Mladí z Revúčky chcú pripraviť divadelnú hru Ženský zákon „vo švankacom jeziku“

Pán Ľudovít Barančok z Revúcej mi iba nedávno napísal: „Skupina mladých, po Slovensku porozutekaných rodákov z Revúčky, sa dohovára medzi sebou v ich nárečí cez internet. Našli si kroniky, príhody, výrazy a píšu si Malorevúčania. Ale Revúčka je malá dedinka vzdialená od Revúcej dva kilometre, má svoje nárečie, dosť odlišné od reči v Revúcej. Platí len pre túto dedinku. Skupina ľudí v záhlaví (na stránke) hovorí o Malorevúčanoch ako o celom regióne a uverejňuje články z Muráňa, Revúcej, Sirka, Mokrej Lúky už skôr napísané. Aj moje.“
O tom, že pán Barančok má pravdu, som sa presvedčil aj ja. Spomínaní mladí z Revúčky si zriadili i na facebooku svoju skupinu, ktorú si pomenovali Revúška siťi. O zámere, ktorý chcú toho roku zrealizovať svedčí aj tento text, ktorý som tam našiel:

Milí naší šlenovä velavážení,
ťímto se dáva šicím na známost, že dna 17.4.2010 o šiastäää (to jest 18:00 miastniho šesu) se koná v kultúrnim dome na Revúške stretnutä ťíkajúce se našiho ďivaďelniho gangu. Kto to ešte nevia, ta se buďe hrať predstavenä Ženskí zákon v našom švankacom jeziku.
Teda, šici šva máte záujem účinkovať v tomto veľaváženom diale abo se nejak inak podialeť na jeho príprave a realizácii, tak pricte, mažte dovliacť aj rodiních príslušníkó abo iních známich, ktorí bi tiaž mali záujem o tot náš gang, aj koj ni sú šlenmi ťäto skupini - to ni je podmienkó. Šicí sú vítaní.... preto vás víznamne žiadam, abi sťe to brali vážne a nehanbili se, bude to vážne špás, takže pricte medzi nás :-)))
9.4.2010
Vašä Martina a Dorka