V Štítniku na ustanovujúcom zhromaždení založili Miestny odbor Matice slovenskej

Kultúrny život našej obce Štítnik sa priam žiadalo pozdvihnúť. Odhodlanie, elán a tvorivosť skupiny nás, ktorí chceme prispieť k rastu kultúrneho života našej obce, vyvrcholila založením Miestneho odboru Matice slovenskej. Na ustanovujúcom zhromaždení, ktoré sa konalo 12. marca 2010 v Štítniku sme sa stretli s očakávaním a plánmi do budúcna. Spomenuli sme si však aj históriu, keďže prvý Miestny odbor Matice slovenskej bol v našej obci založený už v roku 1941.
Tešila ma viacgeneračnosť nášho matičného kolektívu s rôznorodými záujmami jeho členov. Po privítaní riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatice Halkovej, členov tunajšieho miestneho odboru, ale i iných, ktorí nás poctili svojou návštevou, nasledovalo oboznámenie sa s aktivitami Matice slovenskej. Atmosféra stretnutia bola príjemná, k čomu prispela i naša najmladšia členka Lenka Vranová svojím prednesom poézie.
Náš miestny odbor bol slávnostne prijatý, požehnaný prianim mnohých úspechov a ovenčený spevom Kto za pravdu horí.

Výbor MO MS Štítnik:

 • Mgr. Jana Vranová – predsedníčka
 • Mgr. Margita Gločeková – podpredsedníčka
 • Ing. Margita Vilimová, PhD. – tajomníčka
 • Mgr. Lenka Vranová – pokladníčka
 • Mária Spišáková – členka výboru
 • Matúš Molnár – člen výboru
 • Bc. Viera Horváthová – členka výboru

Dozorný výbor:

 • Mgr. Yveta Zdechovanová – predsedníčka
 • Mgr. Eva Helembajová – podpredsedníčka
 • Vladimír Gašpár – člen

Kronikárky:

 • Gabriela Koreňová
 • Ivana Končeková

15.3.2010
Matúš Molnár