Koledovanie v našej obci vždy patrilo k vianočným sviatkom

Koledovanie v histórii obce Rakovnica patrilo k vianočným sviatkom. Staršia generácia si ešte pamätá na nosenia betlehema, hrané scénky i spev. Odohrávalo sa to pod oknami, alebo priamo v dome. Táto ľudová tradícia je zachytená na filmoch čiernobielych i farebných, ktoré sme mali možnosť vidieť aj v televíznom vysielaní.
Rok 2009 sa stal v obci medzníkom obnovy starej tradície. Zrealizovalo sa to s príchodom nového kaplána ECAV Mgr. Jána Galla do cirkevného zboru. Koledovanie pod jeho vedením malo úspech a peknú odozvu. Potešilo. Urobilo radosť. Rozdalo nádej, lásku. Prinieslo svetlo do života ľudí. Končilo požehnaním domu a ľudí v ňom. Nám sa podarilo urobiť zábery z koledovania, ktoré vám predkladáme.
6.1.2010

Text a foto: Dr. Jozef Sabo