Prvým víťazom stolnotenisového turnaja O pohár starostu Slavošoviec J. Breznen

Dňa 09. 04. 2010 sme v priestoroch telocvične ZŠ Slavošovce zorganizovali 1. ročník stolnotenisového turnaja O pohár starostu obce. Zúčastnili sa hráči V. ligy Gemer a hráči IV. ligy Spišsko - gemerskej, hráči piatich klubov - domáci ŠKST Slavošovce, Čierna Lehota, STK Honce, ŠK Henckovce A i B týmu a Geológ Rožňava. Celkovo sa do turnaja prihlásilo 20 hráčov. Boli vytvorené 4 základné skupiny po 5 hráčov, z ktorých štyria postupovali do hracieho pavúka, kde sa hralo K.O. systémom. O tretie miesto bojovali hráči R. Repiský st. z STK Honce a P. Fabian z Geológu Rožňava. Zo súboja vyšiel víťazne P. Fabian a umiestnil sa na 3. priečke. Do finále sa prebojovali hráči A-čka ŠK Henckovce J. Breznen a J. Kušnier. Z tohto finálového klubového súboja vyšiel nakoniec víťazne J. Breznen, čím sa stal celkovým víťazom a zároveň víťazom premiérového ročníka O pohár starostu obce Slavošovce.
Chcel by som vysloviť poďakovanie pánovi starostovi obce Slaovošovce Ing. Š. Baštákovi za pomoc pri organizácii turnaja, ďalej pani riaditeľke ZŠ PhDr. D. Labošovej za poskytnutie telocvične ZŠ a pánovi J. Bystrenovi ml., vedúcemu týmu Čiernej Lehoty za zapožičanie dvoch ich súťažných stolov.
Podľa kladných reakcií zúčastnených hráčov sa nám premiérový ročník vydaril a dostalo sa nám uznanie a pochvala za organizáciu a priebeh turnaja, čo nás veľmi povzbudilo a zároveň nakoplo do ďalšej činnosti nášho klubu.


12.4.2010