Svadba je vážnym krokom v živote dospelých. Je to o láske, porozumení i hlbokom cite

Svadba je vážnym krokom v živote dospelých. Je to o láske, porozumení, hlbokom cite. Je to rodina, výchova detí. Je to záväzok s povinnosťami, rozhodnutiami a zodpovednosťou. O tom sa už popísalo veľa.
Veľkým zážitkom je svadobný obrad. Ten sa od prastarých zvykov až po dnešné menil i mení. I nové obrady sa robia klasicky, alebo s použitím starších zvykov, ktoré dodávajú významnému dňu zvláštny punc. Jednou zo súčastí sobáša je úloha starejších. Ich miesto sa nedá ničím iným nahradiť. Pri každom počine vedú nevestu, ženícha, hostí krok za krokom. Starejší má napríklad priviesť ženícha k neveste, odpýtať nevestu od rodičov a poďakovať im za výchovu (vedie odobierku), ďalej vedie snúbencov na sobáš, víta mladý pár a hostí na mieste svadobnej oslavy, pozýva k svadobnému stolu, prednáša prípitok, riadi nevestin tanec a celkove sa stará o zábavu na svadobnej hostine. Slovné vyjadrenia, ktoré tlmočia, majú vážnosť, úctu, pevný scenár. My Vám teraz ponúkame dve verzie textov, ktoré v Rakovnici používali starejší.
Radi na tomto webe privítame i iné texty, alebo aj opis celej svadby. Možno to niekoho osloví a použije to pri svadobných obradoch.
13.2.2010

Dr. J. Sabo

Rakovnická svadba

U mladej nevesty starejší mladého zaťa prehovorí ako prvý:
Mnohovážení priatelia, tešíme sa, ak svojich priateľov pri dobrom zdraví navštevovať môžeme. Je chvályhodné, že príchodom do tohto príbytku, Vás všetkých pri dobrom zdraví nachádzame. Dovolím si Vás ako dobrých priateľov poprosiť, aby ste nám „pocestným“ trochu miesta uvoľnili a naše reči vypočuli.

Starejší mladej nevesty odpovedá:
Pretože Vás za dobrých priateľov uznávame, s vďačnosťou Vašej žiadosti vyhovieme. Priestory nášho hospodára Vám s vďakou dávame a reči Vaše s radosťou vypočujeme.

Starejší pýta nevestu ku stolu mladého zaťa:
Viete, že stvoriteľ dobrú vec urobil, keď stav manželský stvoril. Tento vzor praveký i náš mladý ženích si umienil nasledovať. Do stavu manželského vstúpiť chce s pannou, ktorá mu je sľúbená, obdariť ju hodlá šťastným manželstvom. Preto prosím, láskyplne mu ju odovzdajte.

Starejší mladej nevesty odpovedá:
Úprimní a dobrí priatelia, Vaše reči sme vypočuli a Vašej žiadosti rozumeli. Ak je to vôľa Vaša, s radosťou sa k nej pripojíme a žiadosť srdečne povoľujeme.

Starejší uchopí mladú nevestu za pravú ruku a odovzdá ju druhému starejšiemu:
Milá dcéra! Naplnenú radosťou a šťastím púšťame Ťa k Tvojmu ženíchovi, spytujem sa Ťa však, chceš tohto švárneho mládenca za budúceho manžela? Ak chceš, povedz nám že áno! (nevesta odpovedá)

Potom ju zoberie druhý starejší a hovorí:
Poneváč podľa vôle nás a so zvolením Vašich milých rodičov, ja poverený túto Vašu žiadosť neodopriem. Ja Vám jej ruku verejne odovzdávam, aby ste slávnostný akt vykonať mohli.

Starejší odovzdá mladú nevestu k sobášu:
Čas je tu a prchá ako vrava, preto sa obraciam na Vás, milí rodičia, zverte nám dcéru na krátky čas, doprevadíme ju na slávnostný akt.

Starejší po sobáši:
Zverenú úlohu sme šťastlivo vykonali a mladú nevestu do tohto poctivého príbytku doprevadili, so srdečným želaním, aby ste ju v láske prijali. Ona sa podujme na plnenie Vašich žiadostí, by vernosť Vášmu synovi uchovala, Vaše novorodičovstvo s vďakou odmeňovala. Z celého srdca si želám, by manželstvo vydarené slúžilo na zveľadenie, a ostalo aj rodu verné.

K večeri starejší pripovedá:
Milé svadobné zhromaždenie! Tak ako sa my tu všetci z tohto svadobného veselia tešíme, tak aj naši domáci hospodári sa radujú, že sa dožili tohto slávnostného veselia. Predkladajú pred nás dary a chcú nás občerstviť pokrmom a nápojom, aby sme ich pri dobrom zdraví užívali. Za toto všetko ďakujeme našim hospodárom a tieto dary od nich s vďakou prijímame. Kto bude z nich užívať, každému dobrú chuť prajeme!

Voľne upravil Ing. Ladislav Sedlák

Svadobná reč pre starejšieho

Odchod od ženícha pre nevestu:
Milí svadobčania! Nadišiel čas, keď sa musíme pobrať, aby sme odprevadili ženícha na ceste k neveste. Svadobným rodičom ďakujeme za pohostenie.

Keď prídu svadobčania k neveste:
Vážení rodičia a milí priatelia! Prichádzame z ďalekej cesty, veľmi unavení. Ja, poverený služobník, chcel by som Vás požiadať, aby ste nás prijali do Vášho príbytku. Keď sme prechádzali okolo Vašej záhradky, nášmu mládencovi sa zapáčila v nej jedna ruža, ktorú by si rád odtrhol. Verím, že mu to dovolíte a nás ako novú rodinku do Vášho príbytku prijmete, za čo vám ďakujem.
Keďže rodičia popriali šťastia a božského požehnania k Vašej spoločnej ceste, buďme im za to povďační.
Vidíme, že ste našej žiadosti vyhoveli, keď ste Vašu dcéru nášmu synovi za manželku dali, za všetku túto oddanosť a rodičovskú lásku Vám ďakujeme. Nuž a teraz odprevaďme našich snúbencov na začatej ceste k sobášu.

Keď sa príde zo sobáša, pred večerou:
Milé svadobné zhromaždenie! Tak ako my všetci sa z tohto svadobného veselia tešíme, tak aj naši domáci svadobní hospodári sa tešia, že sa dožili tohto svadobného veselia, a preto predkladajú pred nás tieto dary, chcú nás pohostiť nápojom a pokrmom. Za to všetko ďakujeme. Kto z nich bude užívať, každému dobrú chuť a na zdravie prajem!

Príchod domov po sobáši:
Milí rodičia! Našu veľkú cestu sme šťastne vykonali a túto mladú ženu do Vášho príbytku priviedli, s tým srdečným prianím, aby ste ju vďačne prijali a z nej sa tešili. Aby nielen svojmu manželovi verná bola, ale i Vám rodičom dobrá dcéra bola, aby ste v pokoji nažívali. To Vám zo srdca želám.

Text poskytla Margita Leštáková


Poznámka: Radi na tomto webe privítame i iné texty, alebo aj opis celej niektorej gemerskej svadby. Možno to niekoho osloví a použije to pri svadobných obradoch.