Súčasťou Valného zhromaždenia MO MS v Rožňave bola i voľba nových orgánov

Dňa 10. februára 2010 sa v Rožňave uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré zhodnotilo svoju činnosť za roky 2007 - 2009, schválilo Plán činnosti na roky 2010 - 2012 a Správu o kontrole a hospodárení MO.
Úvod zhromaždenia patril krátkemu kultúrnemu programu, ktorý predstavili členovia folklórnych súborov Haviar a Haviarik.
Hosťom VZ bol správca Matice slovenskej v Martine Mgr. Ján Eštok, ktorý vo svojom príhovore oboznámil členov so súčasným stavom aktivít MS, ale hlavne s plánovanými akciami v roku 2010. Zároveň odovzdal členom matičné ocenenia a to Pamätné listy MS, Ďakovné listy MS, strieborné a bronzové medaily Cyrila a Metoda za dlhoročnú aktívnu prácu v Matici slovenskej. Ocenenia boli udelené zakladajúcim členom miestneho odboru, dlhoročným funkcionárom, ale i folkloristom, členom, ktorí sa venujú básnickej tvorivosti, krajinomaľbe, zhotovovaniu návrhov na slovenské poštové známky a pamätné tabule atď. Ocenenia "in memoriam" prevzali rodinní príslušníci tých členov, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami.
Zhromaždenia matičiarov bolo vhodnou príležitosťou i na odovzdanie nových členských preukazov, ktoré boli odovzdané 8 členom.
Valné zhromaždenie dalo príležitosť tiež i riaditeľke Domu matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatici Halkovej na poďakovanie formou Ďakovných listov tým jednotlivcom, inštitúciám a podnikateľom, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri príprave a realizácii otvorenia DMS v júli minulého roku.
Súčasťou Valného zhromaždenia bola samozrejme i voľba nových orgánov miestneho odboru.
Bol zvolený 9 - členný výbor, revízor a náhradníci. Predsedníčkou sa stala Oľga Benediktyová - doterajšia predsedníčka.
27.2.2010

O.B.