Pohľad zo Stromíša na Vysoké Tatry. Foto: Ján Krokavec

Tridsaťtri ročníkov výstupu na Stromíš zanechalo príjemné zážitky

Zimné výstupy medzi obyvateľmi na hornom Gemeri majú už viacročné tradície. Vlachovský turistický Výstup na Stromíš má za sebou napríklad už 33 ročníkov. Ten ostatný bol v sobotu 23.1.2010 a informáciu o ňom nám poslal starosta Gemerskej Polomy pán Ján Chanas i s fotografiami, ktoré vyhotovil Jaroslav Krokavec z Rožňavy. Svedčia o tom, že toto podujatie má dobrý ohlas medzi milovníkmi prírody tak v Gemerskej Polome, ako aj medzi turistami na Slanskej doline. Je to tiež výsledok dobrej organizátorskej práce Vlachovčanov. Pekné počasie sa pričinilo o to, že zo Stromíša, ktorého vrchol sa nachádza vo výške 1192 metrov nad morom, sa účastníkom výstupu naskytli zaujímavé pohľady na Vysoké Tatry, na kopce Slovenského rudohoria i na Slanskú dolinu. Mnohí neváhali a priniesli si odtiaľ pekné fotografické zábery.

Maj Gemer - Ján Chanas,
foto: Jaroslav Krokavec

31.1.2010