Pozvánka do rožňavskej hvezdárne na nočné pozorovanie aprílovej oblohy

POZNÁMKA: V prípade nepriaznivého počasia sa pozorovanie neuskutoční!

21.4.2010