Pred 65 rokmi nový život aj na hornom Gemeri vyrastal z trosiek 2. svetovej vojny

Deň ako iné, obyčajný, no predsa symbolický. Pre obyvateľov Slavošoviec sviatočný. 24. januára 1945, pred 65 rokmi aj do tejto obce v hornom Gemeri zavítala sloboda. Sú to tradície, ktoré sa tu zachovávajú od tých pamätných dní, keď sa začal nový život aj v tejto oblasti, kde malo široké zázemie Slovenské národné povstanie, kde sa zachovalo mnoho pamätníkov a priamych účastníkov národnooslobodzovacieho boja. Mnohí priami účastníci už nežijú, ich synovia a dcéry si ale každoročne spomínajú na prvé dni slobody. Nebolo tomu ináč ani v deň 25. januára 2010, keď sa predstavitelia obce, poslanci, funkcionári SZPB a ďalší z radov SHP Slavošovce spolu s občanmi a pracovníkmi Obecného úradu stretli pred pamätnou tabuľou, aby k nej položili symbolický venček vďaky. V ich mene to urobil starosta obce a poslanec KSK Ing. Štefan Bašták so zaslúžilým členom SZPB pánom Ondrejom Gajanom.
Pred 65 rokmi - v januári 1945 - príchod osloboditeľov už zďaleka zvestovalo dunenie kanónov od južnej hranice. Dodávalo silu bojovníkom SNP v okolitých horách v ich prieniku na nepriateľom obsadené územie. V obci hliadkovali nemeckí poľní žandári, bola tu motorizovaná jednotka Encián a zákopníci. 22. januára prechádzala obcou od Čiernej Lehoty posledná nemecká jednotka, ďalšie ustupovali v smere na Rejdovú. Dňa 24. januára 1945 došla do obce prvá hliadka sovietskych vojakov. V tento pamätný deň prišli do Slavošoviec osloboditeľské vojská II. ukrajinského frontu, 40. sovietskej armády a v ich zväzku bojujúce jednotky rumunskej armády s batériou ľahkého delostrelectva. Vznikla delostrelecká prestrelka medzi ustupujúcimi Nemcami a rumunskými jednotkami. Vojská osloboditeľov našli u občanov plné porozumenie a podporu. Boli aj prvé obete na životoch. Príchod osloboditeľov vítali občania už na Hrbku spolu s predstaviteľmi revolučného národného výboru a s kapelou miestnych muzikantov z osady. Po odchode prvých osloboditeľov do obce prišli ďalšie jednotky Sovietskej armády. Občania prejavovali veľkú radosť z prvých dní slobody, pod vedením ženijných dôstojníkov sa pustili do obnovy okupantmi zničenej železničnej trate a papierne, v ktorej sa zakrátko začala prvá výroba. Do obnovy rozstrieľaných koľajníc a zničených mostov sa zapojili robotníci zo stavby železničnej trate a tunela. Pred 65 rokmi začal sa nový život, vyrastal z trosiek 2. svetovej vojny, ktorej ukončenie si v deň slobody pripomenuli aj v Slavošovciach. Oslobodením obce vyvrcholil aj protifašistický odboj, ktorý nám pripomínajú pamätníky v Slavošovciach, na sídlisku a miestnom cintoríne. Oslobodením okresu sa vojna ešte neskončila, boj pokračoval a vyžiadal si ešte mnoho obetí, vojakov sovietskej a rumunskej armády a Čsl. armádneho zboru v ich bojovej ceste z Buzuluku do Prahy, až do víťazného konca, do pádu Berlína.
26.1.2010

PaedDr. Milan Sajenko
foto: M. Hanzel