ZŠ na Zlatej ulici v Rožňave otvára v novom školskom roku športovú triedu

Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave otvára k 2. septembru 2010 športovú triedu v piatom ročníku zameranú na volejbal dievčat (16 žiačok) a basketbal chlapcov (12 žiakov). Do športovej triedy sa môžu hlásiť deti narodené v rokoch 1999 – 2000 (terajší štvrtáci). Športová trieda vzniká v spolupráci so Školským športovým klubom ZŠ Zlatá Rožňava (registrovaného pod ŠŠK KOMETA Košice) a BK ŠPD Rožňava. Podmienky prijatia: písomná žiadosť rodiča, lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave, absolvovanie výkonostných testov (pod vedením trénerov) dňa 5.4.2010. Prijatým žiakom ponúknu rozšírené vyučovanie športovej prípravy, tréningový cyklus, reprezentáciu školy a mesta v rôznych kategóriách súťaží, letný volejbalový kemp na Zemplínskej Šírave a štandardnú ponuku predmetov v školskom vzdelávacom programe (cudzie jazyky, informatika...) V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj formuláre žiadosti o prijatie do športovej triedy. Telefón: 058/7883000, 0904209999, e-mailove adresy: zszlata@post.sk, prípadne: rikisz@centrum.sk .
26.2.2010

Základná škola Zlatá 2, Rožňava