Pripravujú regionálnu súťaž - detský festival ľudovej hudby "U Havranky hrat budú"

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave pripravujú regionálnu súťaž - detského festivalu ľudovej hudby pod názvom U Havranky hrat budú.

Dňa 25. marca 2010 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rožňave na Štítnickej ulici sa zídu deti, ktoré interpretujú gemerské ľudové piesne. Súťažiť budú v štyroch kategóriách - sólisti speváci a duá, sólisti inštrumentalisti, ľudové hudby a spevácke skupiny.

Odborná porota vyberie zástupcu každej kategórie, ktorý bude reprezentovať okres Rožňava v krajskom kole tejto súťaže.
19.3.2010

Božena Miháliková