Vinšujem Vám šťeslivý nový rok 2010 šicim kotrí sťe doma, ale aj po sveťe

Prežili smo v decembru bohaťí, pekný, kultúrný program Revúcke Vianoce. Prežili smo Krašún, krásnia svätky so šitkim, šva Krašún robí Krašúnom. Povinšovali smo si radosnia a veselia Svätky a podali ruky nilen doma v roďinách a šekali, koďi se Starý rok stretne s Novim rokom. Veselý Silvester búl pritom. Privítali smo Nový rok 2010 aj u nás v Revúci, na Gemeru.
Prichodí nám, a se aj patrí, vám šicim Revúšenom, kotrí sťe doma, ale aj ťím, kotrí sťe po sveťe rozuťekaní, zavinšovať šťeslivý nový rok, dobriho zdravia, dobrú robotu a za robotu spravedlivú plácu. Vinšujemo Vám pokojný život v roďinách, aby Vás obchádzelo šitko plania, nespravodlivia. Nech se Vám splní šitko, šva sťe si präli hneď na zašätku noviho roka. Tak vinšujemo aj pani richtárke našho mesta a ťím, šva mesto ďirigujú, o náš život se starejú. Podajmo si šicí ruky na šťeslivý nový rok 2010.

Ľudovít Barančok