Na kamennom pódiu vo Vlachove zneli jozefovské jarné spevy

Vo Vlachove na Skavke 21. marca 2010 Občianske združenie Stromíš, obec Vlachovo a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravili pre milovníkov gemerských pesničiek ojedinelé podujatie Jozefovské jarné spevy...
Program začal prekrásnou jozefovskou pesničkou - A pred Jozefom v tot týžden … v podaní miestnej folklórnej skupiny Stromíš. Na Skavke (úchvatné prírodné priestranstvo pri obecnom úrade) všetkých návštevníkov Vlachova privítal starosta obce Mgr. Juraj Kováč. Po jeho príhovore sa spevu ujali ženy z Folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. Aj v tejto obci, podobne ako vo Vlachove, sa týždeň pred Jozefom a v deň Jozefa spievali prekrásne pesničky. Dievky sa pri nich zabávali a hádzali si krčah, až kým ho nerozbili.
Hovoreným slovom prehliadku sprevádzala Katarína Birková a ako správna folkloristka do kytice jozefovských spevov pridala tú svoju z Rakovnice – Z ďäleka mi páchneš, kviatok premilí... V rámci podujatia predseda Občianskeho združenia Stromíš Ján Stachura odovzdal ďakovný list s udelením titulu „Čestný predseda občianskeho združenia“ pánovi Mgr. Jurajovi Kováčovi za výnimočný prínos v oblasti kultúry, významný dlhoročný podiel na rozvoji folklórneho diania vo Vlachove a osobitne za zachovávanie a prezentáciu vlachovského folklóru. Ženy zo speváckej skupiny Stromíš mu k oceneniu zaspievali aj milú žartovnú pesničku.
Záver programu patril dievčatám z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca. Tie na kamenné pódium priniesli jarné zvyky, v ktorých vítali prichádzajúcu jar. Ich vystúpenie zahnalo aj prvé jarné kvapky dažďa, a tak miestna folklórna skupina Stromíš z Vlachova mohla svojim spevom ukončiť tohtoročné jozefovské jarné spevy.
O tom, že Vlachovčania sú naklonení folklóru a prezentácii folklórnych tradícií svedčí aj spolupráca staršej a mladšej generácie na tomto podujatí. Pre účinkujúcich pripravili malé posedenie s pohostením a dobrou muzikou v podaní Starovlachovskej muziky. Aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, Jednoty a Klubu dôchodcov vo Vlachove mali svoj podiel na tom, že z tohto podujatia odchádzali spokojní nielen diváci, ale aj účinkujúci, ktorí sľúbili, že sa do Vlachova ešte vrátia.
22.3.2010

Text: Božena Miháliková
Gemerské osvetové stredisko,
Fotografie: Gejza Benedikty