Vo veľkonočnej tvorivej dielni tradičných remesiel bolo vyše 220 školopovinných detí

Záujem o zachovávanie tradícií v našom regióne je veľký, o čom svedčia podujatia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ktorých je rok čo rok viac. Napríklad do regionálnej súťaže detského hudobného folklóru - ktorý sme organizovali 25. marca - sa zapojilo 120 detí, a o veľkonočnú tvorivú dielňu tradičných remesiel bol opäť veľký záujem aj tento rok. V priestoroch Gemerského osvetového strediska počas týchto jarmočných dní sa vystriedalo 220 školopovinných detí z rôznych rožňavských základných škôl, ale pricestovali žiaci aj z Brzotína a Rožňavského Bystrého. Venovali sa im remeselníci zo Združenia gemerských remeselníkov - hrnčiar a výrobkyňa textílií z Maďarska, čipkárky z Rožňavy a pernikárka z Jablonova. Deti vynikajúco sa zabavili pri výrobe obrázkov na spôsob mandaly - nalepovanie zrniek a semiačok pod vedením remeselníčky z Krásnohorskej Dlhej Lúky či pri výrobe jarných kvetov z papiera a textilu. Snáď najväčší záujem bol o vyskúšanie hrnčiarskej techniky, deti vyrobili niekoľko desiatok predmetov - väčšinou vázičky, misky či abstraktné predmety podľa vlastnej fantázie. So záujmom sa zapájali do osvojenia si základov paličkovania či drôtovania, trpezlivo zdobili veľkonočné vajíčka a perníky a mnohým bolo ľúto, keď odchádzali. Bola radosť sledovať ich rozžiarené tváričky, ako na pamiatku si odnášali vlastnoručne vyrobené jarné kvety, upaličkované náramky či ozdobené perníky. Unavení remeselníci odchodom poslednej skupiny si vydýchli, ale jednohlasne skonštatovali, že deti boli veľmi vnímavé, šikovné a disciplinované. Dokonca hrnčiar Zoli Horváth povedal, že v rukách mnohých detí vnímal cit a talent pre prácu s hlinou a stálo by za to organizovať pre nich kurzy, aby svoj talent mohli rozvinúť. S touto myšlienkou sa stotožňujem a som o tom presvedčená, že po komplexnej obnove súčasnej budovy GOSky mnoho zručných a talentovaných detí nájde v našom vysnívanom Dome tradičnej ľudovej kultúry Gemera svoju zábavu a rozvíjanie svojho talentu a tvorivosti.
28.3.2010

Mgr. Helena Novotná,
riaditeľka GOS
Fotografie: Valéria Munková

Poznámka: Článok s fotografiami zo stránky gos.sk je prevzatý so súhlasom autorky>
F O T O G A L É R I A