Na propagovanie obcí a miest horného Gemera využívajú rôzne spôsoby

Propagovanie našich obcí a miest sa deje rôznou formou. Niektoré obce využívajú fotografie, niektoré obecné noviny, niektoré zapoja do toho aj folklórne skupiny, ktoré sú veľmi využívané, pretože repreznetujú okrem obce aj folklór a šikovnosť jej občanov. O Rakovnici sme nedávno spomínali, že okrem Rakovnických obecných novín o svojej obci vydali už niekoľko pohľadníc. Dnes informujeme o tom, že nedávno vydali brožúrku, do ktorej vložili niekoľko ručne kreslených obrázkov, aby aj takýmto spôsobom predstavili svoju obec a priblížili zaujímavé objekty nachádzajúce sa v nej. Obrazy im vyhotovil Dr. Štefan Burčo. V príhovore starostu Rakovnice Ing. Ondreja Lorka sa píše:
„Rakovnica. Um a šikovnosť ľudských rúk premenili kameň, drevo, hlinu a vodu na stavby užitočné pre človeka, na jeho obydlia, chrámy i stodoly. Dych dávnej i nedávnej histórie a účelovosť stavieb najmladších.
V každom kúsku každej stavby vidno snahu jej staviteľov pochváliť sa svojou zručnosťou i hrdosťou otcov priznať sa k svojmu dielu a zanechať obraz svoj a výtvor svojho umu i rúk pre svojich potomkov. Takto postupne vznikol obraz terajšej Rakovnice, ako ju vidíme dnes.
My, ktorí tu žijeme, menej vnímame zmeny, ktoré sa tu dejú, ako tí, ktorí pred rokmi odišli do rôznych kútov sveta. Každý vidí Rakovnicu svojimi očami vo svojom čase, ale obdivovať a objavovať ju môžeme neustále. Je to naša malebná, svojrázna a jedinečná obec.
Toto dielko, ktoré vám predkladáme, nech je pripomienkou pre tých, ktorí sa tu narodili, zrkadlom krás pre tých, ktorí tu žijú, pamiatkou pre hostí, ktorí nás navštívili, pozvánkou pre tých, ktorí tu ešte neboli.“
21.3.2010