Stretnutie so známymi osobnosťami je pre žiakov vždy veľmi podnetné i zaujímavé

Dňa 14. 4. 2010 sa v Základnej škole P. Dobšinského v Slavošovciach uskutočnila Literárna beseda pri príležitosti Dní detskej knihy, ktorú organizovala Gemerská knižnica v Rožňave. Naše pozvanie prijal pán Ivan Szabó - spisovateľ a výtvarník a pán Martin Kellenberger - maliar, grafik a ilustrátor kníh. Ich zaujímavé rozprávanie počúvali žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí si pripravili pre nich aj zvedavé otázky. Obaja hostia im ochotne odpovedali, pridali vždy nejaký vtipný príbeh alebo udalosť zo života. Rozprúdila sa celkom zaujímavá diskusia a určite by beseda trvala dlhšie. Spisovatelia však mali ďalší program, čakala ich prehliadka Rodného domu P. Dobšinského a stretnutie so svojimi kolegami - spisovateľmi, ktorí boli na besedách v iných školách.
Myslím, že toto stretnutie so známymi osobnosťami bolo pre žiakov veľmi podnetné, zaujímavé. Odniesli si okrem pekného zážitku aj autogramy hostí, nechýbala malá kresbička od ilustrátora. Verím, že podobné podujatia budú organizované aj v budúcnosti, veď autorov pôvodnej slovenskej tvorby máme v súčasnosti veľa. Dôkazom toho je aj naša výborne vybavená knižnica, v ktorej si každý nájde ten správny žáner na čítanie. Apelujem týmto aj na rodičov detí, aby im umožnili prístup ku knihám, lebo čítanie kníh je dnes veľmi moderné a v tomto pretechnizovanom svete viac ako potrebné. Naučí ich správne sa vyjadrovať, cibriť pravopis a celkovo rozvíjať osobnosť človeka.
18.4.2010

Lýdia Hricová