Z myšlienky zbierať príbehy z nášho Gemera vzišla kniha "Ľudové klenoty"

Dňa 3. marca 2010 sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave uskutočnilo stretnutie realizátorov projektu Ľudové klenoty i prizvaných hostí, ktorými boli Prof.h.c., prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc. s manželkou PhDr. Danielou Hroncovou, riaditeľka DMS Ing. Zlatica Halková a predsedkyňa MO MS Oľga Benediktyová a Božena Miháliková z GOS.
S nápadom zachovať odkaz predkov gemerského regiónu vo forme rozprávok, povestí, príbehov a udalostí prišla regionálna knižnica pred dvomi rokmi. Vyzvala všetkých, ktorí žijú v tomto regióne, aby prispeli príbehmi, udalosťami, povesťami a podobne, buď z vlastných zážitkov, alebo z rozprávania pamätníkov. Snahou knižnice bolo nadviazať na tvorbu a prácu významného gemerského rodáka P. E. Dobšinského, aby sa aspoň časť histórie života tu žijúceho ľudu uchovala pre budúcnosť.
Na výzvu reagovalo množstvo rozprávačov i zberateľov zážitkov, v ktorých je zachytený život obyčajného, prostého ľudu, jeho životné skúsenosti, rady i ponaučenia, z ktorých môže čerpať a učiť sa terajšia i budúca generácia. Je veľmi potešiteľné, že do zbierania príbehov a udalostí sa zapojili i mladí ľudia, a to žiaci Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave pod vedením učiteľky slovenského jazyka Gabriely Kolaříkovej.
Výsledkom zberateľského úsilia sa stala knižka - zborník "Ľudové klenoty", ktorá bola na tomto stretnutí pokrstená vodou, chlebom a soľou. Zborník bol vydaný s finančnou podporou MK SR a projekt Ľudové klenoty bol zrealizovaný s finančnou podporou KSK. Pozostáva z piatich kapitol v slovenskom jazyku a z troch kapitol v maďarskom jazyku. Príspevky zberateľov sú rozdelené podľa povahy textu, ako napríklad "Z ľudovej múdrosti", "Rozprávky a povesti", "Aj takí sme boli...", "Stalo sa nestalo..." atď. Knižka je doplnená i fotografiami z prvého stretnutia zberateľov v roku 2009.
Riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského Mgr. Iveta Kyselová poďakovala prispievateľom a vyslovila presvedčenie, že knižka bude motiváciou pre ďalších, ale aj pre tých, ktorí si ju prečítajú pre zábavu.
Za myšlienku zbierať príbehy nášho Gemera s bohatou históriou, krásnou prírodou, ale hlavne vzácnymi ľuďmi a vydať ju knižne, patrí veľké poďakovanie riaditeľke regionálnej knižnice a jej kolektívu.
7.3.2010

Text a fotografie: Oľga Benediktyová,
predsedníčka MO MS
Rožňava