MDŽ - Mamky pookrejú. Dievčatá znežnejú. Ženy v každom veku sa potešia

Marec je mesiac, na ktorý sa ľudia v našich zemepisných šírkach tešia. Prichádza jarný slnovrat. Odchádza zima a začína jar. Okrem toho marec je v spojení aj so sviatkom, ktorý bol, potom nebol a zdá sa, že znova ožíva. Veď dať úctu, lásku, potešiť niekoho, obdarovať ho nie je nič zlého. Práve naopak, patrí sa to. Veď je komu, aj začo.
Áno, uhádli ste. Hovoríme, píšeme o MDŽ. Odhliadnuc od spoločenského zriadenia nemali by sme ignorovať Mamky, Dievčatá, Ženy. Sú to, pre nás všetkých, tie najbližšie, najmilšie, bez ktorých život by bol nemožný. Mali sme ich radi. Máme ich radi. Prejavovali sme im svoju priazeň a budeme to stále robiť, pokiaľ bude ľudstvo na tejto modrej planéte.
Oslavy nemusia byť honosné. Niekedy stačí aj málo. Úprimne, otvorene povedané milé slová dokážu veľa. Doplnkom obyčajne býva prejav jari – kvietok. Poteší, pohladí, povzbudí. Mamky pookrejú. Dievčatá znežnejú. Ženy v každom veku sa potešia.
Malú, milú pozornosť vám všetkým, prostredníctvom tejto webovej stránky, venujú Rakovničania. Najprv prijmite od nás vďaku za to, čo ste urobili. Máme vás radi. Myslíme na vás. Objímame vás. Želáme len to najlepšie. Veď ste naše najkrajšie, najmilšie, najstarostlivejšie, najsladšie, jedinečné, plné elánu, optimizmu, nekonečnej lásky, obetavosti.
Ako prejav našej lásky, priateľstva i vďaky prijmite od nás tieto fotografie kvetov pre vaše potešenie a radosť...
4.3.2010

Text a foto: Dr. Jozef Sabo