Stáli na začiatku desaťročnej úspešnej činnosti ZO JDS v Rakovnici

Nedá nám pozrieť sa do zákulisia toho, čo predchádza akciám, zasadnutiam, podujatiam, úspešným stretnutiam ZO JDS v Rakovnici. Sú to väčšinou ľudia o ktorých sa málo vie, málo hovorí, či píše. Po každom filme sa v kine, či televízii dozvieme mená ľudí, ktorí sa podieľali na tom čo divák videl, zažil.
Za každým podujatím ZO vždy boli konkrétni ľudia. Celá váha spočívala na predsedovi organizácie, členoch výboru. Oni boli a sú hybnou silou motorom ZO. Celé ich úsilie vyústilo do príjemných zážitkov, radosti, potešenia, zábavy členov organizácie. Rozdelenie práce s osobnou zodpovednosťou, tvorba programov, zabezpečovanie materiálov, organizovanie akcií, administratívnej práce a v dnešnej dobe zháňanie financií i ďalšie úlohy člen organizácie nevidí, necíti. Svoje by vedeli povedať tí, čo to absolvovali. Robili a robia to dobrovoľne a pre spokojnosť všetkých členov.
Nebudeme to dopodrobna rozoberať. Chceme len povedať, že im za to patrí úcta, obdiv i srdečná vďaka.
Počas desiatich rokov zverejňujeme mená tých čo boli „v pozadí“. Boli to predsedovia Ondrej Bradáč, Anna Krištofčová a súčasný predseda Mgr. Ladislav Fabián. O. Bradáč, A. Krištofčová sa naďalej podieľajú na práci výboru. Členmi výboru boli: Ružena Hudecová, Mgr. Mária Sabová, Ján Šály, Helena Šípošová, Ján Gonos, Viliam Koltáš, Zuzana Blahútová, Marta Koltášová, Božena Jesenská, Matilda Gallová, Viola Nemčková.
Aktívne na práci, pomoci ZO JDS sa podieľali: Oľga Leštáková, Margita Leštáková, Anna Fabiánová, Barbora Bradáčová, Ladislav Lešták, Ľuboš Lešták, Ondrej Pástor, Štefan Ďurán, DFS Veršinok a ďalší.
Úcta a poďakovanie nech je pre všetkých menovaných i nemenovaných motiváciou k ďalšej činnosti. Veď robiť pre ľudí je to najkrajšie, najcennejšie na svete.
30.3.2010

JS