Detský spevokol Deti svetla má za sebou tri roky nácvikov i vystúpení

Detský spevokol DETI SVETLA nacvičuje už tretí rok, a to pravidelne každý piatok na miestnej fare v Slavošovciach, okrem mesiacov január a február, kedy máme prázdniny.
Naše stretnutia začínajú o 16.00 hod. modlitbou a potom sa už nacvičujú rôzne piesne od rôznych skladateľov a interpretov kresťanskej hudby.
Celé tieto stretnutia sú vedené v duchu viery a chválenia nášho pána Ježiša Krista. Za tieto stretnutia sú zodpovedné vedúce tejto skupiny, a to sestry Andrea Vojtová a Ľudmila Paličková, rod. Stromčekové.
Skupina DETI SVETLA sa skladá z desiatich detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú našich stretnutí, ale občas nás zo zvedavosti prídu navštíviť aj ďalšie.
Raz do mesiaca sa so svojím programom zúčastňujeme aj služieb Božích v našom chráme, ale zúčastnili sme sa aj iných vystúpení, napríklad pri príležitosti dňa matiek v Gemerskej Polome. S naším už v podstate širokým repertoárom sme mohli poslúžiť aj pri príležitosti sobáša v našom kostole, ďalej sme sa zúčastnili s vianočným programom aj na vianočných pastorálach v Štítniku.
Po návšteve nášho zboru bratom seniorom sme dostali pozvánku zúčastniť sa služieb Božích v rožňavskom chráme, a to na 2. sviatok vianočný, ktoré malo veľký zmysel a navyše aj povzbudenie pre naše deti.
Keď pán Ježiš dovolí, tak do budúcnosti plánujeme ešte rozšíriť náš hudobný repertoár o ďalšie podklady, ktoré máme už v tomto čase objednané a takisto by nám veľmi pri nácvikoch pomohla aj vlastná aparatúra.
Tak nech nám pán Ježiš pomáha a naďalej nám dáva silu sa stretávať.
23.4.2010

Vedúce spevokolu:
Andrea Vojtová a Ľudka Paličková,
rod. Stromčekové.