaložené úsilie a mravenčia práca jednotlivcov nevyšla nazmar, ale prináša plody aj po takmer 40 rokoch, našla takto svojich pokračovateľov aj v súčasnosti."

PhDr. Ján Kováč, Rožňava.