Povzniesli baníctvo aj vďaka absolvovaniu baníckej školy v Banskej Štiavnici

V živote je veľa vecí, ktoré sú ťažko porovnateľné a predsa sú spôsoby ako sa dajú porovnať. Je možné z baníckeho hľadiska porovnať aj Banskú Štiavnicu a Rakovnicu.
V Banskej Štiavnici vznikla v roku 1762 Banícka akadémia - prvá banícka vysoká škola na svete (založená cisárovnou Rakúsko-Uhorska Máriou Teréziou). Tu boli vyškolení tisíce banských technikov a banských inžinierov z celého sveta.
Tu na jej pokračovateľke – Vyššej priemyselnej škole baníckej v Banskej Štiavnici boli po 2. svetovej vojne vyškolení ako „banskí hutmani“ aj siedmi naši spoluobčania z Rakovnice. Sú to: Július Gonos u Rótha (nežije), Ján Hencel (nežije), Ing. Ladislav Sedlák (nežije), Ing. Ondrej Popálený – 79 ročný žije v Příbrami v Čechách, Ján Pástor u Bradáše – 83 ročný žije u dcéry v Košiciach (priženil sa do Rožňavského Bystrého), Ján Molnár u Husáre – 68 ročný žije v Rakovnici, Ján Pástor u Karele (nežije).
To sú naši absolventi v Banskej Štiavnici z Rakovnice. Vážime si ich. Povzniesli baníctvo v Rožňavskom okrese (Baňa – Rožňavské Bystré, úsek Mier – Mních Rakovnica, úsek Rudník, úsek Sadlovský a úsek Bernardy). Ale aj z okolia Rožňavy boli ďalší „hutmani“, ktorí končili štúdiá v Banskej Štiavnici. Spomeniem ich: Ľudovít Trunko (vedúci bane Mier - Mních), Alexander Palička (baňa Rudník), Eugen Lapšanský (baňa Rudník a Malý Vrch), Gejza Ruman (baňa Sadlovský), Ján Kotrčka (baňa Štefan), Štefan Grančák (baňa Nižná Slaná), Ing. Emilián Beličák – 80 ročný žije v Rožňave.
Po baníckej škole v Banskej Štiavnici bola založená aj Stredná priemyselná škola geologická a banícka v Spišskej Novej Vsi. Tu skončili: Ondrej Žúdel na Hroboch (zomrel 64 ročný, pochovaný je v Rakovnici), RNDr. Ján Pástor ml. u Sedláka – 71 ročný – žije v Banskej Bystrici, Ing. Štefan Molčík – riaditeľ Geologického prieskumu v Rožňave – žije v Rožňave, Ing. Jozef Zlocha – bývalý minister životného prostredia v Bratislave – zomrel.
Nemali by sme na nich zabudnúť. Oni tiež tvorili históriu baníctva. Pripomínajme si ich. Baníctvo bola práca, chlieb, obživa, rozvoj obce Rakovnica i celého okresu.
Platí pravidlo „Kto si minulosť neváži – budúcnosť si nezaslúži“. Chovajme sa podľa tohto hesla!
10.5.2010

Prof. Ján Fabián
Fotografie: súkromný archív Jána Šályho

POZNÁMKA: Viacej fotografií nájdete na webovej stránke www.majgemer.sk