Na Novoročnom výstupe na Volovec 2010 turisti sa netešili výhľadom zo Skaliska

Tridsiaty druhý ročník Novoročného výstupu na Volovec začal prvú sobotu v novom roku 2010 odchodom z autobusovej stanice v Rožňave v známom čase. Čo nás však prekvapilo, bola nová trasa výstupu, o ktorej sme sa dozvedeli až v autobuse. Tradičné východisko trasy z Gulyapalagu vystriedala Čučma kvôli nepriaznivému počasiu. Aj keď nám počasie neprialo, autobusy plné turistov premávali medzi rožňavskou autobusovou stanicou a Čučmou celú hodinu.
Tento rok sme sa nemohli potešiť výhľadom zo Skaliska (1293 m.n.m.), keďže celý vrch bol v čase výstupu zahalený v hmle a tak sme si museli vystačili iba s výhľadom od Chaty pod Volovcom (1130 m n. m.) na Rožňavskú kotlinu.
Na výstupe sa po prvý raz zúčastnili aj členovia klubu Odboru mladých matičiarov z Rožňavy, ktorý onedlho oslávia prvý rok od svojho založenia.

Krátka história Chaty pod Volovcom (1130 m n. m.)
Chata bola vybudovaná KČT v roku 1933. Po Viedenskej arbitráži (1938) je územie v okolí Rožňavy pričlenené k hortyovskému Maďarsku. Vrchol Volovca - Skalisko, sa tak stáva najvyšším vrcholom vtedajšieho Maďarska. Chatu v tom čase spravuje Hornogemerská rožňavská sekcia MTE (Maďarská turistická jednota). Po oslobodení (1945) je chata v držbe TJ Baník Rožňava. V 50-tych a 60-tych rokoch sa rozširuje, prebiehajú úpravy, buduje sa vodovod. Koncom 70-tych rokov je elektrifikovaná. V súčasnosti chatu spravuje Občianske združenie turistov obce Čučma.
5. január 2010

Text a foto: Tomáš Potočný

FOTOBJEKTÍVOM S. LENGOVEJ: