Výsledky festivalu detskej ľudovej hudby "U Havranky hrat budú..."

S cieľom podporovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti 25. marca 2010 uskutočnilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave festival detskej ľudovej hudby U Havranky hrat budú... .
Súťažilo sa v štyroch kategóriách – sólisti speváci a duá, sólisti inštrumentalisti, ľudové hudby, spevácke skupiny. Súťaže sa zúčastnilo 120 detí z celého okresu. Najviac zastúpená bola kategória sólistov spevákov.
Porota v zložení Bc. Stanislava Zvarová - predseda (Klenovec), Jaroslav Zvara (Klenovec), Ján Lipták (Rožňava), Helena Pál Balážová (ZUŠ Rožňava), Božena Miháliková (GOS Rožňava) hodnotila výkony jednotlivých účinkujúcich a tých najlepších odporučila na postup do krajského kola tejto súťaže.

V Ý S L E D K Y :

Kategória ľudové hudby:
Zlaté pásmo: DĽH Lúčka pri ZUŠ Rožňava – s postupom na krajskú súťaž
Strieborné pásmo:  DĽH Malá Lúčka pri ZUŠ Rožňava
Bronzové pásmo: Detský citarový súbor DFS Berkőce  Brzotín
Kategória sólisti inštrumentalisti:
Zlaté pásmo: Nikoleta Helcmanová (citara)  - DFS Berkőce Brzotín – s postupom na krajskú súťaž
Lucia Gallová (husle) – FS Stromíš 
Strieborné pásmo:  Viktor Darvaš (husle) – ZUŠ Rožňava
Samuel Rudnay (husle) – ZUŠ Rožňava
Bronzové pásmo: Martina Zagibová (heligónka) – ZUŠ Rožňava
Kategória spevácke skupiny :
Zlaté pásmo: Spevácka skupina Horička, ZŠ Rejdová – s postupom na krajskú súťaž  
Strieborné pásmo:  Dievčenská spevácka skupina DFS Gemerčatá Dobšiná
Bronzové pásmo: Dievčenská spevácka skupina DFS Malý Stromíš Vlachovo
Kategória sólisti speváci :
I. (roč. 1. - 3. )
Zlaté pásmo: Viktória Vojtová – ZŠ Slavošovce 
Strieborné pásmo:  Martina Zagibová – Katolícka ZŠ Rožňava
Bronzové pásmo: Simona Mlynárová – Gočovo
Stanislav Hric - ZŠ Slavošovce 
II. (roč. 4. – 6.)
Zlaté pásmo: Ivana Tvrzická - ZŠ, Ulica pionierov Rožňava – s odporúčaním na postup
Strieborné pásmo:  Samuel Rudnay – ZŠ,  Ulica zlatá, Rožňava
Bronzové pásmo: Timea Hajduková, DFS Malý Stromíš  Vlachovo 
Lenka Vranová, ZŠ Štítnik
III. (roč. 7. - 9.)
Zlaté pásmo: duo Zuzana Rudnayová a Zuzana Birková – ZŠ, Ulica zlatá, Rožňava – s postupom na krajskú súťaž
Lucia Brdárska, Gymnázium Dobšiná
Strieborné pásmo:  neudelené
Bronzové pásmo: Petra Valková, DFS Haviarik Rožňava
Mária Garanová Krišťáková, DFS Gemerčatá Dobšiná
Cena poroty : Ľuboslava Rusznyáková, ZŠ Brzotín

Záver podujatia patril zhodnoteniu prehliadky predsedníčkou poroty Bc. Stanislavou Zvarovou. Pekné ceny si z rúk predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave Oľgy Benediktyovej prevzali všetci ocenení.
Všetkým srdečne blahoželáme.
29.3.2010

Text: Božena Miháliková
Fotografie: Gejza Benedikty