Revúčka leží pod Kohútom v úzkej doline chránená kopcami pred ostatným svetom

Revúčka, malebná dedinka stredného Gemera pod vrchom Kohút (1409 m.n.m), ležiaca v úzkej doline, ktorej kopce akoby chránili svoje obyvateľstvo pred ostatným svetom. Revúčka nie je samostatná obec, je časťou mesta Revúca. Preteká cez ňu rieka Zdychava, ktorá sem tečie zo susednej obce z Muránskej Zdychavy. Chotár Revúčky má rozhohu 1382 ha a výškovú členitosť od 370 do 1409 m.n.m. Obec má 767 obyvateľov, prevažne slovenskej národnosti. Je v nej kostol, materská škola, Dom kultúry, Dom smútku, požiarna zbrojnica, futbalové i nohejbalové ihrisko a, ako inak, aj jedna krčmička, v ktorej sa schádzajú miestni obyvatelia na dlhé večerné diskusie. :. V Revúčke pôsobí viacero športových a spoločenských združení. Medzi najaktívnejšie patria: Dobrovoľný hasičský zbor, futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, poľovnícke združenie, spoločnosť pasienkarov a urbaristov. Revúčka leží v prekrásnej prírode, plnej turistických chodníkov do okolia, ako napr. Stolické vrchy. Tak, ak sa raz rozhodnete navštíviť tieto miesta určite neoľutujete.
14.3.2010

Katarína Hrbálová
Foto: Ján Johan, ml.