Opravu si žiada aj stará sakrálna pamiatka obce, akou je evanjelický kostol

Evanjelický a. v. kostol v Rakovnici má svoje pevné miesto v histórii obce. Tento klasicistický kostol bol postavený v r. 1836, obnovený v roku 1866. Nachádza sa v ňom vzácna neskorobaroková kazateľnica a rovnako vzácny neskorobarokový oltár z konca 18. storočia, ktorý bol v 20. storočí obnovený a doplnený obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Po oboch stranách oltáru sa nachádzajú plastiky apoštolov Petra a Pavla. Vo veži kostola sú dva zvony, jeden z roku 1864, druhý z roku 1927. Je nielen starou sakrálnou pamiatkou, ale aj významným dokladom historického architektonického vývoja a zapísaný je v zozname pamiatok Slovenskej republiky ako národná kultúrna pamiatka. Cirkvi, veriacim, občanom, voleným orgánom obce záleží na tom, v akom stave je. Koncom roka 2009 a začiatkom roka 2010 sa stala už na prvý pohľad malá havária. Voda prenikla cez strechu veže. Zamokla fasáda a časť sa z nej uvoľnila a spadla na zem. Našťastie nikomu sa nič nestalo.
Začiatkom februára sme zastihli odborníkov - výškarov pri oprave strechy. I v chladnom počasí im to išlo od ruky. Strechu opravili, zatesnili. Fasádu urobia až v lete. Na to potrebujú pekné a teplé počasie.
Ponúkame vám zopár záberov zo záchrany našej veľmi cennej pamiatky.
10.2.2010

Text a foto Dr. J. Sabo