Rakovnické obecné noviny ocenila Jednota dôchodcov na Slovensku

Rok 2010 začal v obci Rakovnica dvoma výročiami. Prvé súviselo s 10. výročím založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v obci. O tom sme vás už informovali. Druhým výročím je 10. výročie od vzniku a vydávania Rakovnických obecných novín (RON).
Prvé ocenenia RON dostávajú od občanov obce a čitateľov. Ďalšie ocenenie nasledovalo na oslave ZO JDS. Medzi ocenenými boli aj RON. Potešilo to všetkých tvorcov novín, ale i občanov. Bolo to zaslúžené. Miestne noviny pravidelne informovali a činnosti ZO JDS. Zvýrazňovali ich prospešnú činnosť a uchovávali pre históriu ich záslužné činy. RON budú i naďalej mapovať, zachytávať všetky udalosti, akcie, ktoré najaktívnejšia organizácia v obci robí.
Ocenenie ZO JDS sa stalo pre RON a ich tvorcov motiváciou k ďalšej činnosti i pri zviditeľňovaní aktivít, ktoré naša rakovnická seniorská organizácia robí, vykonáva na prospech, potešenie, radosť občanov obce.
15.4.2010

J. Sabo