Hladina Honského potoka signalizuje, že si vyžaduje celoročnú starostlivosť

Cez obec Rakovnicu preteká Honský (genčanský, hončanský) potok. Voda v ňom tečie po celý rok. Aj v najväčších letných, suchých obdobiach nevysychá. Má veľa malých, drobných prítokov, potôčikov z Plešiveckej planiny a Slovenského Rudohoria.
Nekontrolovateľne sa potok správal v minulosti a môže ešte i v súčasnosti. Staršie generácie si pamätajú storočnú vodu, ktorá narobila značné škody v obci. Aby sa predišlo veľkým škodám, v minulom období došlo k jeho regulácii. Dnes sa zisťuje, že to nestačilo. O potok sa treba starať každý rok. Čistenie potoka, odstraňovanie krov, stromov, uvoľňovanie prietoku sú samozrejmé záležitosti. Obci táto povinnosť nepatrí. Potok je v starostlivosti správcu, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Banská Bystrica, správa povodia Slanej so sídlom v Rimavskej Sobote, prevádzka Plešivec.
V roku 2009 po decembrovej snehovej nádielke nastalo prudké oteplenie. Jeho výsledkom bolo zvýšenie hladiny potoka. V časti potoka, ktorý preteká obcou, došlo k vyliatiu vody z koryta na dvoch miestach. Prvé bolo pod Vyšným mlynom. Dve rúry, ktoré tvorili most sa upchali. Voda pretekala cez cestu a vymyla ju. Neďaleko Nižného mlyna sa voda vyliala z plytkého koryta a zaliala časť cesty. Našťastie sa to týmto aj skončilo, lebo hladina vody rýchlo klesla. O tom, ako vyzeralo koryto naplnené hnedou kalnou vodou, vám prinášame niektoré fotoukážky.
6.1.2010

Text a foto: Dr. Jozef Sabo